Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Vận động chính sách

Tốc độ phát triển của Việt Nam đã được ghi nhận bằng một số cột mốc quan trọng trong thời gian qua như việc Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa vào bảng xếp hạng các nước có thu nhập trung bình và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO). Mặc dù đây là những điểm sáng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong một vài thập kỷ qua nhưng đồng thời cũng ghi nhận một thực tế là các nguồn đầu tư đang hướng đến tăng trưởng kinh tế nhiều hơn cho công tác xóa đói nghèo. Điều này gây ra một số hệ lụy và thách thức về mặt xã hội và môi trường.

Để đối mặt với diện mạo và bối cảnh thay đổi này, các tổ chức dân sự (CSO) tại Việt Nam cần chủ động và đóng vai trò quan trọng hơn trong công tác xóa đói nghèo và đảm bảo công bằng xã hội. Để có thể làm được điều này, CSO phải chuyển đổi từ vai trò của nhà cung cấp dịch vụ hay làm từ thiện sang vai trò đóng góp ở cấp vận động và hoạch định chính sách.

Nhờ nhận thức được vai trò ngày một quan trọng của NGO trong việc giải quyết các thách thức mới trong công tác xóa đói nghèo, SRD đã nhanh chóng điều chỉnh và làm mới tổ chức cho phù hợp với bối cảnh mới. Trong một vài năm gần đây, SRD đã không ngừng nâng cao năng lực của tổ chức trong hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách với trọng tâm là vận động chính sách dựa trên bằng chứng.

Các nghiên cứu và báo cáo của SRD, xem tại đây.

Bản đồ các dự án đang triển khaixem tại đây.

SRD tiếp cận vận động chính sách dựa trên những bằng chứng thực tế. Trọng tâm trong chiến lược vận động chính sách của tổ chức là đi sâu vào các hoạt động cấp cơ sở để có được những kinh nghiệm thực tiễn và nắm bắt được những can thiệp khả thi. SRD luôn cam kết tiếp thu những kinh nghiệm từ cộng đồng và lắng nghe tiếng nói của người nghèo để có thể đại diện cho họ ở các cấp cao hơn về hoạch định chính sách.

Cùng với những kinh nghiệm dự án thực tiễn, SRD đã triển khai một số nghiên cứu về nông nghiệp bền vững và BĐKH ở một số tỉnh của Việt Nam. Một số nghiên cứu gần đây bao gồm: nghiên cứu về hệ thống SRI tại Việt Nam, nghiên cứu về chuỗi giá trị ở Phú Thọ, nghiên cứu giống lúa Bao Thai ở Bắc Kạn. Các nghiên cứu giúp SRD tăng cường năng lực để có thể đại diện cho tiếng nói của người nghèo ở các cấp cao nhất về vận động chính sách.


Đối tác chiến lược ngành in

in bạt