Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Đội ngũ tình nguyện viên SRD


 

 

Robert                               

Wendy                                    

Rex   

Hasani                               

Robert Wynn William

Úc

Cán bộ truyền thông

Tháng 4/2009 - Tháng 9/2009

Wendy Conway Lamb

Úc

Cán bộ chương trình

Tháng 4/2010 - Tháng 8/2011 

Rex

Philippines

Cán bộ chương trình

Tháng 7/2010 - Tháng 6/2012

Hansani

Srilanka

Cán bộ nhân sự

Tháng 2/2011 - Tháng 10/2011

Amy

Kate

Tilem

Sarah

Amy Thom

Úc

Cán bộ truyền thông

Tháng 4/2011 - Tháng 4/2012

Kate Rayson

Úc

Cán bộ truyền thông

Tháng 11/2011 - Tháng 11/2012

Tillem Burlace

Úc

Cán bộ chương trình

Tháng 11/2011 - Tháng 11/2012

Sara Gottenhubber

Thụy Điển                    

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 2/2013 - Tháng 7/2013

Megan               

Juliane 1                                         

Thea                                          

Nick             

Megan Mills Novoa

Mỹ

Cán bộ chương trình

Tháng 9/2013 - Tháng 6/2014

Juliane Sander 

Úc

Cán bộ chương trình

Tháng 5/2013 - Tháng 5/2014  

Thea Konstantinidis

Đức                          

Cố vấn kỹ thuật

Tháng 10/2013 - Tháng 10/2015

                                         

Nicholas Wilson

Úc

Cố vấn kỹ thuật

Tháng 7/2014 - Tháng 7/2015

KATIE CLANCY

Michelle GOOD Stephanie                          Akua

Katie Clancy

Canada

Cán bộ truyền thông

Tháng 9/2013 - 

Michelle Ford 

Canada

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 9/2013 - Tháng 4/2014

Stephanie Higgs

Canada

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 9/2012 - Tháng 4/2013

Akua Asare Anim

Canada

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 11/2012 - Tháng 4/2013

Chris

Marie

Joceline Teja                

Christopher Weatherby

Anh

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 10/2012 - Tháng 2/2013

Marie Pierre Poirer           

Canada

Trợ lý chương trình

Tháng 5/2013 - Tháng 7/2013

Joceline Phebe On

Canada

Trợ lý chương trình

Tháng 9/2011 - Tháng 4/2012

 

Teja Jonnalagadda

Mỹ

Cán bộ hỗ trợ chương trình

Tháng 6/2014 - Tháng 8/2014

Loryeve 

Loyreve

Canada

Trợ lý chương trình

Dinh Hong Hanh

USA

Thực tập sinh

Tháng 7/2012 - Tháng 9/2012

Brandt Burleson

USA

Thực tập sinh

Tháng 6/2012 - Tháng 8/2012

 

Andrea Faubert

Canada                    

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 6/2015 - Tháng 8/2015

web1

 12670247 542727389243434 8004142681573212502 n

 DSCN6933

 

Querin Callie Marie

Mỹ                   

Cán bộ hỗ trợ truyền thông

Tháng 9/2015 - Tháng 12/2015

Eleanor Lang

Úc

Thực tập sinh

Tháng 01/2016 - Tháng 03/2016

 Alasdair John Grant

Scotland

Thực tập sinh

Tháng 03/2016 - Tháng 04/2016

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt