Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Sustainable Agriculture

Nông nghiệp bền vững

Tại Việt Nam, với tỷ lệ hơn 90% người nghèo sinh sống ở các khu vực nông thôn hẻo lánh, nông nghiệp và sinh kế bền vững thực sự đóng một vai trò quan trọng đối với hoạt động xóa đói giảm nghèo.

SRD tự hào là một trong những tổ chức phi chính phủ hàng đầu ở Việt Nam với những thành công trong lĩnh vực nông nghiệp và sinh kế bền vững tại khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc bộ và miền Trung Việt Nam.

Bên cạnh gần 10 năm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, SRD đã kế thừa 28 năm kinh nghiệm của CIDSE - tổ chức phi chính phủ quốc tế tiền thân của SRD. Trong ba thập kỷ qua, hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng và trao quyền cho người dân để họ có thể tự chủ sinh kế một cách dài hạn chính là trọng tâm của các dự án phát triển của SRD.

Bản đồ các dự án của SRD, quý vị vui lòng xem tại đây.

Danh sách các dự án về nông nghiệp và sinh kế bền vững đang thực thi:

1. Dự án "Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu", do tổ chức Bánh mì cho Thế giới và Manos Unidas đồng tài trợ

2. Dự án "Cải thiện sinh kế cho nông dân nghèo bằng cách áp dụng phương pháp trồng cây dược liệu và phát triển thị trường tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Trị" do Manos Unidas tài trợ

3. Dự án "Nâng cao vị thế Người khuyết tật tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị" do Manos Unidas tài trợ

4. Dự án "Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu, do Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP GEF SGP) tài trợ

Hoạt động của SRD rất đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của các cộng đồng khác nhau, bao gồm một số can thiệp mang tính kỹ thuật và một số can thiệp khác mang tính thể chế với mục đích nhằm trao quyền cho người nông dân và tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng. Các dự án của SRD khởi xướng và thúc đẩy những kỹ thuật cải tiến như:

• Kỹ thuật trồng trọt (chè; thảo dược; cây hoa màu và lúa, trong đó có Hệ thống Thâm canh Lúa cải tiến - SRI, Canh tác lúa thông minh với khí hậu CSR)
• Chăn nuôi gia súc
• Quản lý tài nguyên nước
• Lâm nghiệp (quản lý bảo vệ rừng bền vững dựa vào cộng đồng; phát triển vườn ươm cây bản địa)
• Thủy lợi quy mô nhỏ
• Nông nghiệp thông minh với khí hậu
• Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp (Đa dạng nguồn gen và chọn tạo các giống lúa)
• Phương pháp quản lý và sử dụng đất có sự tham gia
• Quản lý và giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học và hóa chất trừ sâu bệnh, nấm và diệt cỏ
• Phát triển cơ sở hạ tầng nhỏ khu vực nông thôn
• Chuỗi giá trị

Những thành công mà SRD đạt được là nhờ cách tiếp cận có sự tham gia, trong đó đảm bảo việc người dân địa phương có quyền tự chủ đối với sự phát triển của chính họ và đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu. Các lớp học đồng ruộng, các nhóm sở thích, CLB, tổ hợp tác, nhóm nòng cốt, các tổ chức cộng đồng và các khóa tập huấn giảng viên nguồn là những nhân tố chính trong cách tiếp cận có sự tham gia mà SRD đang áp dụng.

SRD đã có bề dày kinh nghiệm làm việc với nông dân tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, trong một vài năm trở lại đây, SRD đã mở rộng địa bàn hoạt động với các cộng đồng dễ bị tổn thương tại khu vực miền Trung và đồng bằng Bắc bộ (tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Sơn La).
Đối tượng mà SRD hướng tới hỗ trợ là: nông dân nghèo, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật. Các nhóm yếu thế này đang gặp phải những thách thức trong phát triển sinh kế bền vững vì những nguyên nhân như không bắt nhịp được với sự phát triển của xã hội và không được tiếp cận một nền giáo dục đầy đủ.

Bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và quản trị (bao gồm vận động chính sách) và hỗ trợ người khuyết tật là những vấn đề trọng tâm luôn được xem xét và lồng ghép trong tất cả các dự án nông nghiệp và sinh kế bền vững của SRD.
SRD đã triển khai một số giải pháp nhằm đảm bảo mức độ tham gia đầy đủ của phụ nữ trong các nhóm nòng cốt, hội thảo, hoạt động tham vấn và các khóa tập huấn giảng viên nguồn. Ngoài ra, SRD luôn hỗ trợ và khuyến khích phụ nữ chủ động đảm nhiệm vai trò là thành viên trong các Ban Quản lý dự án và đóng vai trò lãnh đạo trong hoạt động của các dự án. Các nguyên tắc trong Công ước xóa bỏ mọi hình hình phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) là kim chỉ nam cho các hoạt động về bình đẳng giới của SRD.
Song song với hoạt động lồng ghép giới, những tác động của BĐKH cũng là một vấn đề lớn được quan tâm lồng ghép trong các dự án của SRD. Tất cả các dự án nông nghiệp bền vững đều lồng ghép các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ BĐKH giúp đảm bảo các mô hình nông nghiệp và sinh kế được duy trì một cách bền vững và dài hạn.
Nhờ nhận thức được vai trò ngày một quan trọng của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong việc chuyển đổi từ vai trò của nhà cung cấp dịch vụ hay làm từ thiện sang vai trò đóng góp ở cấp vận động và hoạch định chính sách, SRD đã nhanh chóng điều chỉnh và làm mới tổ chức cho phù hợp với bối cảnh mới. Trong vài năm gần đây, SRD đã không ngừng nâng cao năng lực của tổ chức trong hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách với trọng tâm là vận động chính sách dựa trên bằng chứng. Để biết thêm chi tiết, quý vị vui lòng truy cập tại đây.

Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ người khuyết tật cũng được lồng ghép vào một số dự án của SRD nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận và sự tham gia của người khuyết tật. SRD đã và đang triển khai một số dự án như dự án "Hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Thừa Thiên Huế" (2009 – 2011), dự án "Hỗ trợ người khuyết tật tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị" (2012- 2014), "Nâng cao vị thế Người khuyết tật tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị" (2015-2018).

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt