Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT)

 

Với vai trò là trưởng ban điều hành mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT), SRD đã tích cực điều phối các tổ chức thành viên thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao vai trò và vị thế của mạng lưới, nâng cao năng lực cho các thành viên tham gia, đóng góp tích cực và có giá trị vào tiến trình đàm phán và thực thi hiệp định VPA-FLEGT.

Tại cấp quốc gia: SRD đã xây dựng năng lực cho các thành viên mạng lưới thông qua các khóa tập huấn về kỹ năng nghiên cứu có sự tham gia ở cộng đồng, truyền thông cộng đồng, viết báo cáo và bản tin chính sách, giám sát độc lập VPA-FLEGT... Ngoài ra, là trưởng ban điều hành, SRD làm công tác kết nối, giao lưu với các tổ chức đối tác liên quan thông qua các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước.

Tại cấp cộng đồng: SRD cùng với các tổ chức thành viên tiến hành các nghiên cứu tham vấn cộng đồng về khả năng đáp ứng yêu cầu pháp lý được đặt ra trong VPA tại 06 tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu; triển khai các cuộc vận động truyền thông cấp huyện để tăng nhận thức của cộng đồng về VPA-FLEGT và đưa cán bộ địa phương tham gia vào các khóa tập huấn về kỹ năng nghiên cứu, truyền thông.

Trong năm 2015, SRD đã cùng với thành viên mạng lưới tiến hành nghiên cứu đánh giá năng lực tuân thủ các quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến gỗ ở cấp hộ gia đình tại một số tỉnh thí điểm gồm Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định và Kon Tum. Các nghiên cứu này nhằm xác định hiện trạng ban đầu của các nhóm hộ dễ bị tổn thương, những vấn đề tiềm tàng về tính hợp pháp của gỗ, và khả năng tuân thủ các quy định về gỗ hợp pháp của các nhóm. Đánh giá hiện trạng ban đầu sẽ là đường cơ sở hay mốc tham chiếu đầu tiên trong tiến trình giám sát VPA của xã hội dân sự.

Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA- FLEGT) giữa EU và các nước xuất khẩu gỗ vào EU nhằm đảm bảo rằng gỗ và các sản phẩm gỗ xuất khẩu vào EU phải có nguồn gốc hợp pháp. Hiệp định cũng giúp các nước sản xuất gỗ ngăn chặn tình trạng khai thác bất hợp pháp thông qua tăng cường quản trị ngành lâm nghiệp.

Thành lập từ tháng 1/2012, Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) đã và đang đóng góp ý kiến cho các nội dung quan trọng của VPA. Mạng lưới góp phần nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan đặc biệt là các NGO và cộng đồng sống phụ thuộc rừng vào tiến trình đàm phán VPA-FLEGT.

Thông tin thêm về các hoạt động của mạng lưới VNGO-FLEGT tại đây.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt