Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Các chủ đề xuyên suốt 


 

 

Bảo vệ trẻ em

 

child-compressed

 

 SRD đã tiến hành xây dựng chính sách Bảo vệ trẻ em từ năm 2013 nhằm bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không những là người hưởng lợi mà còn là đối tác tham gia vào thực hiện dự án ở cộng đồng, đồng thời hướng tới việc tạo ra một môi trường an toàn cho các bên liên quan. SRD đãlồng ghép chính sách này trong các hoạt động dự án. Chính sách này áp dụng đối với tất cả các nhân viên, tình nguyện viên, chuyên gia tư vấn làm việc theo hợp đồng và đối tác, người hưởng lợi tại cơ sở.

 

Một số tác động của chúng tôi:

 

-Trong diễn đàn Trẻ em năm 2017, trẻ em có thể nói bày tỏ những vấn đề đang ảnh hưởng đến sự an toàn và phát triển của chính mình.

 

-Trẻ em khuyết tật được hỗ trợ thường xuyên trong giáo dục và phục hồi chức năng thông qua các buổi học tập, khám sức khỏe định kỳ và các hoạt động phục hồi chức năng.

 

Các câu lạc bộ và nhóm cho trẻ em được hỗ trợ bởi các hoạt động tập trung vào các chủ đề như bảo vệ môi trường, bạo lực đối với trẻ em và tác hại của thuốc trừ sâu đối với nông nghiệp và y tế.

 

Giới

 

girl-compressed

Công bằng

 

Phụ nữ ở Việt Nam, đặc biệt là các hộ gia đình có phụ nữ đơn thân làm chủ hộ ở các cộng đồng nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn và vẫn tiếp tục đối mặt với những trở ngại như nghèo đói, cơ hội việc làm hạn chế và phân biệt đối xử. Tại SRD, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những lĩnh vực trọng tâm chính của chúng tôi, và chúng tôi cố gắng hỗ trợ phát triển cộng đồng toàn diện và công bằng.

 

Một số tác động của chúng tôi:

 

-Triển khai 15 câu lạc bộ Quỹ tiết kiệm tín dụng thôn bản (VSLA), với 400 phụ nữ nghèo, tại hai xã dự án ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

 

- Các nhóm dân được thành lập ở tỉnh Quảng Nam và Thái Nguyên, với 50% thành viên nữ, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào việc ra quyết định ở cấp xã và thôn

 

Hỗ trợ người khuyết tật

 

pwd-compressed

 

Hơn 6 triệu người ở Việt Nam đang sống với người khuyết tật, phần lớn ở các vùng nông thôn. Trong số những chỉ có ít cá nhân có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, và nhiều người đang sống trong nghèo đói. Tại SRD, mục tiêu của chúng tôi là cải thiện điều kiện sống của người khuyết tật (NKT) bằng cách liên tục hỗ trợ và trao quyền cho họ, đồng thời tăng cường tiếng nói của họ trong cộng đồng, xã hội, kinh tế và chính trị.

 

Một số hoạt động của chúng tôi:

 

- Các câu lạc bộ người khuyết tật được hỗ trợ tại 5 xã dự án, nơi các nhóm tham gia vào các hoạt động như: xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức về quyền của NKT, trao đổi và tham quan học tập.

 

- Làm việc với các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương để chính thức thành lập Hiệp hội NKT ở cấp xã và cấp huyện, để cung cấp một nền tảng pháp lý cho hoạt động của NKT

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt