MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

KHẢO SÁT VỀ HỘ TRỒNG RỪNG VÀ DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN

Nhằm có cơ sở để giám sát tác động của hiệp định VPA/FLEGT tới hộ gia đình trồng rừng và doanh nghiệp chế biến gỗ ở huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã phối hợp với Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học triển khai khảo sát thu thập thông tin ban đầu. Đợt khảo sát được tiến hành từ ngày 19-24/9/2018. Đoàn khảo sát đã trực tiếp thu thập thông tin từ 189 hộ gia đình trồng rừng, khai thác gỗ ở 2 xã Ngọc Lâm Thanh Thủy 10 Doanh nghiệp chế biến gỗ có trụ sở tại huyện Thanh Chương, cũng như lãnh đạo chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở 2 xã và và huyện.
Huyện Thanh Chương là một trong 3 địa phương ở Việt Nam được Trung tâm SRD và Mạng lưới VNGO&FLEGT lựa chọn thí điểm khảo sát tự nguyện tác động của hiệp định VPA/FLEGT đến hộ gia đình trồng rừng và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An và huyện Krong Bông, tỉnh Daklak). Hoạt động này nhận được sự hỗ trợ chuyên môn và tài chính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) nhằm đưa ra những khuyến nghị, giải pháp can thiệp đảm bảo các đối tượng này không bị tổn hại mà còn được hưởng lợi khi hiệp định VPA/FLEGT thực thi.
Theo kế hoạch sau đợt khảo sát thu thập thông tin ở huyện Krong Bông, tỉnh Daklak vào tháng 10 tới đây, Trung tâm SRD và Mạng lưới VNGO&FLEGT sẽ hoàn thiện báo cáo khảo sát gửi tới Nhóm nòng cốt về hiệp định VPA/FLEGT và các bên liên quan.

bài viết về nghệ an4

Họp ban lãnh đạo địa phương

bài viết về nghệ an

Các cán bộ đi thăm cơ sở sản xuất gỗ

bài viết về nghệ an1

Hình ảnh tại cơ sở sản xuất gỗ

bài viết về nghệ an2

Phỏng vấn người dân địa phương

 

bài viết về nghệ an3

Cán bộ SRD và kiểm lâm địa phương

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt