Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

 

Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng

 

và Thương mại Lâm sản (FLEGT)


 Năm 2016, xuất khẩu gỗ và sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ của Việt Nam sang EU đạt gần 736 triệu USD. Rừng là hệ sinh thái quan trọng góp phần vào nền kinh tế của Việt Nam, cung cấp việc làm và sinh kế: FLEGT  giúp đảm bảo rằng tài nguyên này sẽ được sử dụng một cách bền vững với môi trường.

 

Việt Nam không chỉ là một nước sản xuất gỗ mà còn là một quốc gia quan trọng trong việc chế biến các sản phẩm từ gỗ. Mặc dù có rất nhiều luật, quy định và chính sách điều tiết chuỗi cung ứng gỗ nhưng vẫn còn nhiều thách thức với việc thực thi. Kết quả là, Việt Nam đã tham gia vào quá trình quản lý và thương mại thực thi Luật Lâm nghiệp (FLEGT).

FLEGT được EU đưa ra nhằm tăng cường quy định đối với thị trường gỗ, và có mục tiêu dài hạn là cải thiện quản trị rừng. FLEGT đã cho phép Việt Nam tăng cường thực thi pháp luật của mình và giảm khai thác trái phép.

Thỏa thuận đối tác tự nguyện về FLEGT (VPA / FLEGT) cũng cung cấp một không gian mở cho các CSO, chẳng hạn như SRD, để tham gia.

Tại SRD, chúng tôi hiểu rằng rừng là các hệ sinh thái quan trọng cần thiết cho việc duy trì đa dạng sinh học và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam, đồng thời cũng cung cấp cho sinh kế của người dân và thúc đẩy nền kinh tế. Chúng tôi cũng tin rằng, kiến ​​thức và sự tham gia của địa phương là điều cần thiết cho các giải pháp bền vững. Sự tham gia của chúng tôi vào quy trình FLEGT sẽ mang tiếng nói của cộng đồng đến sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách, và các dự án của chúng tôi tiếp tục phấn đấu để đảm bảo các tác động tích cực của VPA và giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực tiềm ẩn nào.

 

1. Thúc đẩy quản trị tốt trong ngành lâm nghiệp

 

Mục tiêu tổng quát: Cải thiện quản lý rừng bằng việc tăng cường quyền sở hữu cộng đồng và cải thiện quản trị rừng - đặc biệt trong khuôn khổ quá trình FLEGT của EU - thông qua cải cách chính sách, thể chế và chính sách.

 

Hoạt động:

o Tư vấn cộng đồng về định nghĩa hợp pháp

o Nâng cao nhận thức về VPA / FLEGT

o Tiến hành đánh giá tác động sinh kế (LIA) để đánh giá tác động tiềm năng của VPA lên sinh kế của các nhóm dễ bị tổn thương

 

2. Thúc đẩy FLEGT ở Đông Nam Á thông qua sự tham gia tích cực của CSO

 

Mục tiêu chung: Thỏa thuận hợp tác tự nguyện sẽ dẫn đến cải thiện sinh kế, quản trị rừng và tôn trọng quyền sở hữu của cộng đồng phụ thuộc vào rừng bằng cách cung cấp không gian cho CSO trong quá trình đàm phán và thực hiện.

 

Hoạt động:

o Xây dựng năng lực cho thành viên mạng VNGO-FLEGT

o Thực hiện nghiên cứu hành động về sự tuân thủ của các hộ gia đình đối với các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ

o Viết tóm tắt chính sách để thông báo cho các nhà đàm phán VPA

o Xây dựng các nghiên cứu điển hình về mối liên hệ giữa FLEGT và REDD +

 

3. CSO giám sát tác động của VPA trong bối cảnh của FLEGT và REDD +

 

Mục tiêu tổng quát: Củng cố phương pháp CSO để giám sát tác động của việc thực thi pháp luật rừng tăng cường và các cơ chế VPA đã thống nhất, về quản trị rừng và sinh kế của các hộ gia đình nhỏ, cộng đồng phụ thuộc vào rừng và các doanh nghiệp nhỏ.

 

Hoạt động:

o Xây dựng các phương pháp và công cụ để theo dõi tác động của VPA đối với các hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ

o Đánh giá cơ bản

o Phối hợp mạng lưới VNGO-FLEGT để cung cấp góp ý / tham vấn cho REDD + và FLEGT liên quan đến các chương trình và quy định

o Tổ chức diễn đàn giám sát quản trị rừng

 

 

Chúng tôi tập trung giải quyết các vấn đề môi trường, đồng thời luôn đảm bảo sự tham gia của cộng đồng:

 

o Mạng lại tiếng nói cho tập thể

o Bằng chứng dựa trên sự vận động thông qua nghiên cứu hành động

o Giám sát độc lập

 

 

Dưới đây là số liệu thống kê cho thấy tác động của các dự án của chúng tôi đối với FLEGT:

 

o 40 nhân viên từ các CSO khác nhau được đào tạo về REDD +

 

o 30 đại diện các hộ trồng rừng, khai thác hoặc chế biến gỗ đánh giá tác động của VPA đối với sản xuất gỗ

 

o 12 đại diện của các CSO được đào tạo về công nghệ Terra-i và tham gia một dự án đường mòn theo dõi diễn biến rừng trong thời gian thực

 

o 10 hội thảo kỹ thuật nhận được ý kiến và thông tin của SRD về luật bảo vệ và phát triển rừng

  

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt