Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Networking - Centre for Sustainable Rural Development

Hoạt động mạng lưới

Trong một vài năm gần đây, số lượng các tổ chức phi chính phủ (NGO) đăng ký hoạt động tại Việt Nam đã gia tăng nhanh chóng với nhiều lĩnh vực hoạt động. Nhờ hoạt động sâu sát ở cấp cộng đồng, các tổ chức NGO đã thu được những thành công lớn trong xây dựng và triển khai các mô hình xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mối liên kết giữa các tổ chức NGO còn nhiều hạn chế. Điều này làm giảm các cơ hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và ảnh hưởng tới tính hiệu quả trong hoạt động dự án và hạn chế năng lực vận động chính sách của các NGO.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các tổ chức NGO, SRD cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy và tham gia các mạng lưới. Kể từ khi được thành lập đến nay, SRD đã hoạt động rất tích cực, là thành viên sáng lập và đóng vai trò chủ tịch của một số mạng lưới lớn, đồng thời tích cực tham gia một số mạng lưới trong khu vực và quốc tế nhằm đóng góp cho sự phát triển ở cấp quốc tế.

Hoạt động mạng lưới quan trọng nhất của SRD được thể hiện ở vai trò là Chủ tịch Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam và BĐKH (VNGO&CC) và Nhóm Công tác về BĐKH (CCWG). Mạng lưới được thành lập vào tháng 9/2008 với mục tiêu hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ nhằm giúp người dân nghèo ứng phó với BĐKH. Các quy chế hoạt động của Mạng lưới cũng được đưa ra để ứng phó với BĐKH. Tính đến nay đã có hơn 300 tổ chức và cá nhân đăng ký là thành viên Mạng lưới.

Bên cạnh đó, SRD hiện nắm giữ vai trò Trưởng ban điều hành Mạng lưới Tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VNGO-FLEGT) - Mạng lưới đã và đóng góp tích cực vào tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định đối tác tự nguyện VPA-FLEGT. 

SRD cũng là thành viên Ban chỉ đạo UNREDD pha 2 và thành viên Ban điều hành Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương (APRN) và là thành viên của nhiều Mạng lưới trong nước và quốc tế khác. 

Danh sách các mạng lưới của SRD, xem tại đây

Danh sách các dự án Xây dựng Mạng lưới trong 08 năm qua, xem tại đây.

Bản đồ các dự án đang triển khai, xem tại đây.

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt