Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Job Opportunities with SRD

Cơ hội làm việc cùng SRD

"Đội ngũ nhân viên SRD là một tập thể thống nhất cùng hướng tới tầm nhìn về một thế giới, trong đó, các cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ được sinh kế của mình một cách bền vững trong một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".
SRD tin rằng đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức và vì vậy, luôn cam kết hỗ trợ và đãi ngộ nhân viên. Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD cũng duy trì đội ngũ các tình nguyện viên quốc tế và các thực tập sinh người Việt Nam làm việc tại Trung tâm.

 

Vị trí cần tuyển

  

1. Giới thiệu chung

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án "Nâng cao vị thế Người khuyết tật" được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững đã phối hợp với các đối tác địa phương xây dựng dự án "Nâng cao vị thế Người khuyết tật " giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.
Theo kế hoạch hoạt động năm 2018-2019 của dự án có hoạt động tập huấn về "Phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai có hòa nhập người khuyết tật". Do đó Trung tâm SRD cần tuyển chuyên gia tâp huấn với các nội dung như sau:

 

2.Trách nhiệm

Hỗ trợ và nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai của người khuyết tật và thân nhân nhằm giúp giảm thiểu rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra với nhóm đối tượng này.

Sau khóa học người khuyết tật và người thân của họ có thể:
- Hiểu rõ các khái niệm về các loại hình thiên tai đặc thù tại địa phương;
- Hiểu và biết cách ứng phó và/hoặc phòng ngừa thiên tai để chủ động tốt hơn;
- Có thể lập được kế hoạch ứng phó thiên tai cho gia đình.

 

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

• Đã tham gia các lớp tập huấn ToT và các lớp về ứng phó thiên tai của SRD cũng như các tổ chức phi chính phủ khác tổ chức; và nắm vững các kiến thức về thiên tai;
• Linh hoạt trong nội dung và phương pháp tùy theo khả năng của người học;
• Có kỹ năng truyền đạt và kiểm soát thời gian tốt;
• Hiểu rõ các khó khăn của người khuyết tật trong cuộc sống và trong ứng phó thiên tai
• Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

 

4. Thời gian, thời lượng và địa điểm:
• Thời gian bắt đầu của hoạt động: Từ 19/11/2018 đến 15/12/2018
• Thời gian cụ thể của từng xã dự kiến
• Thời lượng: 01 ngày/xã/1 lớp tập huấn.
• Địa điểm: các xã dự án

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và một số kết quả phù hợp kinh nghiệm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2018.

Thông tin chi tiết tại đây

 

Vị trí đã hết hạn

 

1. Giới thiệu chung

Theo kế hoạch năm 2018-2019 dự án "Nâng cao vị thế Người Khuyết tật " có hoạt động hỗ trợ sinh kế hộ cho các hộ gia đình có người khuyết tật và gia cảnh khó khăn. Dự án đã tiến hành đánh giá gia cảnh của 15 hộ ở xã Gio Phong và hỗ trợ 13 hộ, trong đó có 10 hộ chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Do đó, dự án tìm kiếm một chuyên gia kỹ thuật để hướng dẫn các hộ hưởng lợi trước khi thực hiện.

Mục tiêu: Các hộ hưởng lợi được hướng dẫn và nắm bắt các kiến thức kỹ thuật về chăn nuôi lợn nái và lợn thịt để áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả;

 

2.Trách nhiệm

Chuyên gia kỹ thuật sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với văn phòng SRD tại Huế để thực hiện các hoạt động:

* Chuẩn bị tài liệu và đọc báo cáo đánh giá gia cảnh của dự án;

* Xây dựng chương trình tập huấn;

* Tập huấn kỹ thuật tại thực địa;

* Phương pháp FFS, phương pháp có sự tham gia;

* Viết báo cáo hoạt động: Báo cáo theo mẫu cần được hoàn tất và gửi Trung tâm SRD trong vòng 5 ngày sau khi hoạt động kết thúc.

 

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, chuyên ngành chăn nuôi;

- Có kinh nghiệm làm việc với người dân và các nhóm yếu thế tại cộng đồng;

- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em,

- Ưu tiên người có nền tảng và kinh nghiệm làm việc trực tiếp về lĩnh vực người khuyết tật, phát triển sinh kế, hoạt động tổ nhóm cộng đồng (CBO),

- Am hiểu về vùng dự án và người địa phương là một lợi thế.

Thời gian làm việc: Khóa tập huấn dự kiến 1 ngày sau 2/10/2018. Thời gian cụ thể sẽ được thống nhất giữa các bên tùy vào sự sắp xếp và khả năng tham gia của người dân địa phương.
Khu vực làm việc: Các xã hưởng lợi thuộc huyện Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và một số kết quả phù hợp kinh nghiệm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 1 tháng 10 năm 2018.

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Dự án "Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình giảm phát thải của Việt Nam" - mã số VM062, do Tổ chức mạng lưới nông nghiệp bền vững và nguồn tài nguyên thiên nhiên châu Á (ANSAB-Nepal) tài trợ, được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Địa bàn thực hiện dự án là các tỉnh vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Đối tượng hưởng lợi chính của dự án là các cộng đồng địa phương vùng duyên hải Bắc Trung Bộ được mô tả trong tài liệu Chương trình giảm phát thải của Việt Nam (ER-P).
Trong khuôn khổ dự án, Hợp phần thứ nhất - Xây dựng năng lực của tổ chức xã hội và các cộng đồng địa phương - với hoạt động (1.1) Hội thảo tập huấn kéo dài 3 ngày về chương trình giảm phát thải cho 30 tổ chức xã hội tại thành phố Huế. Một hội thảo tập huấn 3 ngày sẽ xây dựng sự hiểu biết cho 30 tổ chức xã hội về Dự thảo chương trình giảm phát thải của Việt Nam, vai trò, và điều kiện tiên quyết để họ thu hẹp khoảng cách năng lực để hoàn thành vai trò quan trọng của mình.
Dự án có nhu cầu tuyển một (01) Điều phối viên thực hiện công việc điều phối tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy tổ chức xã hội tham gia hiệu quả vào Chương trình giảm phát thải của Việt Nam" với các yêu cầu cụ thể như sau:

2.Trách nhiệm

Điều phối viên sẽ có trách nhiệm điều phối tổ chức Hội thảo tập huấn kéo dài 3 ngày về chương trình giảm phát thải cho 30 tổ chức xã hội tại Tp. Đà Nẵng:

• Chuẩn bị cho việc điều phối các nội dung của Hội thảo và các công việc tổ chức;
• Thực hiện 03 ngày điều phối hoạt động hội thảo tập huấn diễn ra theo yêu cầu;
• Làm việc với các chuyên gia văn phòng FCPF-2 về các nội dung trình bày chương trình Giảm phát thảo ER-P.

 

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

 Có trình độ chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;
 Đã tham gia các hoạt động về REDD+, ER-P, FLEGT hoặc quản trị rừng;
 Có kinh nghiệm điều phối, tổ chức ít nhất 3 hội thảo liên quan đến nông lâm nghiệp bền vững, quản trị rừng, hoặc REDD+, FLEGT, ...;
 Có sự hiểu biết trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, đặc biệt là các phương pháp điều phối, tổ chức hội thảo.

Thời gian làm việc: Từ 01/08 đến 30/08/2018.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi một bản đề xuất trong đó nêu rõ phương pháp, tiến trình cùng với số ngày công và kinh phí đến bà Vũ Thu Nga theo số điện thoại 04.39436678 máy lẻ 414 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 01/08/2018.

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật ” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

Để đảm bảo có được một hệ thống các chỉ số giám sát đánh giá hiệu quả đầu ra, tác động của dự án, Trung tâm SRD thực hiện đợt đánh giá cơ sở nhằm xây dựng hệ thống tiêu chí này

2.Trách nhiệm

Trưởng nhóm tư vấn sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với văn phòng SRD tại Huế để thực hiện các hoạt động trên. SRD và Điều phối viên chương trình Việt Nam thuộc nhà tài trợ dự án sẽ hỗ trợ và trao đổi với tư vấn (trưởng nhóm tư vấn) trong quá trình chuẩn bị và thực hiện, giải thích các yêu cầu cụ thể và đảm bảo có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách cùng phối hợp thường xuyên với (trưởng nhóm tư vấn) tư vấn cũng như hỗ trợ tư vấn trong suốt đợt khảo sát và làm việc với các bên liên quan.
Trưởng nhóm tư vấn có trách nhiệm đề xuất với SRD nếu nhận thấy cần điều chỉnh một hoặc nhiều chỉ số ( chỉ số hay chỉ tiêu xem lại mục tiêu 3) đã đưa ra trong đề xuất dự án.
Kết thúc công việc, trưởng nhóm tư vấn cần gửi cho SRD các sản phẩm chính sau đây bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt:
- Một bộ/cácbảng hỏi thu thập thông tin và các công cụ sử dụng cho hoạt động khảo sát;
- Một bộ chỉ tiêu (target)tương ứng với các chỉ số đầu ra và kết quả hoạt động;
- Một báo cáo tóm tắt và một báo cáo đầy đủ.

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan như xã hội, kinh tế và phát triển cộng đồng, v.v;
- Có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện khảo sát cơ sở (baseline survey), thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) các dự án/chương trình phát triển cộng đồng,
- Có kinh nghiệm làm việc với người dân và các nhóm yếu thế tại cộng đồng,
- Có kỹ năng điều hành và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc lớn và thích ứng với môi trường làm việc năng động,
- Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo tổng quát bằng tiếng Việt và tiếng Anh,
- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em,
- Kỹ năng xử lý thông tin với phần mềm SPSS, (hoặc phần mềm thống kê có tương đương khác),

- Ưu tiên người có nền tảng và kinh nghiệm làm việc trực tiếp về lĩnh vực người khuyết tật, phát triển sinh kế, hoạt động tổ nhóm cộng đồng (CBO),
- Am hiểu về vùng dự án và người địa phương là một lợi thế.

Thời gian làm việc: Bắt đầu từ tháng 8/2018.
Khu vực làm việc: Huế, Quảng Trị

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và một số kết quả phù hợp kinh nghiệm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , đồng thời sao gửi (cc)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  chậm nhất ngày 22 tháng 8 năm 2018.

Thông tin chi tiết tại đây

  

1. Giới thiệu chung

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật ” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

 

Để đảm bảo có được một hệ thống các chỉ số giám sát đánh giá hiệu quả đầu ra, tác động của dự án, Trung tâm SRD thực hiện đợt đánh giá cơ sở nhằm xây dựng hệ thống tiêu chí này

2.Trách nhiệm

Tư vấn sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với văn phòng SRD tại Huế để thực hiện các hoạt động trên. SRD và Điều phối viên chương trình Việt Nam thuộc nhà tài trợ dự án sẽ hỗ trợ và trao đổi với tư vấn trong quá trình chuẩn bị và thực hiện, giải thích các yêu cầu cụ thể và đảm bảo có ít nhất 1 cán bộ chuyên trách cùng phối hợp thường xuyên với tư vấn cũng như hỗ trợ tư vấn trong suốt đợt khảo sát và làm việc với các bên liên quan.

Tư vấn có trách nhiệm đề xuất với SRD nếu nhận thấy cần điều chỉnh một hoặc nhiều chỉ tiêu đã đưa ra trong đề xuất dự án.

Kết thúc công việc, tư vấn cần gửi cho SRD các sản phẩm chính sau đây:

* Một bảng hỏi thu thập thông tin và các công cụ sử dụng cho hoạt động khảo sát;

* Một bộ chỉ số đo lường các đầu ra và kết quả hoạt động;

* Một báo cáo tóm tắt và một báo cáo đầy đủ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan,

- Ưu tiên người có nền tảng và kinh nghiệm làm việc trực tiếp về lĩnh vực người khuyết tật, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, phát triển sinh kế và đã từng tham gia khảo sát xây dựng chỉ số giám sát và đánh giá các dự án/chương trình,

- Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng,

- Có khả năng giao tiếp, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc lớn và thích ứng với môi trường làm việc năng động,

- Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập,

- Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo tổng quát bằng tiếng Việt và tiếng Anh,

- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em,

- Kỹ năng xử lý thông tin với phần mềm SPSS, (hoặc phần mềm thống kê có tương đương khác),

- Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và am hiểu về vùng dự án; người địa phương là một lợi thế.

 

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và sơ bộ kế hoạch khảo sát chi tiết đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 6 tháng 8 năm 2018.

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Mạng lưới VNGO-FLEGT, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) có kế hoạch tổ chức một hội thảo để thu nhận được những ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư từ các chuyên gia, các tổ chức xã hội, cơ quan kiểm lâm địa phương, đại diện hộ, doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực trồng rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến gỗ. Hội thảo góp ý sẽ được tổ chức với sự chủ trì bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) và sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) trong khuôn khổ dự án "Các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) giám sát tác động của Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) trong bối cảnh FLEGT và REDD+"
Dự án cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc chủ trì và thúc đẩy hội thảo với các thông tin như sau:

 

2.Trách nhiệm

• Góp ý, hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Thông tư
• Chủ trì cuộc họp với nhóm chuyên gia góp ý cho dự thảo Thông tư
• Chủ trì và thúc đẩy hội thảo góp ý góp ý cho dự thảo Thông tư
• Các công việc khác sau hội thảo góp ý cho dự thảo Thông tư được thỏa thuận .

 

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

 Có trình độ chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;
 Có sự hiểu biết trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, nông nghiệp, lâm nghiệp, FLEGT;
 Có kinh nghiệm trong điều hành, chủ trì các hội thảo, diễn đàn có sự tham gia của nhiều bên tham gia;
 Có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức xã hội.

 

Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ với Vũ Thế Thường theo số điện thoại 04.39436678 máy lẻ 206 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 10/07/2018

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Mạng lưới VNGO-FLEGT, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) có kế hoạch tổ chức một hội thảo để thu nhận Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định hồ sơ khai thác và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (dưới đây gọi là dự thảo Thông tư) theo quy định tại khoản 3 Điều 38, khoản 5 Điều 42, điểm c khoản 1 Điều 72 Luật Lâm nghiệp. Hiện tại dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên cổng thông tin điện để lấy ý kiến góp ý dự thảo trước ngày 10/8/2018 .
Mạng lưới VNGO-FLEGT, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) có kế hoạch tổ chức một hội thảo để thu nhận được những ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư từ các chuyên gia, các tổ chức xã hội, cơ quan kiểm lâm địa phương, đại diện hộ, doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực trồng rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến gỗ. Hội thảo góp ý sẽ được tổ chức với sự chủ trì bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) và sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) trong khuôn khổ dự án "Các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) giám sát tác động của Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) trong bối cảnh FLEGT và REDD+".

Trung tâm SRD cần tuyển 03 chuyên gia để góp ý cho dự thảo Thông tư và trình bày các góp ý tại hội thảo.

 

2.Trách nhiệm

Gửi bản (dạng file word) góp ý cho các nội dung của dự thảo Thông tư và file track changes cho SRD chậm nhất là ngày 20/7/2018. 

Tham gia cuộc họp với sự tham gia của Lãnh đạo SRD, VUSTA, BĐH VNGO và các chuyên gia khác để trình bày, thảo luận những nội dung góp ý và thống nhất thành văn bản góp ý chung. Cuộc họp được tổ chức tại VUSTA trước ngày tổ chức hội thảo ít nhất 5 ngày.
Tham gia trình bày dự thảo góp ý chung và thảo luận các ý kiến góp ý tại hội thảo với sự tham gia của các đại biểu đến từ các tổ chức xã hội, cơ quan kiểm lâm địa phương, hộ gia đình trồng rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến gỗ. (Dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 7)

 

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Thông tin chi tiết tại đây

 

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, Trung tâm SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí Cán bộ cao cấp Chương trình Lâm nghiệp để quản lý và triển khai các dự án về quản trị rừng do SRD thực hiện.
Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại vùng dự án của SRD.
Vị trí này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên thích hợp để thăng tiến/phát triển nghề nghiệp của mình trong một môi trường làm việc, học tập, chia sẻ cởi mở và năng động của SRD.

2.Trách nhiệm

- Quản lý, điều phối, triển khai hoạt động của các dự án theo định mức tài chính, khung hoạt động của dự án và phù hợp với quy định của SRD, nhà tài trợ, cũng như luật pháp Việt Nam.
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu, tham vấn về REDD+ và FLEGT/VPA cũng như các quy định, chính sách về lâm nghiệp.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác địa phương của dự án và giám sát việc triển khai các hoạt động của dự án tại địa bàn dự án.
- Đóng vai trò chủ động trong việc nâng cao hiểu biết về VPA/FLEGT và quản trị rừng cho đối tác địa phương, người dân vùng dự án.
- Tư liệu hoá và chia sẻ các kết quả của dự án tới cán bộ truyền thông của SRD và các bên liên quan của dự án cũng như cập nhật trên website của SRD và của mạng lưới.
- Phát triển mối quan hệ hợp tác tốt với các bên liên quan của dự án (bao gồm nhà tài trợ, cơ quan chính phủ liên quan, các tổ chức trong mạng lưới, các chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp...).
- Tham gia vào các hoạt động chung của tổ chức khi được phân công như đóng góp xây dựng kế hoạch chiến lược, xây dựng hệ thống M&E chung cho chương trình,
- Tham gia đánh giá kết quả của dự án, trả lời kiểm toán về hoạt động của Dự án
- Tham gia tập huấn, đào tạo cộng đồng cho các dự án khác theo đúng chuyên môn khi được phân công.
- Tham gia xây dựng và phát triển dự án mới cũng như các hoạt động khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và/hoặc Ban Giám đốc.

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Tốt nghiệp sau đại học các ngành lâm nghiệp, kinh tế, luật, khoa học xã hội, khoa học phát triển hoặc các ngành liên quan; Hoặc có bằng đại học và 10 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản trị rừng, đặc biệt là FLEGT và REDD+ cũng như Biến đổi khí hậu. Có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với khối doanh nghiệp là một lợi thế
- Có kĩ năng nghiên cứu hành động và phương pháp có sự tham gia;
- Có kĩ năng, kinh nghiệm quản lý dự án và kĩ năng làm việc với nhiều bên liên quan;
- Có kỹ năng đám phán, thuyết trình, phân tích và tổ chức tốt;
- Hiểu biết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam nói chung, ngành Lâm nghiệp nói riêng;
- Có kĩ năng và kinh nghiệm viết báo cáo dự án, báo cáo nghiên cứu;
- Có có kinh nghiệm tham gia viết toàn bộ hoặc một phần đề xuất dự án theo sự phân công;
- Có kĩ năng giao tiếp tốt trong môi trường đa văn hoá;
- Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
- Sẵn sàng đi công tác thực địa theo yêu cầu công việc
- Có khả năng làm việc độc lập dưới sự giám sát tối thiểu cũng như khi làm việc nhóm;
- Có kĩ năng làm máy tính tốt, đặc biệt sử dụng Microsoft Office bao gồm Excel, Word và PowerPoint.

Các ứng viên phù hợp có thể gửi hồ sơ (tiêu đề ghi rõ Hồ sơ ứng tuyển vị trí Cán bộ cao cấp Chương trình Lâm nghiệp), bao gồm đơn xin việc cùng với CV và bản sao (không cần công chứng) bằng cấp liên quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước ngày 25 tháng 06 năm 2018 tới email của Bộ phận tuyển dụng SRD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ không được trả lại.
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, Trung tâm SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí Trưởng phòng Nông nghiệp Bền vững để quản lý và triển khai các dự án về sinh kế, nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu do SRD quản lý thực hiện.
Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại vùng dự án của SRD.
Vị trí này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên thích hợp để thăng tiến/phát triển nghề nghiệp của mình trong một môi trường làm việc, học tập, chia sẻ cởi mở và năng động của SRD.

2.Trách nhiệm

- Xây dựng chiến lược phát triển các hoạt động trong mảng Nông nghiệp Bền vững, Biến đổi khí hậu của tổ chức theo kế hoạch chiến lược chung và kế hoạch chiến lược của Phòng Nông nghiệp bền vững;
- Giữ vai trò nhóm trưởng trong xây dựng, thiết kế và phát triển chương trình/dự án liên quan đến Nông nghiệp Bền vững, biến đổi khí hậu của tổ chức;
- Chịu trách nhiệm quản lý hành chính đối với các nhân sự phòng Nông nghiệp Bền vững;
- Phối hợp chặt chẽ với Giám đốc và Ban lãnh đạo trong việc chuẩn bị các bài trình bày và thay mặt cho SRD tại các diễn đàn/mạng lưới có liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Hướng dẫn và hỗ trợ cho các cán bộ chương trình trong Phòng Nông nghiệp Bền vững trong việc xây dựng kế hoạch năm/quý/tháng để triển khai các hoạt động của chương trình/dự án nhằm đạt được mục tiêu đề ra;
- Xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức khác nhằm chia sẻ thông tin và lĩnh vực hoạt động;
- Quản lý, điều phối, triển khai các hoạt động của các dự án theo định mức tài chính, khung hoạt động của dự án và phù hợp với quy định của SRD, nhà tài trợ, cũng như luật pháp Việt Nam;
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Tư liệu hoá và chia sẻ các kết quả của chương trình Nông nghiệp Bền vững, biến đổi khí hậu tới truyền thông bên trong và ngoài tổ chức, cũng như của các mạng lưới phụ trách;
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc các hoạt động của các dự án trong Bộ phận, đặc biệt tổng hợp các báo cáo tiến độ, báo cáo năm của các dự án trong nhóm;
- Phát triển mối quan hệ hợp tác tốt với các bên liên quan của chương trình (bao gồm nhà tài trợ, cơ quan chính phủ liên quan, các đối tác, các tổ chức trong mạng lưới, các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan...);
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Lãnh đạo SRD.

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Tối thiểu có bằng đại học về khoa học xã hội, nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý môi trường, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sinh kế, nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, hoặc các dự án phát triển, các nghiên cứu và vận động chính sách,
- Hiểu biết về kinh nghiệm phát triển thị trường bao gồm cả chuỗi giá trị, tiếp thị sản phẩm, vv
- Thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt;
- Có kỹ năng tạo thuận lợi và kinh nghiệm trong phương pháp tiếp cận có sự tham gia và trao quyền cho cộng đồng;
- Kỹ năng, kinh nghiệm quản lý dự án và kỹ năng làm việc với nhiều bên liên quan;
- Kỹ năng và kinh nghiệm viết đề xuất dự án, báo cáo dự án, báo cáo nghiên cứu;
- Có kỹ năng máy tính đặc biệt là Excel, Words, PowerPoint;
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) sẽ là lợi thế;
- Kỹ năng giao tiếp tốt trong môi trường đa văn hoá;
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

Các ứng viên phù hợp có thể gửi hồ sơ (tiêu đề ghi rõ Hồ sơ ứng tuyển vị trí Trưởng phòng Nông nghiệp Bền vững), bao gồm đơn xin việc cùng với CV và bản sao (không cần công chứng) bằng cấp liên quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước ngày 08 tháng 06 năm 2018 tới email của Bộ phận tuyển dụng SRD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ không được trả lại.
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, Trung tâm SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí Cán bộ Chương trình. 
Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại Hà Nội và đi công tác thường xuyên tại vùng dự án của SRD.
Vị trí này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên thích hợp để thăng tiến/phát triển nghề nghiệp của mình trong một môi trường làm việc, học tập, chia sẻ cởi mở và năng động của SRD.

2.Trách nhiệm

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
- Hỗ trợ viết đề xuất dự án gồm khung logic, biện pháp, kế hoạch hoạt động, đánh giá và dự trù ngân sách;

- Hỗ trợ đối tác dự án xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết, ngân sách theo quý;

- Trực tiếp thực hiện các hoạt động dự án theo khung chương trình đã được phê duyệt;

- Đảm bảo mọi thủ tục tài chính liên quan tới hoạt động dự án, kể cả các hoạt động thực hiện bởi đối tác dự án, đều được hoàn thiện theo yêu cầu của nhà tài trợ và SRD;

- Viết và nộp báo cáo dự án theo kế hoạch (hàng quý, hàng kỳ, hàng năm và báo cáo kết thúc dự án)

- Giám sát, đánh giá và hỗ trợ đối tác dự án trong quá trình thực hiện dự án, bao gồm lên kế hoạch, giám sát và tư vấn kỹ thuật;

- Thực hiện và tham vấn Quản lý trực tiếp về đánh giá dự án (thuê chuyên gia tư vấn, TOR, chuẩn bị tài liệu, lên kế hoạch, giám sát, báo cáo.v.v)

- Hỗ trợ đối tác dự án thực hiện tốt các hoạt động và tư liệu hóa các kết quả, thành tựu tại các địa phương;

- Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành liên quan nhằm đảm bảo thông tin được cập nhật, tham gia vào các diễn đàn liên quan về chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm;

- Cập nhật các thông tin liên quan tới dự án (ảnh, tin bài...) cho bộ phận Truyền thông;

- Làm việc với các thành viên khác trong bộ phận Chương trình nhằm xây dựng năng lực và giám sát chéo đối tác địa phương và cộng đồng tại vùng dự án thông qua các buổi hội thảo;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu (thực hiện các bài viết đặc biệt hoặc trao đổi với lãnh đạo về các vấn đề phát triển)

 

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Tối thiểu có bằng đại học về khoa học xã hội, nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý môi trường, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sinh kế, nông nghiệp bền vững, đặc biệt là các dự án xây dựng các hội nhóm cộng đồng thực hiện các mô hình sinh kế kết nối thị trường và chuỗi giá trị;
- Hiểu biết về kinh nghiệm phát triển thị trường bao gồm cả chuỗi giá trị, tiếp thị sản phẩm, vv
- Thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt;
- Có kỹ năng tạo thuận lợi và kinh nghiệm trong phương pháp tiếp cận có sự tham gia và trao quyền cho cộng đồng;
- Kỹ năng, kinh nghiệm quản lý dự án và kỹ năng làm việc với nhiều bên liên quan;
- Kỹ năng và kinh nghiệm viết đề xuất dự án, báo cáo dự án, báo cáo nghiên cứu;
- Có kỹ năng máy tính đặc biệt là Excel, Words, PowerPoint;

- Có khả năng làm việc độc lập với sự giám sát tối thiểu;

- Sẵn sàng đi công tác tới các vùng dự án (50% tổng thời gian làm việc);
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) sẽ là lợi thế;

Các ứng viên phù hợp có thể gửi hồ sơ (tiêu đề ghi rõ Hồ sơ ứng tuyển vị trí Cán bộ chương trình), bao gồm đơn xin việc cùng với CV và bản sao (không cần công chứng) bằng cấp liên quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước ngày 08 tháng 06 năm 2018 tới email của Bộ phận tuyển dụng SRD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ không được trả lại.
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, Trung tâm SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí thực tập sinh phòng Hành chính. 
Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại Hà Nội.
Vị trí này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên thích hợp để thăng tiến/phát triển nghề nghiệp của mình trong một môi trường làm việc, học tập, chia sẻ cởi mở và năng động của SRD.

2. Trách nhiệm

- Nghe, trả lời điện thoại và chuyển đến cán bộ có liên quan và ghi lại lời nhắn khi cần thiết;
- Đón tiếp khách đến thăm và làm việc ở văn phòng;
- Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng như: fax, photo, gửi thư từ, văn bản /công văn;
- Hỗ trợ nhập dữ liệu và lưu trữ các văn bản, giấy tờ của phòng hành chính, các giấy xin nghỉ của cán bộ Trung tâm;
- Hỗ trợ lấy báo giá các trang thiết bị, văn phòng phẩm, dịch vụ khi được yêu cầu;
- Hỗ trợ hậu cần tổ chức hội nghị, hội thảo, sắp xếp phương tiện và phòng nghỉ theo yêu cầu;
- Hỗ trợ dịch văn bản, thư tín
- Viết tin bài, quản trị website, facebook của tổ chức
- Hỗ trợ các công việc hành chính – văn phòng khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

3.Yêu cầu về bằng cấp và năng lực

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị văn phòng, Hành chính, văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành có liên quan;
• Năng động, nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc, cam kết làm việc với các dự án phi lợi nhuận vì cộng đồng;
• Đã từng làm việc ở vị trí tương đương là một lợi thế.
• Khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc nhóm tốt;


Ứng viên được khuyến khích nộp hồ sơ điện tử bao gồm CVs, bằng cấp (nếu có) trước ngày 18/7/2018 qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
SRD chỉ liên hệ với những ứng viên được lựa chọn qua điện thoại.
Thông tin thêm về Trung tâm SRD, vui lòng truy cập trang web www.srd.org.vn hoặc địa chỉ facebook www.facebook.com/srdvietnam.

Thông tin chi tiết tại đây

 

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, Trung tâm SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí Cán bộ Hành chính nhân sự. 
Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại Hà Nội.
Vị trí này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên thích hợp để thăng tiến/phát triển nghề nghiệp của mình trong một môi trường làm việc, học tập, chia sẻ cởi mở và năng động của SRD.

2. Trách nhiệm

• Quản lý Nhân sự
- Chịu trách nhiệm quản lý quá trình tuyển dụng nhân sự, tình nguyện viên nước ngoài, thực tập sinh, bao gồm các bước Xây dựng mô tả công việc, Đăng tuyển, Sàng lọc, Sắp xếp phỏng vấn, Chuẩn bị bài kiểm tra viết và câu hỏi phòng vấn; Đóng vai trò là một thành viên trong Ban tuyển dụng: báo cáo phỏng vấn, kiểm tra thông tin, gửi thư tuyển dụng và soạn thảo hợp đồng;
- Hướng dẫn nhân viên mới, tình nguyện viên quốc tế, thực tập sinh trong quá trình nhận việc;

- Cập nhật thường xuyên thông tin nhân sự gồm: hợp đồng, thông tin cá nhân, đánh giá năng lực, timesheet, sửa đổi hợp đồng và các thủ tục nghỉ việc của nhân việc; 

- Đảm nhiệm vai trò hướng dẫn quá trình cập nhập bản Manuals/Hướng dẫn về Quy định của Tổ chức;

-  Chuẩn bị báo cáo quản lý nhân sự định kỳ để nộp cho Hội đồng quản trị;
- Chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe;
- Tư vấn cho nhân viên và cán bộ quản lý về các vấn đề nhân sự và chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ của nhân viên;
- Hỗ trợ các nhà tài trợ quốc tế liên lạc với PACCOM để đăng ký / gia hạn giấy phép hoạt động tại Việt Nam;
- Quản lý và cung cấp hỗ trợ cho các tình nguyện viên quốc tế / người nước ngoài (ví dụ: visa / gia hạn và giấy phép lao động, chỗ ở);
• Quản lý hành chính
- Thực hiện các công việc hành chính hàng ngày để đảm bảo văn phòng hoạt động trơn tru;
- Quản lý quỹ tiền mặt để đảm bảo tuân thủ quy chế tài chính của tổ chức và pháp luật Việt Nam;
- Ghi chú biên bản cuộc họp (cả tiếng Anh và tiếng Việt)
- Chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện của SRD (Cuộc họp đối tác, hội thảo, đào tạo, hội thảo, tham quan học tập, nghỉ dưỡng nhân viên, vv);
- Giám sát thiết bị văn phòng và theo dõi hàng tồn kho; Chịu trách nhiệm về quy trình mua sắm trong văn phòng
- Dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt ngược lại;
- Chịu trách nhiệm cập nhật các bài báo / câu chuyện và hình ảnh từ dự án lên các công cụ truyền thông của SRD (trang web, facebook, v.v.)
- Chuẩn bị các thư từ / báo cáo (cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt) cho các cơ quan chức năng, nhà tài trợ, đối tác và các bên liên quan khác theo yêu cầu.
- Giám sát  nhân viên CNTT, Đội bảo vệ, Tạp vụ;

3.Yêu cầu về bằng cấp và năng lực

- Tối thiểu có bằng đại học về Nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan;
- Có ít nhất ba đên năm năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực, quản lý văn phòng;
- Có kiến thức tốt về luật pháp Việt Nam: Bảo hiểm lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm ý tế và các luật, quy định, quy tắc hiện hành liên quan;

- Kỹ năng tổ chức tốt và có khả năng giải quyết được nhiều công việc được giao và đáp ứng thời hạn;

- Kỹ năng phân tích và đàm phán tốt;

- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tôt;

- Thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Việt;

- Có khả năng làm việc độc lập, ưu tiên các nhiệm vụ và chủ động cũng như khả năng làm việc nhóm;
- Có kỹ năng máy tính đặc biệt là Excel, Words, PowerPoint;

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) sẽ là lợi thế;

Các ứng viên phù hợp có thể gửi hồ sơ (tiêu đề ghi rõ Hồ sơ ứng tuyển vị trí Cán bộ Hành chính Nhân sự), bao gồm đơn xin việc cùng với CV và bản sao (không cần công chứng) bằng cấp liên quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước ngày 08 tháng 06 năm 2018 tới email của Bộ phận tuyển dụng SRD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ không được trả lại.
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Với mong muốn mong muốn đóng góp tích cực và có giá trị vào quá trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT cũng như quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nói chung, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) đã được thành lập vào tháng 1/2012. Trong giai đoạn đàm phán VPA, Mạng lưới đã triển khai một số tham vấn cộng đồng, thu thập thông tin tại thực địa để đóng góp ý kiến cho các bên về các nội dung của VPA/FLEGT. Dự án cần tuyển dụng 1 nhóm chuyên gia tham gia hoạt động thu thập thông tin ban đầu về hộ gia đình trồng rừng và cơ sở chế biến gỗ nhằm giám sát tác động của VPA/FLEGT tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

2. Kết quả mong đợi:

* Báo cáo thực hiện khảo sát ban đầu của tỉnh Phú Thọ, trong đó làm rõ các mục tiêu.

* Các thông tin thu thập được.

* Bộ cơ sở dữ liệu được nhập và xử lý.

* Danh sách tham gia cung cấp thông tin.

* Hình ảnh chụp ở hiện trường, và các tài liệu thu thập được.

3. Thời gian, địa điểm thực hiện: 

-Trưởng nhóm: 10-15 ngày công từ 16/4 đến 15/7/2018

- Thành viên – trợ lý trưởng nhóm: 25-30 ngày công từ 16/4 đến 15/7/2018

- Thành viên khác: 6 -10 ngày công từ 14/5 đến 30/6/2018

Tại 2 xã Thục Luyện và xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn.

4. Vai trò và trách nhiệm: 

Trưởng nhóm (1) 

Chủ trì và điều phối các thành viên thực hiện hoạt động thu thập thông tin đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Thành viên – trợ lý trưởng nhóm (01)

Hỗ trợ và điều phối các thành viên thực hiện hoạt động thu thập thông tin đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Thành viên thu thập thông tin(08)

Tham gia tập huấn về công cụ thu thập thông tin;
Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo phân công của Trưởng nhóm;
Tham gia góp ý và bổ sung cho báo cáo hoạt động thu thập thông tin.

Thành viên nhập và xử lý số liệu (01)

Xây dựng hệ thống nhập dữ liệu trên nền phần mềm Exel
Mã hóa các thông tin đã thu thập được tại thực địa
Nhập các thông tin, dữ liệu thu thập được

Cán bộ hỗ trợ (02)

Đầu mối liên hệ với chính quyền, cơ quan kiểm lâm địa phương để sắp xếp các hoạt động thu thập thông tin theo lịch làm việc của Nhóm chuyên gia;
Đầu mối chính giữa chính quyền, cơ quan kiểm lâm ở địa phương với Nhóm chuyên gia;
Chuẩn bị các công tác hậu cần cho đợt thu thập thông tin ở địa phương (phòng ở, đi lại, ăn uống...);
Các hỗ trợ khác cho nhóm chuyên gia trong hoạt động thu thập thông tin ở địa phương.

5. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm:

Trưởng nhóm

* Có trình độ học vấn về lâm nghiệp, quản lý tài nguyên hoặc lĩnh vực khác có liên quan từ thạc sỹ trở lên;

* Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm trong các hoạt động đánh giá, nghiên cứu thực địa về lĩnh vực lâm nghiệp;

* Có hiểu biết sâu về VPA /FLEGT, quản trị rừng;

* Có hiểu biết chung về địa bàn chọn thu thập thông tin.

Phó Trưởng nhóm

* Có trình độ học vấn về lâm nghiệp, quản lý tài nguyên hoặc lĩnh vực khác có liên quan từ đại học trở lên;

* Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm trong các hoạt động đánh giá, nghiên cứu thực địa về lĩnh vực lâm nghiệp;

* Có hiểu biết sâu về VPA /FLEGT, quản trị rừng;

* Có hiểu biết chung về địa bàn chọn thu thập thông tin.

Thành viên thu thập thông tin

* Có trình độ học vấn từ đại học trở lên;

* Có kinh nghiệm tham gia các đánh giá, nghiên cứu thực địa;

* Có hiểu biết về VPA/FLEGT, quản trị rừng;

* Đã đăng ký tham gia nhóm giám sát VPA/FLEGT;

* Đã được tập huấn về phương pháp và công cụ giám sát VPA/FLEGT.

Thành viên nhập và xử lý số liệu

* Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên

* Có kinh nghiệm nhập và xử lý số liệu trên phần mềm thống kê SPSS

* Có hiểu biết về quản trị rừng, VPA/FLEGT

Cán bộ hỗ trợ

* Có trình độ học vấn cao đẳng trở lên ;

* Có kinh nghiệm trong hỗ trợ tổ chức, triển khai các đánh giá, nghiên cứu trong lĩnh vực lâm nghiệp ở địa phương;

* Có mối quan hệ đối tác với chính quyền và cơ quan kiểm lâm địa phương;

* Có hiểu biết sâu về địa bàn chọn thu thập thông tin.

* Thành viên mạng lưới VNGO-FLEGT được ưu tiên

 Thông tin chi tiết tại đây

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr. Vũ Thế Thường theo Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là17h ngày 10 tháng 4 năm 2018.

1. Giới thiệu chung

Nhằm hỗ trợ NKT huyện Gio Linh cải thiện cuộc sống để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tìm hiểu và phối hợp với UBND huyện Gio Linh hỗ trợ NKT thông qua các dự án: Dự án “Hỗ trợ Người khuyết tật _VM041” thực hiện trên địa bàn các xã Gio Mỹ, Gio Hải và thị trấn Gio Linh từ 06/2012-06/2015 và dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật _VM054” tại năm xã Trung Hải, Trung Sơn, Gio Mỹ, Gio Hải và thị trấn Gio Linh, thời gian thực hiện từ 07/2015-06/2018.

Theo kế hoạch hoạt động năm 2018 trong đó có hoạt động phóng sự tổng kết kết quả của dự án, Trung tâm SRD cần tuyển một phóng viên để thực hiện phóng sự này.

2. Trách nhiệm:

- Xây dựng và hoàn thiện kịch bản quay phóng sự như các yêu cầu ở trên;

- Thực hiện các cảnh quay tại  hiện trường theo đúng nội dung kịch bản đã thống nhất;

- Dựng và hoàn thiện phóng sự;

- Liên hệ khung giờ và thời lượng phát sóng trên Đài truyền hình Quảng Trị;

- Gắn phụ đề tiếng Anh và in 5 đĩa DVD cho dự án (có bìa).

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

Phóng viên cần đảm bảo được những tiêu chí sau đây:

- Có nhiều kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình, có kỹ năng ghi hình tại thực địa, kỹ năng thúc đẩy và khai thác thông tin.

- Có hiểu biết về: Người khuyết tật; đồng bào dân tộc thiểu số; phụ nữ nghèo....

- Có kinh nghiệm thực hiện các phóng sự truyền thông vận động chính sách, phát triển cộng đồng, đã thực hiện các phóng sự về NKT.

- Có khả năng liên kết với các đài truyền hình địa phương để phát sóng phóng sự

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; tối thiểu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên đã tham gia các hoạt động của dự án VM054 và có kinh nghiệm làm phóng sự cho các tổ chức phi chính phủ.

4. Thời gian: Việc thực hiện xây dựng phóng sự sẽ bắt đầu vào ngày 18/4/2018 và kết thúc chậm nhất vào ngày 30/5/2018. 

Các phóng viên quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và kế hoạch sơ bộ cho hoạt động này đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Thông tin chi tiết tại đây

1. Giới thiệu chung

Trong khuôn khổ của dự án "Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Sơn La – mã số VM059 được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới và tổ chức Manos Unidas tài trợ, được Trung tâm SRD thực hiện và phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV triển khai các hoạt động tại 2 xã Muổi Nọi và Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trong tháng 2/2018, dự án đã tiến hành một đợt điều tra, khảo sát ban đầu nhằm đảm bảo dự án có được một hệ thống các thông tin, chỉ số giám sát đánh giá hiệu quả cho đầu ra của dự án, tác động của dự án. Trung tâm SRD đang có nhu cầu tuyển 01 chuyên gia nhập, xử lý và phân tích số liệu cho 180 bảng hỏi điều tra cơ bản, với các thông tin cụ thể như sau:

2. Trách nhiệm:

- Xây dựng những chỉ số đầu ra của số liệu

- Làm bảng mã bảng hỏi (mã hóa bảng hỏi để phục vụ việc nhập số liệu

- Xây dựng khung nhập liệu

- Làm sạch bảng hỏi và nhập số liệu từ bảng hỏi

- Xử lý và phân tích số liệu theo yêu cầu của SRD

- Hỗ trợ thêm khi SRD cần xử lý, phân tích số liệu của các bảng hỏi này

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

Trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành xã hội hoặc kinh tế;

- Sử dụng thành thạo phần mềm SPSS hoặc các phần mềm xử lý số liệu khác;

- Có kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu cho các dự án nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

- Tuân thủ quy định của SRD về chính sách Bảo vệ trẻ em.

4. Thời gian: Bắt đầu từ 26/03/2018. Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ là 15 ngày, không chậm quá 15/04/2018.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và kế hoạch sơ bộ cho hoạt động này đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất vào ngày 20/03/2018.

Thông tin chi tiết tại đây

 

Nhằm mục đích chuẩn bị cho kiểm toán tổ chức năm 2017, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) có nhu cầu cần tuyển 1 chuyên gia kiểm soát nội bộ chứng từ kế toán của SRD năm 2017.  

1. Công việc cụ thế

- Kiểm tra sự đầy đủ của số lượng chứng từ kế toán năm 2017 theo danh sách chứng từ do SRD cung cấp.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của toàn bộ chứng từ kế toán năm 2017 theo quy định tại cẩm nang tài chính của SRD và quy định của Nhà nước. 

2. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
Có trình độ chuyên môn liên quan từ cử nhân trở lên chuyên ngành tài chính

- Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên trong công tác kiểm tra tài chính, quyết toán các dự án thuộc nguồn Viện trợ Phi chính phủ.

 • 3. Thời gian thực hiện
  • Từ 24/3/2018 đến 8/4/2018
  • 4. Yêu cầu đối với chuyên gia
  • - Kiểm tra sự đầy đủ của số lượng chứng từ kế toán năm 2017 theo danh sách chứng từ do SRD cung cấp.

   - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của toàn bộ chứng từ kế toán năm 2017 theo quy định tại cẩm nang tài chính của SRD và quy định của Nhà nước.
  • Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư bày tỏ quan tâm và CV tới Nguyễn Hải Hà theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , trước ngày 15/3/2018.

Thông tin chi tiết tại đây

 

Được sự ủng hộ của Tổng Cục Lâm Nghiệp và các tổ chức Quốc tế, Trung tâm SRD đã cam kết thực hiện vai trò giám sát tự nguyện tác động của hiệp định VPA/FLEGT đến hộ gia đình trong chuỗi cung gỗ (trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển, chế biến gỗ) và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung.  

1. Mục đích, kế hoạch thực hiện khảo sát tiền trạm

Mục đích chuyến đi nhằm kết nối với các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương (huyện, xã) để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức, thu thập các báo cáo tài liệu thứ cấp, xây dựng danh sách các đối tượng cung cấp thông tin, thử nghiệm bộ công cụ thu thập thông tin, bố trí công tác hậu cần cho đợt khảo sát chính thức

Thời gian: Ngày 21-23/3/2018

Địa điểm: Xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Thành phần tham gia: Các chuyên gia tư vấn và cán bộ, cộng tác viên của trung tâm SRD

2. Phương pháp

Khảo sát sẽ bao gồm các giai đoạn 1) chuẩn bị (xây dựng đề cương, bảng hỏi cho từng đối tượng nghiên cứu v.v.); 2) khảo sát thực địa (quan sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm); 3) Hoàn thiện đề cương, bảng hỏi để sử dụng cho đợt khảo sát chính thức.

3. Thời gian thực hiện

Thông tin chi tiết tại đây

 

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), với vai trò Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT là đơn vị điều phối và triển khai dự án "Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC", do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern. Dự án cần tuyển nhóm chuyên gia trong nước để thúc đẩy hội thảo tham vấn bộ công cụ thu thập thông tin ban đầu trong giám sát tác động của VPA/FLEGT đến hộ gia đình trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển và chế biến gỗ và doanh nghiệp chế biến gỗ quy nhỏ ở khía cạnh sinh kế, xã hội và môi trường.

2. Trách nhiệm:

- Góp ý cho chương trình hội thảo,

- Thúc đẩy hội thảo để đạt được mục tiêu đề ra

- Góp ý cho báo cáo hội thảo.

 

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Có trình độ chuyên môn liên quan đến quản lý bảo vệ rừng từ thạc sỹ trở lên;

- Có kinh nghiêm trong các chương trình REDD+, FLEGT hoặc quản trị rừng;

- Có kinh nghiệm thúc đầy các hội thảo

 

Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ với ông Trần Ngọc Tuệ theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cc cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20/02/2018.

1. Giới thiệu chung

Dự án "Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC" có kế hoạch tuyển dụng một chuyên gia biên tập báo cáo này để xuất bản và công bố rộng rãi với thông tin như sau

2. Trách nhiệm:

- Biên tập (chỉnh sửa trực tiếp) vào báo cáo đảm bảo các thông tin, số liệu chính xác
- Biên tập (chỉnh sửa trực tiếp) vào báo cáo đảm bảo về cách viết, ngôn ngữ của báo cáo nghiên cứu.
- Soát lỗi ấn phẩm (bản maket) trước khi xuất bản.

3. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

- Có chuyên môn trong lĩnh vực nông lâm nghiệm, quản lý tài nguyên hoặc lĩnh vực có liên quan.
- Đã tham gia các hoạt động nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực chính sách lâm nghiệp, sinh kế nông lâm nghiệp.
- Có kiến thức và kinh nghiệm làm nghiên cứu thực địa ở cộng đồng.

Các ứng viên quan tâm liên hệ ông Trần Ngọc Tuệ theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 01/02/2018

Thông tin chi tiết tại đây

 

Hiện nay, Trung tâm SRD đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí Kế toán (hợp đồng ngắn hạn, dự kiến từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2018 trong thời gian Cán bộ Kế toán của SRD nghỉ thai sản).
Ứng viên được chọn sẽ làm việc tại Hà Nội và có thể đi công tác tại vùng dự án của SRD khi có yêu cầu.
Vị trí này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các ứng viên thích hợp để phát triển nghề nghiệp của mình trong một môi trường làm việc, học tập, chia sẻ cởi mở và năng động của SRD.

1. Trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ kế toán; lập và thực hiện các lệnh thanh toán, các giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngân hàng;
- Chịu trách nhiệm làm các bút toán hạch toán nội bộ (JV về PIT và TSCĐ, bank reconcilation) và phân bổ các chi phí hàng tháng cho các dự án;
- Quản lý TSCĐ và kiểm kê định kỳ trên sổ sách TSCĐ của Trung tâm;
- Quản lý, lưu trữ các file dự án, file chứng từ kế toán, sổ sách kế toán theo qui định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm công tác nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm kế toán và kiểm tra định kỳ;
- Kiểm soát và kiểm tra định kỳ ngân sách của các dự án;
- Nhận và kiểm tra chứng từ, báo cáo tài chính của đối tác;
- Hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo tài chính cho các dự án định kỳ (hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm);
- Hỗ trợ Kế toán trưởng lập báo cáo cho các cơ quan liên quan theo quy định (cơ quản chủ quản, các Sở Ngoại vụ, các Sở KHĐT...)
- Hỗ trợ trong việc giải trình về quản lý tài chính với các nhà tài trợ, các đối tác liên quan;
- Hỗ trợ tập huấn về công tác quản lý tài chính, rà soát nội bộ cho nhân viên SRD và các đối tác dự án;
- Hỗ trợ chuẩn bị cho kiểm toán độc lập và phối hợp quá trình kiểm toán;
- Hỗ trợ phân tích thông tin tài chính, đưa ra khuyến nghị, trong khi lập báo cáo tài chính;
- Hỗ trợ giải quyết các sai lệch kế toán và bất thường;
- Chịu trách nhiệm đảm bảo dữ liệu và hồ sơ tài chính được duy trì phù hợp với chính sách, các luật và quy định có liên quan;
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Lãnh đạo SRD.

2. Yêu cầu bằng cấp và năng lực

·  •  - Bằng cử nhân hoặc cao hơn về Kế toán, Tài chính hoặc các bằng cấp khác có liên quan;
- Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán và các quy định của Phát luật về quản lý tài chính, thuế, Bảo hiểm xã hội, luật lao động
- Có kiến thức về các nguyên tắc kế toán và quản lý tài chính;
-Kinh nghiệm trong quản lý hệ thống tài chính và ngân sách, báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu tài chính, kiểm toán, thuế (VAT & PIT);
- Có kiến thức tốt về pháp luật Việt Nam về bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân và các luật có liên quan
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh nói và viết.
- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt trong Excel, Word, PowerPoint, và đặc biệt là các ứng dụng phần mềm máy tính kế toán, tốt nhất là phần mềm ACCPAC;
- Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, chủ động và khả năng làm việc trong nhóm
- Chi tiết và cẩn thận.
- Kinh nghiệm trước đây về làm việc cho một tổ chức phi chính phủ (NGO) sẽ là một lợi thế.

3. Chế độ lương: Thỏa thuận tuỳ theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

Các ứng viên phù hợp có thể gửi hồ sơ (tiêu đề ghi rõ Hồ sơ ứng tuyển vị trí Kế toán), bao gồm đơn xin việc cùng với CV và bản sao (không cần công chứng) bằng cấp liên quan bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trước ngày 16 tháng 03 năm 2018 tới email của Bộ phận tuyển dụng SRD: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên lạc để phỏng vấn. Hồ sơ không được trả lại.
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập website của SRD tại www.srd.org.vn

Thông tin chi tiết tại đây

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) với UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để triển khai dự án “Phục hồi rừng nhiệt đới thông qua phát triển vườn ươm cây bản địa” (mã số SRD: VM055) từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2017, dự án sẽ thực hiện hoạt động tài liệu hóa các kết quả và bải học kinh nghiệm từ cộng đồng hưởng lời về quá trình phục hồi rừng phòng hộ và phát triển sinh kế dưới tán rừng.

 

Trung tâm SRD cần tuyển chuyên gia thiết kế sách ảnh đánh dấu những chuyển đổi tích cực của người dân tham gia dự án VM055.

1. Công việc cụ thế

- Góp ý về thiết kế cho 3 quyển sổ tay ảnh, sổ tay kỹ thuật vườn ươm, sổ tay lá khôi.

- Góp ý về nội dung cho 3 quyển sổ tay. 

2. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
- Thiết kế cuốn sách ảnh đánh dấu những chuyển đổi tích cực của người dân tham gia dự án VM055.

Thông tin chi tiết tại đây

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) với UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để triển khai dự án “Phục hồi rừng nhiệt đới thông qua phát triển vườn ươm cây bản địa” (mã số SRD: VM055) từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2017, dự án sẽ thực hiện hoạt động tài liệu hóa các kết quả và bài học kinh nghiệm từ cộng đồng hưởng lợi về quá trình phục hồi rừng phòng hộ và phát triển sinh kế dưới tán rừng sau 2 năm triển khai, bao gồm 3 quyển sổ tay: Sổ tay ảnh, sổ tay kỹ thuật vườn ươm, sổ tay lá khôi.

 

Trung tâm SRD cần tuyển chuyên gia góp ý về nội dung, thiết kế 3 quyển sổ tay nêu trên.

1. Công việc cụ thế

- Góp ý về thiết kế cho 3 quyển sổ tay ảnh, sổ tay kỹ thuật vườn ươm, sổ tay lá khôi.

- Góp ý về nội dung cho 3 quyển sổ tay. 

2. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
 Chuyên gia có kinh nghiệm về thiết kế

Có hiểu biết về các kỹ thuật vườn ươm, lá khôi;

- Có hiểu biết về các hoạt động của tổ chức phi chính phủ;

- Cam kết hoàn thành công việc theo đúng thời gian dự kiến;

Các ứng viên quan tâm xin gửi thư bày tỏ sự quan tâm bao gồm cả các lý do đáp ứng các tiêu chí đã yêu cầu trên và lý lịch khoa học (CV), trước  ngày 08 tháng 03 năm 2017 đến :

 

Đới Thị Khánh Hà theo địa chỉ Emai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tel :043.9436678 (ext 416)

Thông tin chi tiết tại đây

 

 

 

Dự án “Các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) giám sát tác động của Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) trong bối cảnh FLEGT và REDD+” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ trong thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 2/2019. Mục tiêu của dự án nhằm tổng hợp các phương pháp CSO giám sát tác động của việc thực thi lâm luật và các cơ chế VPA đã được đồng thuận, đến quản trị rừng và sinh kế của các hộ sản xuất nhỏ, các cộng đồng phụ thuộc vào rừng và các doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ.

 

Nhằm mục đích xin ý kiến phê duyệt dự án của các bộ, ban, ngành liên quan, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững có nhu cầu cần tuyển 1 biên dịch các tài liệu pháp lý của dự án từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.  

1. Thời gian và địa điểm
· Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2017.

2. Công việc cụ thế

Dịch các tài liệu pháp lý của dự án từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.  

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
Có trình độ chuyên môn liên quan từ cử nhân trở lên

- Trình độ Tiếng Anh tốt, đã từng làm phiên dịch cho các tổ chức phi chính phủ;

- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực quản lý đa dạng sinh học nông nghiệp, an ninh lương thực với đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ nghèo.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư bày tỏ quan tâm và CV tới Vũ Thế Thường theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cc cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   trước ngày 10/10/2017.

Thông tin chi tiết tại đây

 

 

Dự án “Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu tỉnh Sơn La” do Tổ chức Bánh mỳ thế giới và Manos Unidas tài trợ trong thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 1/2021. Mục tiêu của dự án nhằm trao quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ trong việc quản lý đa dạng sinh học nông nghiệp để cải thiện an ninh lương thực ở vùng núi nghèo của tỉnh Sơn La.

Nhằm mục đích xin ý kiến phê duyệt dự án của các bộ, ban, ngành liên quan, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững có nhu cầu cần tuyển 1 biên dịch các tài liệu pháp lý của dự án từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.  

1. Thời gian và địa điểm
· Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2017

2. Công việc cụ thế

Dịch các tài liệu pháp lý của dự án từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.  

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
Có trình độ chuyên môn liên quan từ cử nhân trở lên

- Trình độ Tiếng Anh tốt, đã từng làm phiên dịch cho các tổ chức phi chính phủ;

- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực quản lý đa dạng sinh học nông nghiệp, an ninh lương thực với đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ nghèo.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư bày tỏ quan tâm và CV tới Bùi Thùy Dương theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , trước ngày 10/10/2017.

 Thông tin chi tiết tại đây

 

Nhằm hỗ trợ NKT tại 5 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tìm hiểu và phối hợp với UBND huyện Gio Linh xây dựng dự án "Nâng cao vị thế Người khuyết tật" tại 5 xã Trung Hải, Trung Sơn, Gio Mỹ, Gio Hải và thị trấn Gio Linh. (Nối tiếp Dự án VM041 đã triển khai tại 3 xã Gio Mỹ, Gio Hải và thị trấn Gio Linh)

Trong phạm vi kế hoạch hoạt động năm 2017-2018 của dự án VM054; Trung tâm SRD cần tuyển một chuyên gia hỗ trợ tập huấn tại chỗ và giám sát kỹ thuật hoạt động nuôi giun quế phục vụ chăn nuôi gà thuộc mô hình sinh kế nhóm của dự án VM054.

1. Thời gian và địa điểm
· Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tuần 1-4 tháng 3 năm 2018
· Địa điểm:Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

2. Công việc cụ thế

Kỹ thuật nuôi giun quế:
- Dựa trên kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm cũng như yêu cầu đặt ra để xây dựng tài liệu phù hợp cho người khuyết tật. Tài liệu này cần cần xây dựng và chuyển cho SRD 5 ngày trước khi triển khai hoạt động để bổ sung và góp ý nếu có;

- Đánh giá tình hình hiện tại ở địa phương của từng hộ gia đình để có những đề xuất hỗ trợ phù hợp.

- Tiến hành tập huấn kỹ thuật và chỉ đạo + giám sát việc thực hiện mô hình nuôi giun quế cho từng hộ gia đình từ lúc bắt đầu (kỹ thuật chuồng trại – thu hoạch và chế biến giun quế).

- Các yêu cầu cần thiết gồm:

 * Bài giảng cần ngắn gọn, dễ hiểu và phải có hình minh họa cụ thể cho từng khâu kỹ thuật.

 * Chuyên gia phải kiểm tra định kỳ và hướng dẫn cách xử lý cho từng hộ gia đình.

 * Phương pháp tập huấn: Sử dụng phương pháp cùng tham gia và sử dụng hình ảnh trực quan.

Báo cáo:

- Sau khi kết thúc mỗi đợt tập huấn hoặc kiểm tra định kỳ cần có báo cáo ngắn gọn về kết quả thu được, nội dung phải nêu được tình trạng hiện tại của mô hình và các hướng dẫn tiếp theo để mô hình đạt kết quả tốt.

- Sau khi kết thúc hoạt động cần có 1 báo cáo tổng kết và đánh giá mô hình, báo cáo phải nêu được quy trình thực hiện mô hình, các kết quả đạt được, các đánh giá về mô hình và các khuyến nghị để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
- Chuyên môn và kinh nghiệm: Có kiến thức về chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ như nêu ở mục 5.

- Kỹ năng và phương pháp: Làm việc với cộng đồng; kỹ năng thu hút và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng;

- Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ.

- Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;

- Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 1 tháng 3 năm 2018

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), với vai trò Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới VNGO-FLEGT là đơn vị điều phối và triển khai dự án "Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC", do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern. Dự án cần tuyển 01 chuyên gia trong nước để tập huấn bộ công cụ thu thập thông tin ban đầu trong giám sát tác động của VPA/FLEGT đến hộ gia đình trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển và chế biến gỗ và doanh nghiệp chế biến gỗ quy nhỏ ở khía cạnh sinh kế, xã hội và môi trường.
1. Thời gian và địa điểm
· Thời gian thực hiện: Từ tháng 9-10/3/2018
· Địa điểm: Hà Nội
2. Công việc cụ thế
· Xây dựng chương trình tập huấn, tài liệu tập huấn,
· Trao đổi với SRD để thống nhất hoàn thiện chương trình tập huấn, và tài liệu tập huấn
· Triển khai khóa tập huấn
3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
· Có trình độ chuyên môn liên quan đến quản lý bảo vệ rừng từ thạc sỹ trở lên;
· Đã tham gia xây dựng công cụ, thực hiện giám sát tác động REDD+, FLEGT hoặc quản trị rừng;
· Có kinh nghiệm là trưởng nhóm nghiên cứu của ít nhất 3 đề tài liên quan đến quản trị rừng,
· Có trên 5 năm kinh nghiệm làm tập huấn viên trong lĩnh về lâm nghiệp, quản trị rừng;
· Có sự hiểu biết trong lĩnh vực VPA/FLEGT
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư bày tỏ quan tâm và CV tới Trần Ngọc Tuệ theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cc cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20/02/2018.

1. Giới thiệu chung

Dự án “Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC”, do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern và được điều phối và thực hiện bởi SRD từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 với mục tiêu giảm mất rừng và giảm nghèo thông qua cải thiện quản trị rừng. Dự án được triển khai ở các nước châu Phi và Việt Nam. Tại Việt Nam dự án tập trung vào tìm kiếm và thử nghiệm các phương pháp, cơ chế và hệ thống để CSO tham gia một cách hiệu quả vào công tác giám sát.

Trong khuôn khổ dự án, sẽ tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Các tổ chức xã hội và giám sát quản trị rừng” vào ngày 18/1/2018 tại Hà Nội. Mục đích của diễn đàn nhằm tạo ra một cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội quan tâm đến giám sát quản trị rừng cùng nhau thảo luận, chia sẻ, học hỏi và tìm cách hợp tác giữa các bên liên quan. Dự án cần tuyển 03 chuyên gia chủ trì và thúc đẩy diễn đàn giám sát quản trị rừng.

2. Thời gian thực hiện

Ngày 18/1/2018 tại Khách Sạn Điện Lực, số 30 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Yêu cầu đối với chuyên gia

· Có trình độ chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;

· Có sự hiểu biết trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, nông nghiệp lâm nghiệp, FLEGT;

· Có năm kinh nghiệm trong điều hành, chủ trì các hội thảo, diễn đàn có sự tham gia của nhiều bên tham gia;

· Có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức xã hội.

 Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ với Vũ Thế Thường theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 08/01/2017

1. Giới thiệu chung

Dự án “Rừng, Quản trị, Thị trường và Khí hậu - FGMC”, do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern và được điều phối và thực hiện bởi SRD từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018 với mục tiêu giảm mất rừng và giảm nghèo thông qua cải thiện quản trị rừng. Dự án được triển khai ở các nước châu Phi và Việt Nam. Tại Việt Nam dự án tập trung vào tìm kiếm và thử nghiệm các phương pháp, cơ chế và hệ thống để CSO tham gia một cách hiệu quả vào công tác giám sát.

Trong khuôn khổ dự án, sẽ tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Các tổ chức xã hội và giám sát quản trị rừng” vào ngày 18/1/2018 tại Hà Nội. Mục đích của diễn đàn nhằm tạo ra một cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội quan tâm đến giám sát quản trị rừng cùng nhau thảo luận, chia sẻ, học hỏi và tìm cách hợp tác giữa các bên liên quan. Dự án cần tuyển 02 chuyên gia thực hiện công việc phiên dịch tại diễn đàn:

2. Thời gian thực hiện

Ngày 18/1/2018 tại Khách Sạn Điện Lực, số 30 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Yêu cầu đối với chuyên gia

· Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về tiếng Anh;

· Có kinh nghiệm biên dịch các tài liệu liên quan đến lâm nghiệp;

· Có kinh nghiệm phiên dịch tại các hội thảo, hội nghị liên quan đến lâm nghiệp.

 Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 17h00 ngày 10 tháng 01 năm 2018. 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), với vai trò Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (viết tắt là VNGO-FLEGT là đơn vị điều phối và triển khai dự án "Các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) giám sát tác động của Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) trong bối cảnh FLEGT và REDD+" do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) tài trợ.
Đây là ToR của Gói 1 liên quan đến việc xây dựng bộ công cụ và chiến lược điều phối giám sát tác động của VPA/FLEGT đến sinh kế, xã hội và môi trường với các thông tin như sau:

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2018.

2. Công việc cụ thế

·  •  - Thu thập, phân tích các phương pháp/công cụ giám sát quản trị rừng hiện có

      - Xây dựng bộ chỉ số và công cụ giám sát tác động về các mặt sinh kế, xã hội và môi trường của VPA/FLEGT đến nhóm hộ trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển, chế biến gỗ và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ (tiếng Việt)

•     - Xây dựng chiến lược điều phối giám sát tác động về sinh kế, xã hội và môi trường của VPA/FLEGT đến nhóm hộ trồng rừng, khai thác, mua bán vận chuyển, chế biến và doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ của VPA/ FLEGT do các CSO thực hiện. (tiếng Việt)
- Trình bày dự thảo phương pháp/công cụ giám sát và chiến lược điều phối giám sát trong các cuộc họp/diễn đàn tham vấn do Mạng lưới VNGO-FLEGT tổ chức.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
- Có trình độ chuyên môn liên quan từ thạc sỹ trở lên;
- Đã tham gia xây dựng công cụ giám sát REDD+, FLEGT hoặc quản trị rừng;
- Có kinh nghiệm là trưởng nhóm nghiên cứu của ít nhất 3 đề tài liên quan đến quản trị rừng, hoặc REDD+, hoặc FLEGT,...;
- Có sự hiểu biết trong lĩnh vực Lâm nghiệp, đặc biệt là các quy định về gỗ hợp pháp đối với hộ gia đình;

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi thư bày tỏ quan tâm và CV tới Trần Ngọc Tuệ theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , cc cho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 08/01/2018.

Thông tin chi tiết tại đây    

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận. Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của các cộng đồng nông thôn khó khăn, hỗ trợ họ nâng cao đời sống và quản lý nguồn tài nguyên bền vững.
Chương trình Thực tập sinh mà Trung tâm chúng tôi đang thực hiện dành cho các sinh viên khá, giỏi và năng động, giúp các bạn có cơ hội tiếp cận những công việc có thách thức nhưng thực sự hữu ích và chuyên nghiệp. Những kinh nghiệm các bạn tích luỹ được khi làm việc tại Trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình phát triển nghề nghiệp tương lai.
Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 (một) Thực tập sinh làm việc toàn thời gian để hỗ trợ Bộ phận Tài chính – Kế toán. Các trách nhiệm và yêu cầu bao gồm như sau:

1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 15/12/2017. Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ là 05 ngày, không chậm quá 22/12/2017.

2. Công việc cụ thế
Hỗ trợ các công việc Tài chính – Kế toán như:
- Kiểm tra về mặt số liệu trên chứng từ thanh toán
- Lưu file chứng từ kế toán
- Đóng dấu paid, enter chứng từ
- Hỗ trợ công tác đối chiếu số dư cuối tháng (tiền mặt, ngân hàng, tạm ứng nhân viên)
- Nhập số liệu vào phần mềm kế toán
- Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo tài chính
- Hỗ trợ việc lưu trữ hồ sơ dự án
- Hỗ trợ việc đi giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, VUSTA ...
- Các công việc khác hỗ trợ phòng Tài chính – Hành chính (khi cần)

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
• Tốt nghiệp đại học hoặc đang là sinh viên năm cuối, ưu tiên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán;
• Cẩn thận, trách nhiệm và có tinh thần làm việc nhóm;
• Sử dụng thành thạo Excel, Word
• Sử dụng thành thạo cả Tiếng Anh là một lợi thế;
• Đã từng thực tập tại một tổ chức phi chính phủ (NGO) là một lợi thế;
• Đã nhập số liệu vào phần mềm kế toán là một lợi thế

Các ứng viên gửi bộ hồ sơ ứng tuyển bao gồm đơn xin dự tuyển (cover letter) bằng Tiếng Việt, lý lịch (CV) bằng Tiếng Việt và bản scan bằng cấp (nếu có) trước ngày 30/12/2017 tới điạ chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Những ứng viên qua vòng hồ sơ sẽ được liên hệ phỏng vấn. Hồ sơ dự tuyển sẽ không được hoàn trả. Ưu tiên các hồ sơ đến sớm. Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
(Các thông tin về Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững được đăng tải tại website: www.srd.org.vn)

Thông tin chi tiết tại đây    

 

 


Trong khuôn khổ của dự án “Hướng tới một Đông Nam Á không có hóa chất bảo vệ thực vật” được tài trợ bởi Mạng lưới hành động vì thuốc BVTV Châu Á –Thái Bình Dương – PAN-AP”, trung tâm SRD đã thực hiện 02 khóa tập huấn về “Giám sát hành động hóa chất trừ sâu dựa vào cộng đồng (CPAM)” trong tháng 12/2017. Ngay sau 02 khóa tập huấn, một số học viên chủ chốt của 2 lớp đã thực hiện phỏng vấn và thu thập thông tin cho 250 bảng hỏi giám sát CPAM tại xã Ôn Lương và xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Để có được những số liệu một cách chính xác phục vụ hoạt động viết báo cáo đợt khảo sát CPAM, Trung tâm SRD tuyển chuyên gia nhập, xử lý và phân tích số liệu cho 250 bảng hỏi kể trên.
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 15/12/2017. Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ là 05 ngày, không chậm quá 22/12/2017.

2. Công việc cụ thế
- Lọc và loại bỏ những bảng hỏi không đạt yêu cầu

- Xây dựng những chỉ số đầu ra của số liệu

- Làm bảng mã bảng hỏi (mã hóa bảng hỏi để phục vụ việc nhập số liệu)

- Xây dựng khung nhập liệu 

- Nhập số liệu từ các bảng hỏi 

- Làm sạch số liệu sau khi nhập và chạy số liệu theo những chỉ số đã đặt ra

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
- Trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành xã hội hoặc kinh tế;

- Sử dụng thành thạo phần mềm SPSS hoặc các phần mềm xử lý số liệu khác;

- Có kinh nghiệm xử lý và phân tích số liệu cho các dự án nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;

- Tuân thủ quy định của SRD về chính sách Bảo vệ trẻ em

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và kế hoạch sơ bộ cho hoạt động này đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất vào ngày 12/12/2017.
Thông tin chi tiết tại đây  

 

 


Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng nghiên cứu, xây dựng và triển khai dự án: " Cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo bằng cách áp dụng phương pháp trồng cây dược liệu và phát triển thị trường" tại 2 xã Tam Đại và Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Mục đích của dự án là Cải thiện sinh kế cho những hộ nghèo và cận nghèo ở 2 xã thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam thông qua quản lý và phát triển cây dược liệu theo định hướng chuỗi giá trị.
- Trong Chương trình, kế hoạch triển khai Dự án VM057 có hoạt động "Nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm ô nhiễm mô trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp, xử lý chất thải và ủ phân hữu cơ", năm 2017 sẽ tiến hành khóa tập huấn về Xử lý rác thải và ủ phân hữu cơ. Do đó, dự án cần tuyển chuyên gia với các nội dung cụ thể sau:
1. Thời gian và địa điểm
- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2017 huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

2. Công việc cụ thế
- Tìm hiểu thực trạng việc xử lý rác thải và sử dụng phân hữu cơ ở địa phương vùng Dự án.
- Xây dựng đề cương chi tiết, chương trình, nội dung bài giảng và tài liệu phù hợp;
- Chương trình, nội dung tập huấn cần gửi cho cán bộ Trung tâm SRD 3 ngày trước khi hoạt động được tổ chức;
- Thúc đẩy, hướng dẫn khóa tập huấn: 4 lớp/2 xã. (1 ngày/xã)
- Theo dõi kết việc áp dụng của bà con sau tập huấn.
- Viết báo cáo bằng tiếng Việt về kết quả khóa tập huấn, chuyển cho cán bộ Trung tâm SRD xem góp ý sau khi tập huấn kết thúc;

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm
- Chuyên môn: Làm việc trong lĩnh vực chuyên về môi trường, khoa học công nghệ hoặc nông nghiệp.
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và đã từng tham gia các hoạt động tương tự.
- Phương pháp:Sử dụng phương pháp FFS
- Kỹ năng: Có kỹ năng việc với cộng đồng;
- Không có tiền sử về xâm hại trẻ em;
- Cam kết tuân thủ chính sách bảo vệ trẻ em của SRD.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 06 tháng 12 năm 2017.
Thông tin chi tiết tại đây  

 

Dự án “Hướng tới một châu á không có thuốc bảo vệ thực vật” được tài trợ bởi Mạng lưới hành động vì thuốc BVTV Châu Á –Thái Bình Dương – PAN-AP”, trung tâm SRD, CGFED và RCRD đã tổ chức nhiều hoạt động từ nghiên cứu đến các hoạt động can thiệp tại 3 tỉnh An Giang, Nam Định và Phú Thọ trong các năm 2014 và 2015. Kết quả thu được từ các hoạt động vừa nêu đã cho thấy, hầu hết các ban ngành đoàn thể và người dân đã ý thức được những tác hại của việc sử dụng các loại hóa chất BVTV độc hại tới sức khỏe và môi trường. Đối với các khóa tập huấn CPAM, Trung tâm SRD đã tiến hành tập huấn cho 30 nông dân chủ chốt tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong năm 2015. Tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, SRD đã có đợt khảo sát đầu tiên vào tháng 12 năm 2016 cho 30 nông dân chủ chốt và sau đó là khảo sát bằng bảng hỏi CPAm với 101 hộ dân. Để tiếp tục hoạt động tập huấn và khảo sát CPAM cho những nông dân chủ chốt tại xã Động Đạt và mở rộng khảo sát sang xã Ôn Lương, huyện Phú Lương nhằm góp phần đào tạo, nâng cao kiến thức và thực hành cho những nông dân nòng cốt giám sát việc sử dụng hóa chất BVTV tại cấp thôn, xã, Trung tâm SRD tìm kiếm 01 giảng viên để thúc đẩy khóa tập huấn này cùng với 01 giảng viên là cán bộ của SRD, những người đã tham dự tập huấn TOT về CPAM do dự án tổ chức trước đó.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thực hiện: 4 ngày thuộc tuần cuối tháng 11 và tháng 12/2017 tại xã Động Đạt và xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

2. Công việc cụ thế

Đối với giảng viên bên ngoài:

- Trao đổi với giảng viên SRD để thống nhất về ý tưởng để cùng xây dựng nội dung tập huấn;

- Xây dựng chương trình, nội dung tập huấn, công cụ khảo sát CPAM;

- Thực hiện tập huấn tại cộng đồng,

- Viết và hoàn thiện báo cáo khảo sát CPAM. 

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, kinh tế, xã hội;

- Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên;

- Đã từng tổ chức, thúc đẩy tập huấn CPAM;

- Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập; 

- Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ;

- Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;

- Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;
Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 17 tháng 11 năm 2017.

Thông tin chi tiết tại đây

 

  

Xã Hải Ninh và Ninh Hải là hai xã nghèo bãi ngang, thuộc loại nghèo nhất của huyện Tĩnh Gia,thuộc chương trình 257/2003 của Thủ Tướng Chính Phủ dành cho các xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo. Ninh Hải có diện tích 6,63 km2, dân số 5.519 người với mật độ dân số 832 người/km2, tăng 63 người qua 15 năm qua (tỷ lệ tăng 8.19%). Hải Ninh có diện tích 5,36 km2, dân số 13.401 người với mật độ dân số 2.500 người/km2, tăng 528 người qua 15 năm gần đây (tỷ lệ tăng 26.77%). Trong khi đó tỷ lệ tăng dân số của Thanh Hóa không đáng kể do tình trạng di dân (Báo cáo Dân số Việt Nam – Thực trạng và thách thức của Quỹ Dân số LHQ tháng 4 năm 2012). Điều này cho thấy mức độ rất căng thẳng của tình trạng đất chật – người đông ở 2 xã dự án. Nhân khẩu trung bình của mỗi gia đình ở xã Hải Ninh là 3,8 người và của xã
Ninh Hải là 4,0 người.
- Nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ có được sinh kế bền vững,Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tiến hành triển khai dự án "Vì sinh kế bền vững cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa"(Mã số SRD VM052) tại hai xã Hải Ninh và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Dự án được triển khai từ quí 1/2015 đến quí 4/2017 và do tổ chức Manos Unidas (Tây Ban Nha) tài trợ kinh phí,UBND hai xã Ninh Hải và Hải Ninh là cơ quan phối hợp thực hiện, trong đó Hội phụ nữ hai xã Hải Ninh và Ninh Hải là đơn vị phối hợp triển khai trực tiếp.
Mục đích và mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:
- Mục đích chung: Công lý cho phụ nữ nghèo ở vùng nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đặc biệt đối với phụ nữ đơn thân làm chủ hộ.
- Mục tiêu cụ thể: Nâng cao quyền năng cho nữ nông dân nghèo, đặc biệt phụ nữ đơn thân làm chủ hộ thông qua cải thiện sinh kế đa dạng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nâng cao vai trò cũng như tiếng nói của họ trong gia đình và ngoài xã hội.
- Sau ba năm thực hiện, đến tháng 12/2017, dự án sẽ kết thúc. Nhằm đánh giá kết quả của dự án sau 3 năm thực hiện (2015-2017) và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển dự án tiếp theo, Trung tâm SRD sẽ tổ chức một đợt đánh giá cuối kì, trong đó tập trung phân tích các tác động của dự án theo mục đích, mục tiêu nói trên, đồng thời, đưa ra những khuyến nghị ở các cấp khác nhau về nhân rộng các kết quả và tác động của dự án trong thời gian tới tại tỉnh Thanh Hóa, cũng như các bài học kinh nghiệm mà SRD cần rút ra khi áp dụng tại vùng dự án khác của mình.

1. Thời gian và địa điểm

Đợt đánh giá dự định sẽ tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 26 tháng 11 năm 2017, (tổng số là 14 ngày, bao gồm thời gian chuẩn bị, đi hiện trường và viết báo cáo; không tính thời gian di chuyển)

2. Công việc cụ thế

- Xây dựng kế hoạch bao gồm nội dung, phương pháp, công cụ đánh giá, bảng hỏi, outline báo cáo, lịch trình dự kiến và thống nhất kế hoạch với SRD cũng như với các thành viên khác trong đoàn đánh giá.
- Phân công và điều phối đoàn đánh giá để thu thập tài liệu, thông tin tại thực địa.
- Phân tích và xử l{ thông tin về các hoạt động của dự án để từ đó phát hiện các nguyên nhân và đề ra giải pháp/khuyến nghị phù hợp và khả thi theo các mục tiêu trên.
- Chuẩn bị và trình bày sơ bộ kết quả đánh giá cho đối tác, lấy { kiến đóng góp phản hồi của các bên liên quan.
- Viết và gửi báo cáo cuối cùng của đợt đánh giá bằng tiếng Việt và báo cáo tóm tắt tiếng Anh cho SRD và đối tác dự án.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá dự án theo phương pháp có sự tham gia;
- Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về phát triển sinh kế bền vững, nông nghiệp thông minh với khí hậu;
- Có kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực nâng cao năng lực cho phụ nữ;
- Có kinh nghiệm và kiến thức về phát triển cộng đồng;
- Có kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu; kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy và hướng dẫn;
- Có kỹ năng viết báo cáo rõ ràng, chặt chẽ và súc tích cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt;
- Ưu tiên người có nền tảng và kinh nghiệm đã từng tham gia khảo sát và đánh giá các dự án/chương trình về chủ đề nông nghiệp thông minh với khí hậu, nông nghiệp bền vững và
nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Các ứng viên quan tâm xin gửi sơ yếu lý lịch và thư bày tỏ quan tâm đến chương trình tập huấn theo địa chỉ Bùi Quốc Quân – Cán bộ Chương trình, theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 20/10/2017.

Thông tin chi tiết tại đây

 

 

1. Giới thiệu chung

Nhằm thiết lập một liên minh các tổ chức, cá nhân có cùng mối quan tâm muốn hướng tới một nền nông nghiệp sinh thái, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ không sử dụng hóa chất BVTV độc tố cao, Trung tâm SRD tìm chuyên gia để xây dựng 01 trang Fanpage "Về một liên minh của Việt Nam hướng tới canh tác và tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp sinh thái" với những thông tin cụ
thể sau:

2. Mục tiêu:

- Kết nối được các tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có cùng mong muốn hướng tới và thúc đẩy người dân áp dụng các giải pháp nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam;
- Giới thiệu, chia sẻ và kết nối những sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ từ những tổ hợp tác nông dân, các nhóm sở thích về nông nghiệp sạch tới những người tiêu dùng, các công ty, cửa hàng thực phẩm sạch, an toàn;
- Quản trị và phát triển Fanpage, theo dõi và post bài hàng tháng cũng như quản lý các lượt view, like và comments

3. Kết quả mong đợi

- 01 trang Fanpage sẽ được thiết lập với những logo, thông tin về dự án, mục đích, mục tiêu hoạt động của Fanpage;
- Quản trị Fanpage hàng tháng để cập nhật các bài viết, like, comments, shares... từ các thành viên hoặc đối tác;
- Cập nhật, giới thiệu và quảng bá những sản phẩm nông nghiệp sạch từ dự án của SRD, CGFED, RCRD hoặc các tổ chức, cá nhân khác cùng làm về nông nghiệp sinh thái.

4. Nhiệm vụ & trách nhiệm của chuyên gia

- Thiết lập Fanpage theo yêu cầu của SRD cũng như những mong đợi của dự án;
- Quản trị Fanpage hàng tháng và chủ động tìm, kết nối với các trang mạng xã hội khác để bổ sung, cập nhật thành viên cho Fanpage;
- Viết và post bài hàng tháng, phân tích và thống kê lượng truy cập, likes, comments, shares, review sản phẩm, chạy quảng cáo quản lý... từ các thành viên hoặc đối tác;

5. Yêu cầu đối với chuyên gia

- Có bằng cử nhân, kỹ sư thuộc các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Báo chí, truyền thông, Marketing hoặc Quan hệ công chúng (PR), Tin học;
- Khả năng viết và khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt;
- Đã có kinh nghiệm về quản trị Page;
- Kỹ năng cơ bản về chụp ảnh;
- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, dựng phim ngắn là một lợi thế;
- Khả năng dịch Tiếng Anh tốt là một lợi thế;
- Năng động, nhanh nhẹn, cam kết làm việc với các dự án phi lợi nhuận vì cộng đồng

Thông tin chi tiết xem tại đây

Mọi quan tâm xin gửi thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất vào ngày 12 tháng 10 năm 2017.

 

 

Người khuyết tật (NKT) (bao gồm cả người lớn và trẻ em) là một trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng và xã hội. Trong đó, những người sống ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa là đặc biệt dễ bị tổn thương và thường không thể tiếp cận dịch vụ y tế và phục hồi chức năng. Các dịch vụ mà họ không thể tiếp cận bao gồm xác định và phân loại khuyết tật, tư vấn, phẫu thuật, vật lý trị liệu, dụng cụ chỉnh hình hoặc chân tay giả, và các hoạt động xã hội và y tế kèm theo. Gio Linh là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị. Tổng dân số của cả huyện là 72.749 người và diện tích là 47.225 ha. Là một huyện chịu nhiều thiệt hại trong cuộc chiến chống Mỹ, Gio Linh có số lượng người bị nhiễm chất độc da cam đáng kể kéo theo số lượng người khuyết tật cũng rất cao (6,873 người lớn và trẻ em khuyết tật).
Nhằm hỗ trợ NKT tại 5 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tìm hiểu và phối hợp với UBND huyện Gio Linh xây dựng dự án "Nâng cao vị thế Người khuyết tật" tại 5 xã Trung Hải, Trung Sơn, Gio Mỹ, Gio Hải và thị trấn Gio Linh. (Nối tiếp Dự án VM041 đã triển khai tại 3 xã Gio Mỹ, Gio Hải và thị trấn Gio Linh)
Trong phạm vi kế hoạch hoạt động năm 2017-2018 của dự án VM054; nhằm hỗ trợ và nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai của người khuyết tật và thân nhân; Trung tâm SRD dự kiến sẽ tổ chức từ 5-7 lớp tập huấn về kiến thức giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong thời gian dự kiến từ ngày 10/9-15/10/2017 trên địa bàn 5 xã dự án. Do đó, Trung tâm SRD cần tuyển 2 tập huấn viên để thực hiện hoạt động này.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian bắt đầu của hoạt động: Từ 10/9/2017 đến 15/10/2017
- Thời gian cụ thể của từng xã dự kiến (xem bảng đăng ký thời gian đính kèm)
- Thời lượng: 01 ngày/xã/1 lớp tập huấn.
- Địa điểm: các xã dự án

2. Công việc cụ thế

- Giảng viên báo cáo tình hình và kết quả tập huấn cho Dự án sau mỗi lớp tập huấn (theo mẫu SRD). Báo cáo phải có những đánh giá kết quả đầu vào và kết quả đầu ra, phương pháp và khuyến nghị.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Là NKT tại vùng dự án;
- Đã tham gia các lớp tập huấn ToT và các lớp về ứng phó thiên tai của SRD cũng như các tổ chức phi chính phủ khác tổ chức; và nắm vững các kiến thức về thiên tai;
- Linh hoạt trong nội dung và phương pháp tùy theo khả năng của người học;
- Có kỹ năng truyền đạt và kiểm soát thời gian tốt;
- Hiểu rõ các khó khăn của người khuyết tật trong cuộc sống và trong ứng phó thiên tai
- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

Các ứng viên quan tâm xin gửi sơ yếu lý lịch và thư bày tỏ quan tâm đến chương trình tập huấn theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 18/9/2017

Thông tin chi tiết tại đây

 

 

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2018, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án có thời hạn 5 năm hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Long Anh và Nam Định đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.
Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm thứ 5 thuộc hợp phần Cảnh quan bền vững của dự án VFD, tổ chức SRD chịu trách nhiệm chính trong việc tài liệu hóa các mô hình sinh kế nhằm mục đích tạo nguồn sinh kế tăng thu nhập cho các hộ dân sống dựa vào rừng, từ đó góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
• Căn cứ yêu cầu của dự án VFD về việc tài liệu hóa các mô hình sinh kế của dự án tại tỉnh Nghệ An.
• Dòng ngân sách VFD IV-Z tài liệu hóa các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại Nghệ An năm thứ 5 ( 2017)
• Căn cứ kế hoạch thực hiện mô hình bảo tồn và phát triển cây bon bon tại Nghệ An
• Căn cứ vào kết quả kết quả đánh giá áp dụng kiến thức tập huấn vào thực tiễn mô hình bảo tồn và phát triển cây bon bo tại 2 huyện Quế Phong và Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Dự án SRD-VFD tìm kiếm chuyên gia địa phương hỗ trợ Ban QLDA tỉnh Nghệ An tiến hành thu thập thông tin, viết tài liệu hóa quy trình trồng, chăm sóc và phát triển cây bon bo xóa đói giảm nghèo tại 2 huyện Tương Dương và Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thực hiện: trong 17 ngày trong khoảng từ 24/8 - 23/9/2017 tại 2 huyện Tương Dương và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

2. Công việc cụ thế

- Soạn đề cương, mẫu biểu thu thập thông tin
- Thảo luận đề cương tài liệu hóa với Ban QLDA VFD Nghệ An và di chuyển Vinh – Tương Dương, Quế Phong
- Làm việc tại UBND huyện Tương Dương, Quế Phong tham khảo đề cương các cơ quan liên quan cấp huyện
- Thu thập tư liệu, phỏng vấn hộ nông dân, bên liên quan tại 2 xã x 1 xã/ngày
- Thu thập, phỏng vấn cán bộ cấp tỉnh
- Xây dựng dự thảo đề cương tài liệu
- Tham vấn, kiểm tra dữ liệu tại 2 xã về dự thảo tài liệu (mỗi xã 1 ngày)
- Tham vấn cán bộ UBND huyện Tương Dương, huyện Quế Phong, các tư thương tại 2 huyện
- Tham vấn VFD-SRD
- Hoàn thành tài liệu sau tham vấn

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có trình độ chuyên môn sâu về lâm nghiệp, lâm sản ngoài gỗ
- Có kiến thức đánh hiệu quả kinh tế xã hội mô hình sinh kế kết hợp bảo vệ và phát triển rừng
- Có kinh nghiệm viết tài liệu hóa truyền thông
- Kỹ năng chụp ảnh, trình bày
- Kinh nghiệm phát triển cộng đồng
Ứng viên quan tâm, xin mời nộp đơn CV tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 22/8/2017

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2018, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án có thời hạn 5 năm hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Long Anh và Nam Định đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm thứ 5 thuộc hợp phần Cảnh quan bền vững của dự án VFD, tổ chức SRD chịu trách nhiệm chính trong việc tài liệu hóa các mô hình sinh kế nhằm mục đích tạo nguồn sinh kế tăng thu nhập cho các hộ dân sống dựa vào rừng, từ đó góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
• Căn cứ yêu cầu của dự án VFD về việc tài liệu hóa các mô hình sinh kế của dự án tại tỉnh Nghệ An.
• Dòng ngân sách VFD IV-Z tài liệu hóa các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại Nghệ An năm thứ 5 ( 2017)
• Căn cứ vào kết quả kết quả đánh giá áp dụng kiến thức tập huấn vào thực tiễn mô hình chăn nuôi gà thả vườn kết hợp nuôi giun quế tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Dự án SRD-VFD tìm kiếm chuyên gia địa phương hỗ trợ Ban QLDA tỉnh Nghệ An tiến hành thu thập thông tin, viết tài liệu hóa quy trình chăn nuôi gà thả vườn kết hợp nuôi giun quế, nâng cao thu nhập, giảm áp lực lên tài nguyên rừng tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

1. Thời gian và địa điểm

-  Thời gian thực hiện: trong 12 ngày trong khoảng từ 24/8 - 23/9/2017 tại 2 xã Nậm Giải và Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

2. Công việc cụ thế

- Soạn đề cương, mẫu biểu thu thập thông tin

- Thảo luận đề cương tài liệu hóa với Ban QLDA VFD Nghệ An và di chuyển Vinh – Quế Phong
- Làm việc tại UBND huyện Quế Phong tham khảo đề cương các cơ quan liên quan cấp huyện
-Thu thập tư liệu, phỏng vấn hộ nông dân, bên liên quan tại 2 xã x 1 xã/ngày
- Thu thập, phỏng vấn cán bộ cấp tỉnh
- Xây dựng dự thảo đề cương tài liệu
- Tham vấn, kiểm tra dữ liệu tại 2 xã về dự thảo tài liệu (mỗi xã 1 ngày)
- Tham vấn cán bộ UBND huyện Quế Phong, các tư thương tại huyện
- Tham vấn VFD-SRD
- Hoàn thành tài liệu sau tham vấn

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có trình độ chuyên môn sâu về chăn nuôi thú y, chuỗi giá trị
- Có kiến thức đánh hiệu quả kinh tế xã hội mô hình sinh kế kết hợp bảo vệ và phát triển rừng
- Có kinh nghiệm viết tài liệu hóa truyền thông
- Kỹ năng chụp ảnh, trình bày
- Kinh nghiệm phát triển cộng đồng

Ứng viên quan tâm, xin mời nộp đơn CV tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 22/8/2017

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2018, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án có thời hạn 5 năm hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Long Anh và Nam Định đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.
Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm thứ 5 thuộc hợp phần Cảnh quan bền vững của dự án VFD, tổ chức SRD chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình thí điểm canh tác ngô cây giảm phát thải nhằm mục đích tạo nguồn sinh kế tăng thu nhập cho các hộ dân sống dựa vào rừng, từ đó góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
• Căn cứ yêu cầu của dự án VFD về việc tài liệu hóa các mô hình sinh kế của dự án tại tỉnh Nghệ An.
• Dòng ngân sách VFD IV-Z tài liệu hóa các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại Nghệ An năm thứ 5 ( 2017)
• Căn cứ kế hoạch thực hiện mô hình canh tác ngô sinh khối tại Nghệ An
• Căn cứ vào kết quả kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vụ ngô Đông Xuân năm 2017 do dự án hỗ trợ tại 6 xã Tam Sơn, Hội Sơn, Cẩm Sơn, Hoa Sơn, Long Sơn và Đức Sơn, huyện Anh Sơn và mô hình canh tác ngô đất dốc tại bản Piêng Cu, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Dự án tìm kiếm chuyên gia địa phương hỗ trợ Ban QLDA tỉnh tiến hành thu thập thông tin, chụp ảnh hiện trường, viết tài liệu hóa theo đề xuất mẫu của dự án đã gợi ý mô hình canh tác ngô sinh khối tại huyện Anh Sơn và canh tác ngô đất dốc tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thực hiện: trong 26 ngày trong khoảng từ 24/8 - 23/9/2017 tại huyện Anh Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, TH True milk tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

2. Công việc cụ thế

- Soạn đề cương, mẫu biểu thu thập thông tin
- Thảo luận đề cương tài liệu hóa với Ban QLDA VFD Nghệ An và di chuyển Vinh- Anh Sơn
- Làm việc tại UBND huyện Anh Sơn, Quế Phong tham khảo đề cương các cơ quan liên quan cấp huyện
- Thu thập tư liệu, phỏng vấn hộ nông dân, bên liên quan tại 7 xã x 1 xã/ngày
- Thu thập, phỏng vấn cấp tỉnh, TH true milk
- Xây dựng dự thảo đề cương tài liệu
- Tham vấn các bên liên quan cấp huyện, xã và các bên liên quan về dự thảo đề cương tài liệu
- Tham vấn, kiểm tra dữ liệu tại 6 xã về dự thảo tài liệu (mỗi xã 1 ngày)
- Tham vấn cán bộ Trung tâm khuyến nông huyện, UBND huyện Anh Sơn, Quế Phong, TT khuyến nông tỉnh,
- Tham vấn VFD-SRD
- Hoàn thành tài liệu sau tham vấn

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có trình độ chuyên môn sâu về nông nghiệp, trồng trọt
- Có kiến thức đánh hiệu quả kinh tế xã hội mô hình sinh kế
- Có kinh nghiệm viết tài liệu hóa truyền thông
- Kỹ năng chụp ảnh, trình bày
- Kinh nghiệm phát triển cộng đồng

Ứng viên quan tâm, xin mời nộp đơn CV tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 22/8/2017

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2018, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án có thời hạn 5 năm hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Long Anh và Nam Định đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.
Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm thứ 5 thuộc hợp phần Cảnh quan bền vững của dự án VFD, tổ chức SRD chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình thí điểm canh tác ngô cây giảm phát thải nhằm mục đích tạo nguồn sinh kế tăng thu nhập cho các hộ dân sống dựa vào rừng, từ đó góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
• Căn cứ kế hoạch thực hiện mô hình canh tác ngô sinh khối tại Nghệ An
• Căn cứ vào kết quả kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội vụ ngô Đông Xuân năm 2017 do dự án hỗ trợ tại 6 xã Tam Sơn, Hội Sơn, Cẩm Sơn, Hoa Sơn, Long Sơn và Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
• Dòng ngân sách VFD-SRD 3.3.1.13 a hợp tác công tư canh tác ngô sinh khối giảm phát thải, giảm thiểu nguyên nhân biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thực hiện: Trong 23 ngày trong khoảng từ 24/8 - 23/9/2017 tại huyện Anh Sơn và tỉnh Nghệ An, TH True milk tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

2. Công việc cụ thế

- Soạn đề cương, mẫu biểu thu thập thông tin
- Thảo luận đề cương tài liệu hóa với Ban QLDA VFD Nghệ An và di chuyển Vinh- Anh Sơn
- Làm việc tại UBND huyện Anh Sơn, tham khảo đề cương các cơ quan liên quan cấp huyện
- Thu thập tư liệu, phỏng vấn hộ nông dân, bên liên quan tại 6 xã x 1 xã/ngày
- Thu thập, phỏng vấn cấp tỉnh, TH true milk
- Xây dựng dự thảo đề cương tài liệu
- Tham vấn các bên liên quan cấp huyện, xã và các bên liên quan về dự thảo đề cương tài liệu
- Tham vấn, kiểm tra dữ liệu tại 6 xã về dự thảo tài liệu (mỗi xã 1 ngày)
- Phỏng vấn cán bộ Trung tâm khuyến nông huyện, UBND huyện Anh Sơn
- Tham vấn VFD-SRD
- Hoàn thành tài liệu sau tham vấn

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có trình độ chuyên môn sâu về nông nghiệp, trồng trọt
- Có kiến thức đánh hiệu quả kinh tế xã hội mô hình sinh kế
- Có kinh nghiệm viết tài liệu hóa truyền thông
- Kỹ năng chụp ảnh, trình bày
- Kinh nghiệm phát triển cộng đồng

Ứng viên quan tâm, xin mời nộp đơn CV tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 22/8/2017

Thông tin chi tiết tại đây

Nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ có được sinh kế bền vững, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tiến hành triển khai dự án "Vì sinh kế bền vững cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa" (Mã số SRD VM052) tại hai xã Hải Ninh và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Dự án được triển khai từ quí 1/2015 đến quý 4/2017 và do tổ chức Manos Unidas (Tây Ban Nha) tài trợ kinh phí. UBND huyện Tĩnh Gia, Hội phụ nữ huyện và UBND hai xã là cơ quan phối hợp thực hiện, trong đó Hội phụ nữ hai xã Hải Ninh và Ninh Hải phối hợp triển khai trực tiếp.
Tháng 6/2017 dự án tổ chức chuyến thăm quan học tập mô hình sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nước mắm và các mô hình sinh kế tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhằm chia sẻ và tham vấn ý kiến của chính quyền địa phương, các cơ quan kỹ thuật tại địa phương để áp dụng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nước mắm cho bà con tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Đồng thời dự án cũng mong muốn tìm kiếm thêm các mô hình sử dụng năng lượng bền vững phù hợp trong sản xuất và đời sống hàng ngày cho phụ nữ, nông dân nghèo để định hướng phát triển dự án mới tại địa phương. Từ nhu cầu đó, dự án mong muốn tuyển một chuyên gia thúc đẩy tổ chức tọa đàm "Sử dụng năng lượng bền vững trong sản xuất và đời sống hàng ngày cho phụ nữ, nông dân nghèo tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa"

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian dự kiến: 24-25/8/2017
- Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Công việc cụ thế

- Kết nối với các đơn vị, cá nhân chia sẻ mô hình, kết nối địa điểm thăm quan chuyến thăm quan;
- Trao đổi với các bên liên quan xây dựng chương trình, nội dung cho buổi tọa đàm;
- Thúc đẩy buổi tọa đàm và thúc đẩy chuyến thăm quan mô hình thực tế;
- Tham vấn kêu gọi sự cam kết, ủng hộ của chính quyền địa phương cho việc phát triển chương trình dự án về năng lượng bền vững cho phụ nữ, nông dân nghèo trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;
- Hợp tác tích cực cùng cán bộ Trung tâm SRD khi triển khai hoạt động.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, kinh tế, năng lượng, môi trường;
- Có kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hội thảo, tọa đàm, hội nghị;
- Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
- Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ;
- Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
- Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án Trường Sơn Xanh do USAID hỗ trợ tiến trình phát triển thông minh, phát thải thấp và bền vững để bảo vệ con người, cảnh quan và đa dạng sinh học ở vùng Trung Trường Sơn của Việt Nam, tập trung vào vùng đệm và khu bảo tồn thiên nhiên ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Dự án nhằm đạt được ba kết quả: 1) tăng cường áp dụng biện pháp sử dụng đất phát thải thấp; 2) tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học; 3) tăng khả năng phục hồi cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Với giả định rằng khi các hộ gia đình sống trong vùng phụ cận của rừng hoặc vùng đệm có mức thu nhập cải thiện sẽ làm giảm áp lực lên các khu bảo tồn và rừng; Do đó làm giảm các mối đe doạ đến đa dạng sinh học và suy thoái rừng, Dự án sẽ hỗ trợ các can thiệp cải thiện sinh kế cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng thông qua phương thức tiếp cận dựa vào thị trường và hợp tác với khu vực tư nhân; Thúc đẩy một cách tiếp cận cảnh quan trong bảo tồn đa dạng sinh học và tạo ra các sinh kế thay thế cho người dân địa phương nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học trong vùng đệm và khu bảo tồn thiên nhiên; Và xây dựng kế sinh nhai và khả năng thích ứng cho các bên liên quan chính như chính quyền, xã hội dân sự và khu vực tư nhân
Để đánh giá tổng thể hiện trạng các điều kiện kinh tế xã hội và sinh kế của các hộ gia đình địa phương ở 2 tỉnh của dự án, nguồn sinh kế tiềm năng mới và các cơ hội tạo thu nhập cũng như nguồn lực và năng lực hiện có và tạo khung pháp lý cho phát triển sinh kế, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và Dự án dự kiến tiến hành đợt đánh giá nhu cầu sinh kế và xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải thiện sinh kế ở tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế"

1. Thời gian và địa điểm

- Đánh giá được thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam
- Thời gian thực hiện hoạt động từ 30 tháng 6 đến 20 tháng 7/2017.

2. Công việc cụ thế

- Tham gia điều tra hộ gia đình tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 2/7 đến ngày 6/7/2017 và tại tỉnh Quảng Nam từ ngày 9/7 đến ngày 13/7/2017
- Tham gia nhập số liệu điều tra theo SPSS(80 phiếu)

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có chuyên môn trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên hoặc lĩnh vực có liên quan từ đại học trở lên.
- Đã tham gia các hoạt động đánh giá nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, sinh kế nông lâm nghiệp.
- Có kiến thức và kinh nghiệm làm nghiên cứu thực địa ở cộng đồng.
- Có hiểu biết chung về địa bàn nghiên cứu.

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 25 tháng 6 năm 2017

Thông tin chi tiết tại đây

Nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ có được sinh kế bền vững, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tiến hành triển khai dự án "Vì sinh kế bền vững cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa" (Mã số SRD VM052) tại hai xã Hải Ninh và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Dự án được triển khai từ quí 1/2015 đến quý 4/2017 và do tổ chức Manos Unidas (Tây Ban Nha) tài trợ kinh phí. UBND huyện Tĩnh Gia, Hội phụ nữ huyện và UBND hai xã là cơ quan phối hợp thực hiện, trong đó Hội phụ nữ hai xã Hải Ninh và Ninh Hải phối hợp triển khai trực tiếp.
Trong năm 2015 và 2016 dự án đã xây dựng mô hình kết nối ba nhà trong thu mua chế biến thủy hải sản (Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia – Phụ nữ nghèo đơn thân làm chủ hộ - UBND xã Ninh Hải). Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường đầu ra cho phẩm nước mắm, mắm tôm, mắm chua, dự án mong muốn tổ chức chuyến thăm quan học tập kỹ thuật sản xuất nước mắm hạ thổ, ứng dụng năng lượng mặt trời để sản xuất nước mắm và học hỏi kế hoạch phát triển thị trường bán sản phẩm. Từ nhu cầu đó, dự án mong muốn tuyển một chuyên gia thúc đẩy tổ chức chuyến thăm quan học tập này và xây dựng định hướng cho dự án

1. Thời gian và địa điểm

• Thời gian: 23-25/6/2017
• Địa điểm:
- Sản xuất nước mắm Hạ thổ: Công ty nước mắm Vạn Phần: Diễn Châu, Nghệ An
- Hộ sản xuất nước mắm sử dụng năng lượng mặt trời: xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
- Mô hình sinh kế ở Hà Tĩnh

2. Công việc cụ thế

- Kết nối với địa điểm thăm quan thúc đẩy chuyến thăm quan;
- Tham vấn ý kiến các bên liên quan xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và xây dựng đánh giá tiềm năng áp dụng năng lượng tái tạo cho người dân vùng Tĩnh Gia;
- Thúc đẩy phía địa phương về việc ủng hộ, tạo điều kiện duy trì hợp tác với SRD khi dự án đang hoạt động và các công việc sau này
- Hợp tác tích cực cùng cán bộ Trung tâm SRD khi triển khai hoạt động.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành nông nghiệp, kinh tế;
- Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 3 năm trở lên;
- Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
- Ưu tiên chuyên gia đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ;
- Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
- Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Thông tin chi tiết tại đây

Hải Lăng là huyện nằm phía nam của tỉnh Quảng Trị. Tổng dân số của cả huyện là 86,233 người, có đến 87% dân số có sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp. Toàn huyện có 20 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 19 xã trong đó: 7 xã vùng đồi núi, 11 xã thấp trũng và 2 xã ven biển. Do đó Hải Lăng là huyện gặp nhiều rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu.
Nhằm hỗ trợ các nhóm yếu thế tại 3 xã của huyện Hải Lăng được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và nâng cao vị thế trong cộng đồng, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tìm hiểu và phối hợp với UBND huyện Hải Lăng xây dựng dự án "Cộng đồng chung tay ứng phó thiên ta" tại 3 xã Hải Vĩnh, Hải Chánh và Hải An. (Nối tiếp Dự án VM031 đã triển khai tại 3 xã trên giai đoạn 7/2014-6/2016). Mục đích của dự án là hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương ứng phó tốt hơn với thiên tai thông qua tăng cường khả năng phục hồi và phát triển sinh kế.
Trong khuôn khổ dự án VM031-2 có hoạt động tập huấn về "Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn nông nghiệp khép kín không rác thải ". Do đó, chúng tôi cần tuyển chọn 2 chuyên gia với các nội dung:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian làm việc: Bắt đầu từ tuần 2-3 tháng 6 năm 2017
- Khu vực làm việc: Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

2. Công việc cụ thế

- Hỗ trợ hình thành tổ hợp tác sản xuất.
- Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi Giun Quế.
- Hướng dẫn thực hành việc nuôi giun quế: Chuẩn bị, kỹ thuật chuồng trại, chăm sóc, thu hoạch, chế biến Giun quế.
- Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi Gà (Thịt, đẻ).
- Hướng dẫn việc thực hành nuôi gà bằng nguồn thức kết hợp giun quế và các phụ phẩm nông nghiệp.
- Hỗ trợ các tổ sản xuất tìm hiểu và kết nối thị trường.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

Giảng viên chính:
- Chuyên môn và kinh nghiệm: Có kiến thức về chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ như nêu ở mục 5.
- Kỹ năng và phương pháp: Làm việc với cộng đồng; kỹ năng thu hút và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng;
- Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ.
- Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
- Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Thông tin chi tiết tại đây

Quảng Trị là một trong những vùng nghèo nhất Việt Nam với khí hậu và địa hình phức tạp. Hải Lăng là huyện phía nam của tỉnh Quảng Trị. Tổng dân số của cả huyện là 86,233 người, có đến 87% dân số có sinh kế phụ thuộc vào nông nghiệp. Toàn huyện có 20 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 19 xã trong đó: 7 xã vùng đồi núi, 11 xã thấp trũng và 2 xã ven biển. Hàng năm ngập lụt thường xảy ra ở hầu hết các xã vùng thấp, gây nhiều khó khăn cho việc chăn nuôi, trồng trọt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
Nhằm hỗ trợ các nhóm yếu thế tại 3 xã của huyện Hải Lăng được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và nâng cao vị thế trong cộng đồng, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã tìm hiểu và phối hợp với UBND huyện Hải Lăng xây dựng dự án "Cộng đồng chung tay ứng phó thiên tai" tại 3 xã Hải Vĩnh, Hải Chánh và Hải An. (Nối tiếp Dự án VM031 đã triển khai tại 3 xã trên giai đoạn 7/2014-6/2016). Mục đích của dự án là hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương ứng phó tốt hơn với thiên tai thông qua tăng cường khả năng phục hồi và phát triển sinh kế.
Hoạt động "Dạy bơi cho trẻ" là một trong những hoạt động được thiết kế cho dự án VM031-2 và để triển khai hoạt động này, chúng tôi cần tuyển chọn 03 giáo viên dạy bơi nhằm đạt được mục tiêu của dự án (trong đó có 01 giáo viên phụ trách thêm phần soạn chương trình giảng dạy và viết báo cáo sau khi khóa học kết thúc)

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian làm việc: Tháng 6 năm 2017
- Khu vực làm việc: Xã Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

2. Công việc cụ thế

• Mỗi khóa học phải có 03 giáo viên;
• Thiết kế chương trình: 80% thời gian tập trung vào thực hành các kỹ năng;
• Giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ trẻ trong quá trình học thực hành các kỹ năng;
• Theo sát lớp học trong toàn bộ quá trình giảng dạy, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ.
• Đối với giáo viên phụ trách thêm phần soạn chương trình giảng dạy và viết báo cáo
- Xây dựng tài liệu và chương trình dạy bơi cho đối tượng là trẻ em dựa trên yêu cầu của dự án. Tài liệu và chương trình phải được SRD chấp thuận trước khi triển khai hoạt động 05 ngày;
- Đánh giá đầu vào, đầu ra của trẻ về kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và kỹ năng cấp cứu nạn nhân đuối nước.
- Nội dung bài giảng chủ yếu bao gồm:
 Cách phòng tránh tai nạn đuối nước;
 Cách tự bảo vệ bản thân khi gặp thiên tai, bão lũ;
 Cách xử lý cơ bản khi gặp tai nạn đuối nước;
 Kỹ năng bơi lội cơ bản như: Bơi sải sấp, bơi sải ngửa, lặn sâu.
- Bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu và phải có hình minh họa cụ thể cho từng nội dung/kỹ năng
- Nội dung và kỹ năng cần được cập nhật mới nhất
- Phương pháp giảng dạy:
 Áp dụng phương pháp cùng tham gia và sử dụng hình ảnh trực;
 100% trẻ phải tham gia thực hành các kỹ năng;
 Áp dụng phương pháp cầm tay chỉ việc đối với các buổi học thực hành;
 Ôn lại nội dung được học trong ngày;
 Ôn lại các kỹ năng đã được học sau 3 buổi học;
 Kết thúc khóa học: Tổ chức diễn tập để ôn lại nội dung và kỹ năng.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm và/hoặc chứng chỉ dạy bơi;
- Có kiến thức, hiểu biết về tâm lý trẻ em;
- Có kỹ năng thu hút và khuyến khích sự tham gia của trẻ;
- Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
- Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD;
- Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia những hoạt động của các tổ chức phi chính phủ;
- Ưu tiên các ứng viên là người địa phương.

Các ứng viên quan tâm xin gửi sơ yếu lý lịch (CV) và thư bày tỏ quan tâm đến chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2018, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án có thời hạn 5 năm hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Long Anh và Nam Định đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.
Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm thứ 5 thuộc hợp phần Cảnh quan bền vững của dự án VFD, tổ chức SRD chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (thuộc Vườn quốc gia Pù Mát) nhằm mục đích tạo nguồn sinh kế tăng thu nhập cho các hộ dân sống dựa vào rừng, từ đó góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
• Căn cứ kế hoạch thực hiện mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Pù Mát
• Dòng ngân sách VFD-SRD IV.Y Hỗ trợ phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Pù Mát tạo sinh kế cho các hộ dân sống dựa vào rừng nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
SRD cần tuyển 01 chuyên gia phát triển du lịch cộng đồng để thực hiện khóa tập huấn kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng cho các hộ dân tham gia cung cấp và làm dịch vụ du lịch cộng đồng và 01 chuyên gia về kỹ năng lái thuyền du lịch, cứu hộ, cứu nạn trên sông nước làm giảng viên khóa tập huấn về kỹ năng cứu hộ, cứu nạn khi khai thác du lịch trên sông tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian tập huấn:
• Khóa Kiến thức cơ bản trong 2 ngày, từ 12-13/6/2017
• Khóa Kỹ năng lái thuyền du lịch an toàn, cứu hộ, cứu nạn trên sông nước trong 2 ngày, dự kiến 14-15/6/2017
- Địa điểm tập huấn: Bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

2. Công việc cụ thế

- Khảo sát các địa điểm du lịch, homestay, gian hàng thổ cẩm, tổ nấu ăn để xây dựng các bài giảng về kiến thức du lịch cơ bản tại địa phương
- Tổ chức tập huấn nấu ăn theo menu đã thiết kế - Hướng dẫn học viên cách bố trí bữa ăn, trang trí đồ ăn cho đẹp và hấp dẫn.
- Khảo sát tour tuyến, cung đường vận chuyển, loại thuyền đang sử dụng để vận chuyển Khách du lịch trên tuyến sông Giăng.
- Xây dựng chương trình, bài giảng các lớp tập huấn phù hợp với điều kiện thực tế của mô hình
- Chuẩn bị, tổ chức các hoạt động thực hành trong nội dung 2 khóa học
- Đánh giá năng lực và nhận thức học viên trước và sau khóa học

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Chuyên gia tập huấn kiến thức du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
• Có ít nhất 5-7 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch, đào tạo phát triển du lịch cộng đồng
• Có kinh nghiệm dạy nấu ăn/đào tạo nhân viên nấu ăn, tổ chức lễ tân, tổ chức tour tuyến
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Có kinh nghiệm và kỹ năng phát triển cộng đồng
- Chuyên gia tập huấn Kỹ năng lái thuyền, cứu hộ cứu nạn sông nước
• Có chứng chỉ đào tạo và hành nghề lái thuyền máy có động cơ
• Hiểu biết về luật giao thông, quy định hành nghề vận tải du lịch bằng đường thủy
• Có kiến thức và kinh nghiệm về cấp cứu, sơ cứu người bị nạn sông nước
• Kỹ năng bơi lội tốt

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, phương pháp làm việc đề xuất, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho Mạnh Lộc Khoa theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 9/6/2017. SRD sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu.

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2018, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án có thời hạn 5 năm hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Long Anh và Nam Định đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.
Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm thứ 5 thuộc hợp phần Cảnh quan bền vững của dự án VFD, tổ chức SRD chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (thuộc Vườn quốc gia Pù Mát) nhằm mục đích tạo nguồn sinh kế tăng thu nhập cho các hộ dân sống dựa vào rừng, từ đó góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
• Căn cứ kế hoạch thực hiện mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Pù Mát
• Dòng ngân sách VFD-SRD IV.Y Hỗ trợ phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Pù Mát tạo sinh kế cho các hộ dân sống dựa vào rừng nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
SRD cần tuyển 01 chuyên gia về kỹ năng lái thuyền du lịch, cứu hộ, cứu nạn trên sông nước làm giảng viên khóa tập huấn về kỹ năng cứu hộ, cứu nạn khi khai thác du lịch trên sông tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian tập huấn: Khóa Kỹ năng lái thuyền du lịch an toàn, cứu hộ, cứu nạn trên sông nước trong 2 ngày, dự kiến 18-19/6/2017
- Địa điểm tập huấn: Bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

2. Công việc cụ thế

- Khảo sát tour tuyến, cung đường vận chuyển, loại thuyền đang sử dụng để vận chuyển Khách du lịch trên tuyến sông Giăng.
- Xây dựng chương trình, bài giảng các lớp tập huấn phù hợp với điều kiện thực tế của mô hình
- Chuẩn bị, tổ chức các hoạt động thực hành trong nội dung khóa học
- Đánh giá năng lực và nhận thức học viên trước và sau khóa học

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có chứng chỉ đào tạo và hành nghề lái thuyền máy có động cơ
- Hiểu biết về luật giao thông, quy định hành nghề vận tải du lịch bằng đường thủy
- Có kiến thức và kinh nghiệm về cấp cứu, sơ cứu người bị nạn sông nước
- Kỹ năng bơi lội tốt

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, phương pháp làm việc đề xuất, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho Mạnh Lộc Khoa theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 9/6/2017. SRD sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu.

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2018, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án có thời hạn 5 năm hỗ trợ 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Long Anh và Nam Định đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.
Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch năm thứ 5 thuộc hợp phần Cảnh quan bền vững của dự án VFD, tổ chức SRD chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ kỹ thuật triển khai mô hình phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (thuộc Vườn quốc gia Pù Mát) nhằm mục đích tạo nguồn sinh kế tăng thu nhập cho các hộ dân sống dựa vào rừng, từ đó góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng, bảo vệ và phát triển rừng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
• Căn cứ kế hoạch thực hiện mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Pù Mát
• Dòng ngân sách VFD-SRD IV.Y Hỗ trợ phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Pù Mát tạo sinh kế cho các hộ dân sống dựa vào rừng nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng, góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
SRD cần tuyển 01 chuyên gia phát triển du lịch cộng đồng để thực hiện khóa tập huấn kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng cho các hộ dân tham gia cung cấp và làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian tập huấn: Khóa Kiến thức cơ bản trong 2 ngày, từ 18-19/6/2017
- Địa điểm tập huấn: Bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

2. Công việc cụ thế

- Khảo sát các địa điểm du lịch, homestay, gian hàng thổ cẩm, tổ nấu ăn để xây dựng các bài giảng về kiến thức du lịch cơ bản tại địa phương
- Tổ chức tập huấn nấu ăn theo menu đã thiết kế - Hướng dẫn học viên cách bố trí bữa ăn, trang trí đồ ăn cho đẹp và hấp dẫn.
- Xây dựng chương trình, bài giảng các lớp tập huấn phù hợp với điều kiện thực tế của mô hình
- Chuẩn bị, tổ chức các hoạt động thực hành trong nội dung khóa học
- Đánh giá năng lực và nhận thức học viên trước và sau khóa học

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có ít nhất 5-7 năm làm việc trong lĩnh vực du lịch, đào tạo phát triển du lịch cộng đồng
- Có kinh nghiệm dạy nấu ăn/đào tạo nhân viên nấu ăn, tổ chức lễ tân, tổ chức tour tuyến
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có kinh nghiệm và kỹ năng phát triển cộng đồng

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (Lý lịch làm việc, phương pháp làm việc đề xuất, thư bày tỏ nguyện vọng; phí tư vấn đề xuất) cho Mạnh Lộc Khoa theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hạn chót gửi hồ sơ là ngày 9/6/2017. SRD sẽ liên hệ với ứng viên thoả mãn yêu cầu.

Thông tin chi tiết tại đây

Chương trình Rừng và Đồng Bằng Việt Nam (gọi tắt là "chương trình VFD") do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ (2013-2018), được thực hiện thông qua Bộ NN&PTNT, với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ (ARC), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD).Mục tiêu tổng thể của chương trình là nhằm giúp thúc đẩy sự chuyển đổi của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và hạn chế phát thải khí nhà kính.

VFD được triển khai trong thời gian 5 năm, nhằm hỗ trợ bốn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định và Long An đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và ứng phó của địa phương với biến đổi khí hậu, phát triển phát thải thấp thông qua khoản hỗ trợ cho các hoạt động hướng tới giảm lượng khí thải ròng từ rừng và tăng cường khả năng phục hồi sinh kế của người dân ở các vùng dân cư, bị ảnh hưởng bởi các tác động ngắn hạn, cũng như dài hạn của biến đổi khí hậu.
Hiện nay dự án VFD đang hỗ trợ UBND huyện Bá Thước xây dựng mô hình Hợp tác xã sản xuất cây dược liệu, với mục tiêu hỗ trợ Hợp tác xã và xã viên thành lập Hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ cây dược liệu thông qua việc liên kết với doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động của mô hình thành viên ban quản lý hợp tác xã được cải thiện và nâng cao năng lực về quản trị Hợp tác xã, đồng thời xã viên hợp tác xã được cung cấp thông tin về hợp tác xã kiểu mới theo luật Hợp tác xã năm 2012, qua đó góp phần thúc đẩy tính gắn kết của xã viên với nhau đồng thời giúp Hợp tác xã đủ năng lực tổ chức, điều hành và phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nhằm cải thiện thu nhập cho xã viên
Để góp phần đạt được kết quả trên, dự án sẽ tổ chức 01 khóa tập huấn về quản trị hợp tác xã cho ban quản lý các hợp tác xã nông – dược trên địa bàn huyện Bá Thước, đồng thời tổ chức các buổi tọa đàm về luật Hợp tác xã 2012 cho xã viên. SRD đang tìm kiếm 01 tư vấn có kinh nghiệm để tập huấn quản trị Hợp tác xã và tổ chức các buổi tọa đàm cung cấp thông tin cơ bản về luật Hợp tác xã cho Ban quản lý và xã viên các hợp tác xã trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

1. Thời gian và địa điểm

 - Địa bàn làm việc: Tp Thanh Hóa và các xã huyện Bá thước, tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian làm việc: 14,5 ngày trong khoảng từ tuần 2 tháng 6 tới tuần 2 tháng 7

2. Công việc cụ thế

- Thu thập các thông tin cơ bản về thực trạng hoạt động của 7-9 Hợp tác xã sẽ tham gia đợt tập huấn
- Đánh giá nhu cầu đào tạo về quản trị hợp tác xã của 20-25 thành viên Ban quản lý của 7-9 Hợp tác xã Xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu tập huấn theo thực tế các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã
- Xây dựng chương trình tập huấn và tổ chức khóa tập huấn quản trị Hợp tác xã cho 20-25 thành viên
- Tổ chức 02 buổi tọa đàm về Luật hợp tác xã 2012 cho 60-70 xã viên hợp tác xã
- Viết báo cáo ngắn về thực trạng hoạt động của các Hợp tác xã
- Viết báo cáo ngắn nhu cầu đào tạo
- Viết báo cáo sau tập huấn

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Thạc sỹ, đại học chuyên ngành lâm nghiệp, nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan
- Kiến thức sâu rộng phát triển nông thôn, đặc biệt nông thôn miền núi; Am hiểu về Luật Hợp tác xã năm 2012 của Chính phủ Việt Nam.
- Có kinh nghiệm trong việc biên soạn các tài liệu tập huấn và đào tạo trong lĩnh vực quản trị Hợp tác xã cho nông dân và cán bộ chính quyền cơ sở.
- Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ nông dân hoặc cộng đồng nông thôn về thành lập và tổ chức sản xuất, kinh doanh Hợp tác xã
- Kinh nghiệm làm việc tại Thanh Hóa là một lợi thế.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 8 tháng 6 năm 2017,

Liên hệ và gửi hồ sơ: Ông Hoàng Văn Tuấn, cán bộ phát triển cộng đồng tại Thanh Hóa: Điện thoại: 0988 728 972; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bộ hồ sơ gồm:
- Hồ sơ năng lực hoặc lý lịch khoa học tự thuật ( CV)
- Các sản phẩm hoặc hợp đồng tư vấn trước đây liên quan đến gói tư vấn này 

Thông tin chi tiết tại đây


Trung tâm phát triển nông thôn bền vững SRd cần tuyển 1 biên dịch viên dịch tài liệu dự án từ tiếng Việt sang tiếng Anh như sau:
- tài liệu dịch: " Các bước hình thành nhóm sở thích".
- Số trang: 52 trang
- mức phí là $11/ trang (350 từ0
- Thời gian thực hiện: từ ngày 6/6/2017 - hoàn thành chậm nhất là ngày 22/6/2017
- Yêu cầu đối với chuyên gia:
 Có bằng cấp chứng chỉ đào tạo về tiếng Anh
 Có kinh nghiệm dịch các tài liệu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững
Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Ms. Bùi Thùy Dương theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 6/6/2017

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ từ 2013-2017, đang được thực hiện thông qua các tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD).
Mục tiêu Dự án VFD là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi theo hướng phát triển phát thải thấp, nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư giảm lượng khí thải ròng từ rừng, và tăng cường khả năng ứng phó của người dân, các khu vực và các hoạt động sinh kế với các tác động của biến đổi khí hậu trong ngắn và dài hạn.
Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam có ba hợp phần chính: (1) Cảnh quan bền vững
với ưu tiên giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ ngành lâm nghiệp; (2)
Hợp phần Thích ứng tập trung giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu ở 2 khu vực đồng bằng lớn của Việt Nam và; (3) Điều phối và xây dựng các chính sách quốc gia và hỗ trợ thực hiệndựán
Tiếp nối các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trong Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại cộng đồng tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.
Dự án VFD đang hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng tiểu phẩm truyền thanh về đối thoại sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đúng mục đích và hiệu qủa thí điểm phát trên loa phát thanh xã và bản các xã thí điểm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về PFES.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thực hiện: tháng 5-6.2017
- Địa điểm công tác: Hà Nội, Nghệ An và các huyện dự án VFD

2. Công việc cụ thế

Nhiệm vụ cụ thể của Tư vấn:
• Phác thảo ý tưởng, nội dung và loại hình tiểu phẩm truyền thanh được thiết kế
• Thảo luận với các bên liên quan ( tỉnh, huyện và VFD) về các ý tưởng
• Xây dựng kịch bản chi tiết
• Hoàn thiện, gửi bản thảo để các bên liên quan góp ý.
• Ghi âm buổi hội thoại vào đĩa CD
• Thử nghiệm sản phầm ( đĩa truyền thanh, bảng tin mẫu) tại hiện trường
• Hoàn thiện, copy ra đĩa và bàn giao cho dự án

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

• Tối thiểu có trình độ cử nhân đối với Tư vấn về các lĩnh vực truyền thông, marketing và lâm nghiệp
• Có nhiều kinh nghiệm về xây dựng, thiết kế các kịch bản cho các sự kiện truyền thông thay đổi hành vi, giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng, sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng;
• Có kiến thức về chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng
• Kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số;
• Có kinh nghiệm làm việc với các dự án do USAID tài trợ là một lợi thế;

Các ứng viên quan tâm, xin mời nộp hồ sơ và các sản phẩm tương tự tới Mạnh Lộc Khoa tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và cc tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 17h ngày 19.5.2017.

Thông tin chi tiết tại đây

1. Thông tin chung
Dự án "Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội -CSO". Tại Việt Nam dự án được điều phối và thực hiện bởi SRD. Nhằm chia sẻ thông tin về sự tham gia của các tổ chức xã hội VN, trong quá trình đàm phán Hiệp định và định hướng sự tham gia của các tổ chức xã hội trong lộ trình thực thi Hiệp định, Mạng lưới VNGO-FLEGT phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các CSOs trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng kế hoạch tiếp theo. Dự kiến Tham dự hội thảo có các đại biểu Quốc hội; đại diện Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; các tổ chức quốc tế, tổ chức INGO, VNGO. Dự án cần tuyển chuyên gia để chuẩn bị và trình bày tại hội thảo.
2. Nội dung công việc
Chuyên gia sẽ phụ vụ cho hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các CSOs trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng" được tổ chức ngày 27/5/2017 tại Hà Nội. với công việc:
+ Chuẩn bị liên lạc với TCLN, PUSTA các tỉnh
+ Lên chương trình, nội dung Hội thảo 27/5
+ Báo cáo tổng kết Hội thảo ngày 27/5
3. Thời gian thực hiện
Chuyên gia thực hiện công việc từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 đến ngày 29 tháng 5 năm 2017
4. Thông tin liên hệ
Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 18/5/2017

1. Thông tin chung
Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) đã được khởi xướng thành lập bởi một số tổ chức phi chính phủ của Việt Nam vào tháng 1 năm 2012 với mong muốn các tổ chức phi chính phủ Việt Nam thông qua vai trò và tiếng nói của mình đóng góp vào quá trình đàm phán và thực thi VPA/FLEGT tại Việt Nam, từ đó góp phần thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam và thúc đẩy việc hình thành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương sống trong rừng và dựa vào rừng được tiếp cận, sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng một cách công bằng và bền vững. Năm 2014, EU và FERN đã tài trợ cho mạng lưới dự án "Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội -CSO". Tại Việt Nam dự án được điều phối và thực hiện bởi SRD. Dự án cần tuyển chuyên gia xây dựng báo cáo phản biện về đánh giá hiệu quả hoạt động của Mạng lưới VNGO-FLEGT và một số đề xuất, khuyến nghị.
2. Nội dung công việc
Chuyên gia sẽ xây dựng báo cáo phản biện về đánh giá hiệu quả hoạt động của Mạng lưới VNGO-FLEGT và một số đề xuất, khuyến nghị
3. Thời gian thực hiện
Chuyên gia thực hiện công việc từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 đến ngày 25 tháng 5 năm 2017
4. Thông tin liên hệ
Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 17/5/2017

Nhằm hỗ trợ cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ có được sinh kế bền vững, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tiến hành triển khai dự án "Vì sinh kế bền vững cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa" (Mã số SRD VM052) tại hai xã Hải Ninh và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Dự án được triển khai từ quí 1/2015 đến quý 4/2017 và do tổ chức Manos Unidas (Tây Ban Nha) tài trợ kinh phí. UBND huyện Tĩnh Gia, Hội phụ nữ huyện và UBND hai xã là cơ quan phối hợp thực hiện, trong đó Hội phụ nữ hai xã Hải Ninh và Ninh Hải sẽ phối hợp triển khai trực tiếp.
Trong năm 2015, 2016 Dự án VM052 đã thành lập được 15 câu lạc bộ phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ (CLB PNN&ĐTLCH) và 15 nhóm quỹ tín dụng thôn bản (VSLA), 4 nhóm nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học (ATSH), 8 nhóm trồng hoa Hòe, 2 nhóm nòng cốt canh tác lúa SRI, một mô hình kết nối ba nhà trong thu mua và chế biến thủy hải sản, 2 nhóm giảng viên nông dân về nuôi gà, tại 15 thôn thuộc hai xã dự án. Nhằm nâng cao kỹ năng trình bày, kỹ năng thương thuyết điều hành nhiệm vụ công tác hội, kỹ năng viết báo cáo, biên bản cho chi hội phó 15 chi hội phụ nữ và thành viên nòng cốt của các tổ nhóm trên, dự án sẽ tổ chức khóa tập huấn "Kỹ năng thúc đẩy, điều hành hội thảo, cuộc họp, dẫn chương trình và kỹ năng điều hành nhiệm vụ công tác hội". Để tổ chức khóa tập huấn này dự án có mong muốn tuyển 02 tư vấn thúc đẩy hoạt động này.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian làm việc: Tháng 6-7/2017.

2. Công việc cụ thế

- Giảng viên 1 (Giảng viên Trung ương)
• Xây dựng chương trình, tài liệu nội dung bài giảng cho phần: kỹ năng thúc đẩy, điều hành hội thảo, cuộc họp và kỹ năng dẫn chương trình văn nghệ;
• Chương trình, nội dung tập huấn cần gửi cho cán bộ Trung tâm SRD 5 ngày trước khi hoạt động được tổ chức;
• Thúc đẩy, hướng dẫn khóa nội dung kỹ năng thúc đẩy, điều hành hội thảo, cuộc họp và kỹ năng dẫn chương trình văn nghệ cho 02 lớp;
• Viết báo cáo tổng hợp của hai lớp tập huấn bằng tiếng Việt về kết quả khóa tập huấn, chuyển cho cán bộ Trung tâm SRD xem góp ý sau khi tập huấn kết thúc được 05 ngày;
• Hợp tác tích cực cùng cán bộ Trung tâm SRD khi triển khai hoạt động.
- Đồng giảng viên (Giảng viên địa phương):
• Xây dựng chương trình, tài liệu nội dung bài giảng cho khóa tập huấn kỹ năng điều hành nhiệm vụ công tác hội;
• Chương trình, nội dung tập huấn cần gửi cho cán bộ Trung tâm SRD 5 ngày trước khi hoạt động được tổ chức;
• Thúc đẩy, hướng dẫn khóa nội dung kỹ năng điều hành nhiệm vụ công tác hội cho 02 lớp;
• Phối hợp với giảng viên 1 thúc đẩy thảo luận nhóm.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

• Ưu tiên người làm trong lĩnh vực phụ nữ tại địa phương;
• Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành nông lâm nghiệp, xã hội;
• Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên;
• Đã từng tổ chức, thúc đẩy tập huấn kỹ năng điều hành thúc đẩy hội thảo, cuộc họp;
• Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
• Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em;
• Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 17 tháng 5 năm 2017.

Thông tin chi tiết tại đây

1. Thông tin chung
Dự án "Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội -CSO". Tại Việt Nam dự án được điều phối và thực hiện bởi SRD. Nhằm chia sẻ thông tin về sự tham gia của các tổ chức xã hội VN, trong quá trình đàm phán Hiệp định và định hướng sự tham gia của các tổ chức xã hội trong lộ trình thực thi Hiệp định, Mạng lưới VNGO-FLEGT phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các CSOs trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng kế hoạch tiếp theo. Dự kiến Tham dự hội thảo có các đại biểu Quốc hội; đại diện Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; các tổ chức quốc tế, tổ chức INGO, VNGO. Dự án cần tuyển chuyên gia để chuẩn bị và trình bày tại hội thảo.
2. Nội dung công việc
Chuyên gia sẽ chuẩn bị và trình bầy cập nhật tiến trình sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng tại hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các CSOs trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng" được tổ chức ngày 27/5/2017 tại Hà Nội.
3. Thời gian thực hiện
Chuyên gia thực hiện công việc từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 đến ngày 27 tháng 5 năm 2017
4. Thông tin liên hệ
Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 18/5/2017

1. Thông tin chung
Dự án "Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội -CSO". Tại Việt Nam dự án được điều phối và thực hiện bởi SRD. Nhằm chia sẻ thông tin về sự tham gia của các tổ chức xã hội VN, trong quá trình đàm phán Hiệp định và định hướng sự tham gia của các tổ chức xã hội trong lộ trình thực thi Hiệp định, Mạng lưới VNGO-FLEGT phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các CSOs trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng kế hoạch tiếp theo. Dự kiến Tham dự hội thảo có các đại biểu Quốc hội; đại diện Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; các tổ chức quốc tế, tổ chức INGO, VNGO. Dự án cần tuyển chuyên gia để chuẩn bị và trình bày tại hội thảo.
2. Nội dung công việc
Chuyên gia sẽ phụ vụ cho hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các CSOs trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng" được tổ chức ngày 27/5/2017 tại Hà Nội. với công việc:
+ Chuẩn bị liên lạc với các Vụ thuộc Ủy ban KHCN & MT, họp trù bị với Lãnh đạo các bên, lên kịch bản Hội thảo
+ MC Hội thảo
3. Thời gian thực hiện
Chuyên gia thực hiện công việc từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 đến ngày 29 tháng 5 năm 2017
4. Thông tin liên hệ
Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 18/5/2017

1. Thông tin chung
Dự án "Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội -CSO". Tại Việt Nam dự án được điều phối và thực hiện bởi SRD. Nhằm chia sẻ thông tin về sự tham gia của các tổ chức xã hội VN, trong quá trình đàm phán Hiệp định và định hướng sự tham gia của các tổ chức xã hội trong lộ trình thực thi Hiệp định, Mạng lưới VNGO-FLEGT phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo "Vai trò và sự tham gia của các CSOs trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng kế hoạch tiếp theo. Dự kiến Tham dự hội thảo có các đại biểu Quốc hội; đại diện Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam; các tổ chức quốc tế, tổ chức INGO, VNGO. Dự án cần tuyển chuyên gia biên dịch các báo và tài liệu phục vụ cho hội thảo từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
2. Nội dung công việc
Biên dịch 40 trang tài liệu phục vụ Hội thảo " Vai trò và sự tham gia của các tổ chức xã hội trong Hiệp định VPA/FLEGT: tiến trình đàm phán và định hướng kế hoạch tiếp theo" từ tiếng Việt sang tiếng Anh
3. Thời gian thực hiện
Từ ngày 17 tháng 5 năm 2017 đến chậm nhất là ngày 25 tháng 5 năm 2017
4. Thông tin liên hệ
Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 15/5/2017

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) - một tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO), với cam kết tăng cường năng lực cho các cộng đồng khó khăn ở khu vực nông thôn và miền núi để thích ứng với những điều kiện môi trường đang thay đổi và quản lý sinh kế một cách bền vững trong một xã hội công bằng và bác ái. Được thành lập vào năm 2006, SRD đã triển khai gần 60 dự án trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, sinh kế nông thôn, biến đổi khí hậu, quản trị địa phương và vận động chính sách hướng tới người nghèo. SRD là thành viên sáng lập và Trưởng Ban điều hành hai mạng lưới lớn của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam liên quan tới Biến đổi khí hậu (mạng lưới VNGO&CC) và liên quan tới rừng (mạng lưới VNGO-FLEGT), đồng thời là thành viên tích cực của nhiều mạng lưới và diễn đàn chính sách trong nước cũng như quốc tế.

SRD có một môi trường làm việc năng động và chuyện nghiệp. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những cơ hội tốt nhất về làm việc, học tập và chia sẻ cho đội ngũ nhân viên của mình.
Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Cán bộ Chương trình miền Trung làm việc tại văn phòng SRD ở Thành phố Huế.

1. Thời gian và địa điểm

- Huế và các tỉnh miền Trung.

2. Công việc cụ thế

- Chuẩn bị thủ tục cho các hoạt động của các dự án theo đề xuất dự án đã được phê duyệt và phù hợp với quy định của SRD, nhà tài trợ, cũng như luật pháp Việt Nam; (bao gồm: soạn bản tham chiếu, tìm chuyên gia, chuẩn bị tài liệu, giám sát chất lượng của chuyên gia, góp ý báo cáo, v.v);

- Lập kế hoạch hoạt động và ngân sách dự án và viết báo cáo tiến độ tháng/quý/năm theo quy định của SRD và nhà tài trợ;
- Hỗ trợ xây dựng và duyệt kế hoạch chi tiết các hoạt động dự án do đối tác gửi đến, nếu có;
- Trực tiếp thực hiện và hỗ trợ các đối tác địa phương thực hiện các hoạt động của dự án trong tất cả các bước liên quan đến tập huấn, hội thảo, truyền thông, giám sát các hoạt động dự án và báo cáo thanh toán, chi tiêu theo đầu hoạt động và theo tháng;
- Tư liệu hoá và chia sẻ các kết quả của dự án với các bên liên quan trong và ngoài tổ chức;
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với các bên liên quan của dự án (bao gồm nhà tài trợ, đối tác địa phương, người hưởng lợi và các bên liên quan khác nếu có);
- Thực hiện điều tra khảo sát phục vụ xây dựng dự án trong phạm vi chương trình của tổ chức và viết một phần đề xuất dự án theo khả năng kiến thức chuyên môn;
- Thu thập thông tin, chụp ảnh và viết tin bài về một số hoạt động nổi bật trong phạm vi dự án;
- Các nhiệm vụ khác có liên quan đến dự án và tổ chức khi được yêu cầu.

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học hoặc tương đương các ngành kinh tế, luật, nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học phát triển hoặc các ngành liên quan;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, cải thiện sinh kế nông thôn là một lợi thế;
- Có kỹ năng thuyết trình, phân tích và tổ chức tốt;
- Có kỹ năng thúc đẩy và làm việc với cộng đồng;
- Có kỹ năng quản lý dự án, quản lý tài chính dự án; kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp;
- Có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt là một lợi thế;
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm;
- Ưu tiên ứng viên người địa phương các huyện thuộc tỉnh Quảng Trị, có kỹ năng về truyền thông và chụp ảnh;
- Sẵn sàng đi công tác và làm việc ở vùng sâu, vùng xa

Hồ sơ vui lòng gửi email tới địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 15/5/2017.

Thông tin chi tiết tại đây

Dự án "Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội - CSO" được Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua tổ chức FERN từ năm 2014 đến tháng 5/2017. Dự án đã được triển khai ở 5 quốc gia là: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Tại Việt Nam, đối tượng tham gia dự án chủ yếu là cán bộ của 61 tổ chức VCSO/VNGO đã đăng ký tham gia Mạng lưới Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), với vai trò Chủ tịch Ban điều hành VNGO-FLEGT là đơn vị điều phối và triển khai dự án.
Trong khuôn khổ dự án tổ chức FERN đã xây dựng bản Briefing Note "Improving forest governance in Laos" để chia sẻ rộng rãi. Dự án cần tuyển chuyên gia dịch văn bản này từ tiếng Anh sang tiếng Việt (khoảng 4,5 trang). 

1. Thời gian và địa điểm

- Từ ngày 10 - 20/5/2017

2. Công việc cụ thế

- Dịch văn bản này từ tiếng Anh sang tiếng Việt (khoảng 4,5 trang).

3. Yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm

- Có bằng cấp chứng chỉ đào tạo về tiếng Anh
4. Trách nhiệm của SRD
- Cung cấp các tài liệu dịch cho chuyên gia;.
- Thanh toán cho chuyên gia theo hợp đồng được thống nhất bởi 2 bên.- Có kinh nghiệm dịch các tài liệu liên quan đến lâm nghiệp

Các ứng viên quan tâm xin gửi CV đến Mr.Vũ Thế Thường theo địa chỉ Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất là 17h00 ngày 8 tháng 5 năm 2016

 

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 8 tháng 6 năm 2017,

Liên hệ và gửi hồ sơ: Ông Hoàng Văn Tuấn, cán bộ phát triển cộng đồng tại Thanh Hóa: Điện thoại: 0988 728 972; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ hồ sơ gồm:

·         Hồ sơ năng lực hoặc lý lịch khoa học tự thuật ( CV)

·         Các sản phẩm hoặc hợp đồng tư vấn trước đây liên quan đến gói tư vấn này

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt