Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Vận động chính sách


Để cung cấp các chiến lược hiệu quả nhất cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội, các CSO không chỉ hoạt động như tổ chức từ thiện hay cung cấp dịch vụ mà còn tích cực đóng góp ở cấp độ chính sách và tuyên truyền.

Thừa nhận vai trò ngày càng tăng của các tổ chức phi chính phủ địa phương trong việc đối phó với những thách thức mới trong giảm nghèo, SRD đã nhanh chóng đáp ứng, và đã tăng cường đáng kể khả năng nghiên cứu và vận động, chủ yếu tập trung vào việc vận động dựa trên bằng chứng.

  

VÍ DỤ:

~ Các thành viên của SRD và VNGO-FLEGT đã tiến hành 5 dự án nghiên cứu về “Tính hợp pháp gỗ ở cấp hộ gia đình” ở tỉnh Phú Thọ để phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra khuyến nghị đảm bảo gỗ và hộ phụ thuộc vào rừng không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi VPA / FLEGT

 

~Dựa trên các bằng chứng khoa học, SRD và mạng lưới CSO đã đóng góp những nỗ lực vận động thành công đối với Chính phủ Việt Nam, cuối cùng đã loại bỏ hai loại thuốc trừ sâu độc hại (2,4-D và Paraquat) khỏi danh mục thuốc trừ sâu được phép ở Việt Nam.

Bằng chứng thực củng cố cách tiếp cận của chúng tôi để vận động và hướng dẫn chính sách. Trọng tâm chiến lược vận động chính sách của chúng tôi là làm sâu sắc thêm công việc của mình ở cấp cơ sở, để có được kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết về các biện pháp can thiệp khả thi. Chúng tôi cam kết tham gia các bài học mà chúng tôi học được từ kinh nghiệm địa phương và tiếng nói của người nghèo, và đại diện cho họ trong việc phát triển chính sách cấp cao thông qua sự tham gia chiến lược với các nhà hoạch định chính sách và nỗ lực trong mạng lưới của chúng tôi.

Cùng với những kinh nghiệm dự án thực tiễn, SRD đã triển khai một số nghiên cứu về nông nghiệp bền vững và BĐKH ở một số tỉnh của Việt Nam. Một số nghiên cứu gần đây bao gồm: nghiên cứu về hệ thống SRI tại Việt Nam, nghiên cứu về chuỗi giá trị ở Phú Thọ, nghiên cứu giống lúa Bao Thai ở Bắc Kạn. Các nghiên cứu giúp SRD tăng cường năng lực để có thể đại diện cho tiếng nói của người nghèo ở các cấp cao nhất về vận động chính sách.


Đối tác chiến lược ngành in

in bạt