Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Our Supporters - Centre for Sustainable Rural Development

Nhà tài trợ 


SRD hiện nhận nguồn tài trợ của một số nhà tài trợ cùng chia sẻ tôn chỉ với SRD nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho người nghèo và những cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Nếu Quý vị thực sự quan tâm và mong muốn hỗ trợ để SRD có thể thực hiện được tôn chỉ nêu trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

small fern logo green

Logo BftW fao logo

logo USAID

 

ANSAB-logo UNDP-GEF-wpcf 190x190
logo caritas header  DFAT-AusAID manos unidas logo

Cordaid

logo DFID forest trend logo 

EU

Asia Pacific Forum  logo PANAP logo

Care

statement logo winrock
ox download  em 
mis ci

   

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt