Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

SRD - Centre for Sustainable Rural Development

Về SRD


Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại Việt Nam hiện đang triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo nhằm giúp họ thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và quản lý sinh kế một cách bền vững. SRD đã đạt được những thành công đáng kể nhờ áp dụng phương pháp tiếp cận một cách tổng thể ở tất cả các cấp, từ hoạt động xây dựng năng lực cấp cơ sở đến vận động chính sách cấp toàn cầu.

 

SRD kế thừa 28 năm kinh nghiệm của Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Đoàn kết và Phát Triển (CIDSE Việt Nam), một tổ chức phi chính phủ quốc tế đã triển khai thành công rất nhiều dự án phát triển tại Việt Nam trong khoảng thời gian 1975-2005. Năm 2005, khi CIDSE Việt Nam đã đạt được mục tiêu chuyển giao cho người Việt Nam các hoạt động phát triển của tổ chức và SRD đã được ra đời nhằm tiếp tục theo đuổi mục tiêu hỗ trợ các cộng đồng nông thôn nghèo ở Việt Nam. 

Vào tháng 3/2006, SRD đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 281/QĐ-LHH của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ số A-498 ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Từ năm 2006, số lượng các dự án và địa bàn triển khai của SRD đã liên tục được mở rộng. Hiện SRD đang hoạt động tập trung trong các lĩnh vực gồm: nông nghiệp và sinh kế bền vững; biến đổi khí hậu; thực thi lâm luật; quản trị rừng và thương mại lâm sản; hoạt động mạng lưới; nghiên cứu và vận động chính sách. Các dự án của SRD đều chú trọng vào hoạt động xây dựng năng lực và lồng ghép các vấn đề xuyên suốt như: giới, hỗ trợ người khuyết tật, bảo vệ trẻ em vào hoạt động của các dự án.

SRD hiện có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và một văn phòng tại Thành phố Huế. Tổ chức duy trì mối quan hệ rộng khắp với các chuyên gia tư vấn và các cộng tác viên trong và ngoài nước. SRD hiện là chủ tịch của 2 mạng lưới VNGO&CC và VNGO-FLEGT. Đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình UNREDD pha 2, Phó chủ tịch mạng Gencomnet và là thành viên của một số mạng lưới trong nước như CCWG, CDG, GMO, PPWG, CIFPEN, EMWG, VRN, vv… Ngoài ra, Trung tâm còn là thành viên Ban điều hành APRN và thành viên của các mạng lưới khu vực ngoài nước như PANAP, EARWG, Aid Effectiveness, The Mekong Adaptation Forum, SEA Change, Reality of Aid Network, vv…

 

 

Tầm nhìn

 

Các cộng đồng dễ bị tổn thương có quyền kiểm soát nguồn lực và làm chủ cuộc sống của họ trong một môi trường lành mạnh, bền vững và một xã hội được quản trị tốt.

 

 

Sứ mệnh

 

SRD làm việc với các bên liên quan để tạo sự thay đổi thực sự tại cấp hoạch định chính sách và thực thi chính sách.

 

 

Giá trị của SRD

 

Tự chủ- Mỗi cá nhân đều có quyền tự chủ phát triển. SRD đề cao tinh thần tự chủ ở mỗi cá nhân và tuân thủ tính tự chủ, tự quyết ở cấp độ tổ chức.

 


Minh bạch và trách nhiệm giải trình- Trong mỗi hoạt động của tổ chức luôn đảm bảo một môi trường làm việc, hợp tác chuyên nghiệp và hiệu quả. SRD cam kết trách nhiệm giải trình với các cộng đồng, với đối tác và nhà tài trợ.

 


Chia sẻ và học hỏi- Chia sẻ và học hỏi là tiên đề để phát triển. Chúng tôi cam kết tạo môi trường chia sẻ và học hỏi một cách cởi mở trong tổ chức cũng như với đối tác.

 


Chú trọng hiệu quả và tác động- Kết quả và tác động là thước đo cao nhất để đánh giá hành động. Mọi hoạt động của cá nhân và tổ chức đều hướng đến những kết quả rõ ràng, nhằm mang lại tác động tích cực nhất đối với cuộc sống của các cộng đồng nghèo.

 


Sự tham gia- Sự tham gia là tiền đề để đảm bảo rằng các bên liên quan được đóng góp trách nhiệm và chia sẻ quyền lợi một cách công bằng. SRD cam kết thúc đẩy sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là những người yếu thế trong mọi quá trình ra quyết định.

 

Kế hoạch chiến lược                                                                                    

 

 

 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập và đăng ký là thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam; được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động vào ngày 30/03/2006. SRD cam kết nỗ lực hỗ trợ những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn nhằm giúp họ cải thiện chất lượng cuộc sống và quản lý nguồn tài nguyên một cách bền vững. Kế thừa 28 năm kinh nghiệm từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế vì sự Đoàn kết và Phát triển (CIDSE) tại Việt Nam, SRD đã không ngừng lớn mạnh và triển khai thành công Kế hoạch Chiến lược lần I và II của tổ chức.

 

Nhằm nắm bắt kịp với những thay đổi của môi trường hoạt động, Kế hoạch Chiến lược lần thứ III (2013 – 2017) của SRD được xây dựng bởi toàn thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm như một cam kết tập thể với công cuộc chống đói nghèo và vì công bằng xã hội ở Việt Nam. Kế hoạch Chiến lược này đã nhận được những khuyến nghị và đóng góp giá trị từ Ban Cố vấn, các nhà tài trợ và đối tác của SRD. Kế hoạch này sẽ là tài liệu định hướng cho hoạt động của tổ chức trong suốt giai đoạn 2013 – 2017.

 

Download nội dung Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2013-2017:

 

Kế hoạch chiến lược 2013-2017 Download [Pp 36 | PDF | 1806 KB] button-lang-viet-col

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt