Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

 

Nhân sự

SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức.

 

Hội đồng Quản lý

 
Chủ tịch hội đồng quản lý SRD
 
 Tel: 0243 943 6676
Chủ tịch mạng lưới VNGO-FLEGT
 
 
   
  Nguyễn Thị Hòa Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Cố vấn kỹ thuật  
 
   
   
  Nguyễn Kim Ngân Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Giám đốc điều hành  
   
   
Vũ Văn Triệu Thành viên hội đồng quản lý SRD
  Nguyên Trưởng đại diện IUCN
 
 
Trần Ngọc Tuệ
Thành viên hội đồng quản lý SRD
Tel: 0243 943  6676
 
M arko Lovrekovic
  Giám đốc Trung tâm nguồn lực phi chính phủ
VUFO-NGO
 

 

Ban điều hành

   
  Nguyễn Kim Ngân Giám đốc điều hành  
  Tel: 0243 943 6676 
   
Trần Ngọc Tuệ Trưởng phòng FLEGT
  Tel: 0243 9436676 
   
  Vũ Công Lân
  Tel: 0243 9436676
   
Trần Thị Thanh Toan Quản lý chương trình miền Trung
Tel: 0234 362 4332 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Nguyễn Vân Yến
Tel: 0243 9436676
 

Cố vấn phát triển

   
Vũ Thị Bích Hợp Cố vấn phát triển Chiến lược    
Tel: 0243 6419327 email:
   
Nguyễn Thị Hòa Cố vấn Kỹ thuật
Tel: 0243 943 6676   email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
John William Mellors Cố vấn phát triển
Tel: 0243 943 6676 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Chương trình

Trần Ngọc Tuệ                        Trưởng phòng FLEGT
Tel: 0243 943 6676    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Trần Thị Thanh Toan Quản lý chương trình miền Trung
Tel: 0234 362 4332 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vũ Công Lân Trưởng phòng SA
Tel: 0243 9436676 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Tel: 0243 943 6676 
Cán bộ chương trình
email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
  Bùi Quốc Quân  
  Tel: 0243 943 6676 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thanh Duyên Trợ lý Chương trình
Tel: 0234 362 4332 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Tài chính

Nguyễn Vân Yến
Tel: 0243 943 6676

Tình nguyện viên

Ninh Tấn Thuận

Tình nguyện viên

Tel: 0243 943 6676

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thực tập sinh

Nguyễn Thị Hoài Thu

Thực tập sinh Hành chính - Truyền thông

Tel: 0243 943 6676 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Nguyễn Thảo Ly Thực tập sinh Chương trình
Tel: 0243 943 6676 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thúy Phương Thực tập sinh Kế toán
Tel: 0243 943 6676 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạp vụ-Bảo vệ

 
 
 
 
Tạp vụ
  Tel: 0243 943 6676 
   
Thẩm Trọng Sinh Bảo vệ
Tel: 0243 943 6676 
 
Nguyễn Văn Bi Bảo vệ
Tel: 0243 943 6676 

 

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt