Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Nhân sự 


SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức. 

 

Nhân sự 


SRD luôn coi đội ngũ nhân viên là tài sản lớn nhất của tổ chức. Hiện đội ngũ của SRD gồm các cán bộ dày dặn kinh nghiệm và có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội học, tâm lý, giới, môi trường, truyền thông và sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đội ngũ nhân viên chính thức, SRD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Các cán bộ này mang đến những kiến thức, kinh nghiệm từ các quốc gia khác nhau và những nét mới trong hoạt động của tổ chức. 

Hội đồng Quản lý

 
 
Chủ tịch hội đồng quản lý SRD  
 
Tel: 0243 943 6676
Giám đốc điều hành SRD  
 
 
Chủ tịch mạng lưới VNGO-FLEGT
 
   
   
   
  Nguyễn Thị Hòa Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Cố vấn kỹ thuật  
   
   
  Nguyễn Kim Ngân Thành viên hội đồng quản lý SRD  
  Tel: 0243 943 6676 Phó Giám đốc  
   

   

   
  Vũ Văn Triệu Thành viên hội đồng quản lý SRD  
    Nguyên Trưởng đại diện IUCN  
    Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Thủy sản (2003-2006)  
     
     
  Nguyễn Bá Ngãi Thành viên hội đồng quản lý SRD  
     Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp  
 
       
     
  Marko Lovrekovic
 
    Giám đốc Trung tâm nguồn lực phi chính phủ  
    VUFO-NGO  
     
       

 

Ban điều hành

   Vũ Thị Bích Hợp
  Tel: 0243 943 6676
   

     
  Nguyễn Kim Ngân Phó Giám đốc  
  Tel: 0243 943 6676 Kế toán trưởng  
   
   
  Trần Thị Thanh Toan Quản lý chương trình miền Trung  
  Tel: 0234 362 4332 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     

Cố vấn phát triển

       
  Nguyễn Thị Hòa Cố vấn Kỹ thuật   
  Tel: 0243 943 6676  

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       

Chương trình

Vũ Thị Bích Hợp Quản lý chương trình Quản trị Lâm nghiệp và Biến đổi Khí hậu
Tel: 0243 9436676

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
  Trần Thị Thanh Toan Quản lý chương trình miền Trung  
  Tel: 0234 362 4332

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
       
Hoàng Thị Sen Quản lý dự án "Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Sơn La"
Tel: 0243 9436676

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   


 
 

Nguyễn Thanh Hiền

Cán bộ Giám sát chất lượng nghiên cứu Chương trình Lâm nghiệp  
 

 

   
Tel: 0243 943 6676  

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
 
Bùi Quốc Quân
Cán bộ Chương trình Nông nghiệp và Sinh kế bền vững
  Tel: 0243 943 6676  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
Lê Hồng Liên Cán bộ Chương trình Lâm nghiệp-VPA-EVFTA và Biến đổi khí hậu  

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  Nguyễn Thị Thanh Duyên Trợ lý Chương trình  
  Tel: 0234 362 4332  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
       
  Nguyễn Thảo Ly Trợ lí Chương trình  
  Tel: 0243 943 6676

 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

 

 
  Nguyễn Văn Ngọc Hiên

 Trợ lí chương trình

 
  Tel: 0243 943 6676

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
   

 

 
Trần Thị Diệu Linh Thực tập sinh chương trình
  Tel: 0234 362 4332  email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Truyền thông

     
   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       

Tài chính

  Nguyễn Kim Ngân  Kế toán trưởng  
  Tel: 0243 943 6676 

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Nguyễn Vân Yến  
  Tel: 0243 943 6676
 
     
  Lưu Thị Tâm  
  Tel: 0243 943 6676 

 email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
   

 

 
 

Vũ Cẩm Tú

 
  Tel: 0243 943 6676

 
       

Hành chính

     
  Trần Thị Trang  
  Tel: 0243 943 6676

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
  Nguyễn Viết Thu Cán bộ IT (part - time)  
  Tel: 091 222 7383  
     

Tình nguyện viên

   
 

 

 

 
 

 

 

 

Thực tập sinh

  Vũ Cẩm Tú Thực tập sinh Kế toán  
  Tel: 0243 943 6676a

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
       
Trần Thị Diệu Linh Thực tập sinh chương trình
Tel: 0234 362 4332

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Tạp vụ-Bảo vệ

 
 
 
  Thẩm Trọng Sinh Bảo vệ
 
  Tel: 0243 943 6676   
     
  Nguyễn Văn Bi Bảo vệ  
  Tel: 0243 943 6676   
 

 

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt