Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Networking - Centre for Sustainable Rural Development

 

Hoạt động mạng lưới


Với sự tham gia của cấp cơ sở, các NGO đã thành công trong việc phát triển và thực hiện các mô hình để giảm nghèo và phát triển. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, có sự hợp tác hạn chế giữa các tổ chức. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NGO, cản trở cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ như một nhóm cho các mục tiêu chung.

Thừa nhận giá trị của sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ, SRD cam kếttạo điều kiện và tham gia vào các cơ hội mạng lưới NGO khác nhau.

Là Chủ tịch của Mạng lưới VNGO-FLEGT và VNGO & CC, SRD tiếp tục tăng cường khả năng kết nối mạng, mang lại tiếng nói của mình và các CSO khác đến các diễn đàn quốc gia, khu vực và quốc tế

 Tìm hiểu thêm về VNGO: http://vngo-cc.vn/ 

 

SỰ KIỆN QUỐC GIA CHÍNH

 

-Hội thảo về "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự (CSO) trong REDD +

 

-Hội nghị quốc tế về "Phát triển và thực hiện Kế hoạch thích ứng quốc gia cho Việt Nam dựa trên kinh nghiệm thích ứng của địa phương và quốc tế"

 

- Hội thảo Ngoại giao vế Khí hậu EU tại Hà Nội

 

- Hội thảo tham vấn giữa các CSO về giám sát và đánh giá SiRAP / BDS trong Chương trình UN-REDD

 

SỰ KIỆN VÀ KHU VỰC QUỐC TẾ

 

-Hội nghị Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương (APRN) tại Nhật Bản

 

-Hội thảo về "Làm thế nào EU có thể bảo vệ rừng của thế giới bằng cách giải quyết tham nhũng?" tại Nghị viện châu Âu, Brussels, Bỉ

 

- Cuộc họp lần thứ 13 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước LHQ về chống sa mạc hóa (UNCCD COP 13) tại Ordos, Trung Quốc

 

-Thông tin khai thác gỗ trái phép lần thứ 27 và cuộc họp tham vấn các bên liên quan tại nhà Chatham ở London, Vương quốc Anh

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt