Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một thách thức lớn đe dọa sự phát triển của Việt Nam. Với bờ biển dài hơn 3.000 km, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH và hiện tượng nước biển dâng.

SRD cam kết hỗ trợ các cộng đồng nghèo và các cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng và giảm nhẹ các tác động do BĐKH gây ra. Thông qua các dự án, SRD hỗ trợ cộng đồng các biện pháp sinh kế thích ứng với BĐKH, hỗ trợ họ sẵn sàng ứng phó và nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai. Cùng với những can thiệp thành công ở cấp cộng đồng, SRD luôn đi đầu trong các hoạt động xây dựng năng lực cho các cộng đồng cấp cơ sở nhằm ứng phó với BĐKH. Hiện nay, SRD đang tích cực tham gia vào các mạng lưới trong và ngoài nước về BĐKH để học hỏi và chia sẻ các kinh nghiệm liên quan.

Danh sách các dự án Biến đổi Khí hậu trong 08 năm qua, xem tại đây.

Bản đồ các dự án đang triển khai, xem tại đây.

BĐKH đã có những tác động rất rõ rệt đến các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Việt Nam như nông dân nghèo, phụ nữ và những đối tượng yếu thế – những người sống phụ thuộc vào nông nghiệp và các nguồn lực tự nhiên như đất, nước để duy trì sinh kế. BĐKH không phải là một vấn đề đơn lẻ mà nó liên quan mật thiết tới nhiều vấn đề khác như an ninh lương thực, năng lượng, nước sạch, thủy lợi, vệ sinh môi trường, quản lý đất, xóa đói giảm nghèo.

SRD cam kết hỗ trợ các cộng đồng xây dựng năng lực ứng phó với BĐKH, đặc biệt là giúp họ nâng cao khả năng thích ứng và giảm nhẹ những tác động do BĐKH và/hoặc thiên tai gây ra. Một số dự án, nghiên cứu điển hình liên quan đến BĐKH mà SRD đã và đang triển khai như:

• Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH cho các tổ chức xã hội dân sự” (2009-2011) 

• Dự án “Áp dụng chuỗi giá trị để cải thiện sinh kế nông thôn trong bối cảnh BĐKH và thiên tai tại Hà Tĩnh” (2012-2014)

• Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên Huế” (2010-2013)

• Dự án “Nông dân thử nghiệm Hệ thống Thâm canh lúa cải tiến (SRI) nhằm ứng phó với BĐKH tại tỉnh Bắc Kạn” (2011-2012)

Hiện nay, SRD đang giữ vai trò đi đầu trong các hoạt động kết nối mạng lưới và xây dựng năng lực cho các tổ chức NGO nhằm ứng phó với BĐKH.

SRD là thành viên trong Nhóm sáng lập và là Trưởng Ban điều hành Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và BĐKH (VNGO&CC). Mạng lưới này được thành lập vào tháng 9/2008 với mục tiêu hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ nhằm giúp các cộng đồng địa phương ứng phó với BĐKH. Mạng lưới cũng đưa ra quy chế riêng nhằm đảm bảo mạng lưới hoạt động một cách hiệu quả trong lĩnh vực BĐKH. Tính đến nay đã có hơn 300 tổ chức và cá nhân đăng ký là thành viên Mạng lưới. Để biết thêm thông tin chi tiết về Mạng lưới, vui lòng truy cập website.

Bên cạnh đó, SRD cũng là thành viên trong nhóm nòng cốt và đồng chủ tịch của Nhóm làm việc về BĐKH của các tổ chức phi chính phủ (CCWG), tham gia tích cực các Mạng lưới VNGO&FLEGT và Mạng REDD-Net. Với vai trò là thành viên chủ chốt trong các mạng lưới, SRD đã nỗ lực không ngừng phối hợp với các bên liên quan và tham gia sâu sát vào vận động chính sách ở tất cả các cấp.

SRD tin rằng hợp tác và vận động chính sách ở cấp quốc tế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của các hoạt động ứng phó với BĐKH. Vì vậy, SRD luôn nỗ lực đóng góp các phản biện ở một số diễn đàn và mạng lưới trong nước và quốc tế. Từ năm 2009 SRD đã chia sẻ các kinh nghiệm và khuyến nghị tại các diễn đàn và sự kiện lớn như các cuộc họp trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hiệp quốc về BĐKH (UNFCCC), các Hội nghị các bên về BĐKH (COP), Diễn đàn châu Á – Thái Bình Dương về Thích ứng với BĐKH và Mạng lưới REDD.

Ngoài một số dự án chuyên sâu về BĐKH, SRD đã tiến hành lồng ghép BĐKH vào tất cả các dự án của tổ chức.

Các cán bộ của SRD, đặc biệt là các cán bộ chương trình, được trang bị kiến thức và các kỹ năng làm việc trong lĩnh vực BĐKH. Ngoài ra, SRD đã xây dựng được một cuốn tài liệu hướng dẫn lồng ghép BĐKH vào các dự án của tổ chức. Bên cạnh một nhóm làm việc về BĐKH, SRD đã có riêng một cán bộ chuyên trách hỗ trợ các cán bộ khác lồng ghép BĐKH vào các dự án một cách hiệu quả. Đặc biệt, đầu năm 2012, SRD đã xây dựng Chương trình Văn phòng xanh và giới thiệu tới toàn thể các nhân viên của tổ chức cùng áp dụng, góp phần ứng phó với BĐKH. Một nhóm cán bộ đã được phân công chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện chương trình này một cách hiệu quả và chặt chẽ.

SRD hiện nay đang hỗ trợ các cộng đồng cấp cơ sở và các hộ nông dân quy mô nhỏ để giảm nhẹ các tác động của BĐKH.

Mặc dù việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch là nguồn lớn nhất gây phát thải khí nhà kính nhưng nông nghiệp cũng góp một phần không nhỏ vào sự phát thải của các loại khí gây ra sự ấm lên của Trái Đất, đặc biệt là khí mê-tan (CH4). Thông qua việc hỗ trợ nông dân áp dụng Hệ thống Thâm canh lúa Cải tiến (SRI), SRD giúp giảm lượng phát thải của khí CH4, đồng thời hỗ trợ cải thiện thu nhập của nông dân, tăng sức chống chịu của cây lúa và giảm nhu cầu tưới tiêu. Ngoài ra, một số dự án khác do SRD triển khai như “Quản lý rừng tổng hợp để giảm đói nghèo và bảo tồn rừng” tại tỉnh Lào Cai, những hoạt động tích cực trong các mạng lưới REDD Net và Mạng VNGO&FLEGT cũng góp phần không nhỏ giúp giảm nhẹ các tác động của BĐKH.

Danh sách các dự án Nông nghiệp Bền vững của SRD trong 03 năm qua, click here.

Bản đồ các dự án đang triển khai,
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt