Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Networking - Centre for Sustainable Rural Development

 

Mạng lưới


 

Các mạng lưới trong nước:

SRD hiện là thành viên tích cực của một số mạng lưới trong nước như:

 

 • Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam và BĐKH (VNGO&CC)
 • Mạng lưới các tổ chức NGO Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT)
 • Nhóm Công tác về BĐKH (CCWG)
 • Mạng lưới Giới và Phát triển Cộng đồng (GENCOMNET)
 • Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Hiệu quả Viện trợ (VNGO&AE)
 • Mạng lưới An ninh Lương thực và Giảm nghèo (CIFPEN)
 • Nhóm Công tác về sự Tham gia của Người dân (PPWG)
 • Nhóm các Tổ chức Xã hội Dân sự về Quản trị và Cải cách Hành chính công (GPAR)

 

Các mạng lưới quốc tế:

SRD tự hào là thành viên của một số mạng lưới quốc tế như:

 

 • Ban chỉ đạo Chương trình UN REDD Pha 2  
 • Mạng lưới Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương (APRN) 
 • Mạng lưới Hành động Thuốc trừ sâu châu Á – Thái Bình Dương (PANAP)
 • Diễn đàn Thích ứng Mê-Kông
 • Mạng lưới Đổi thay Đông Nam Á về BĐKH (SeaChange)
 • Mạng lưới Reality of Aid
 • Nhóm công tác Lúa gạo Đông Á (EARWG)

và một số mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu khác

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt