MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT - HƯỚNG ĐI ĐÚNG TRONG LIÊN KẾT SẢN XUẤT CÂY DƯỢC LIỆU TẠI HUYỆN PHÚ NINH

Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, cùng với sự yếu kém trong kiểm soát và quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra từ lâu đã là một trong những khó khăn, thách thức có tác động không nhỏ đến mối liên kết giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp. Để tăng cường hiệu quả trong liên kết sản xuất cây dược liệu, ngoài việc ký kết hợp đồng bao tiêu với các công ty sản xuất và kinh doanh cây dược liệu, thì nhân tố có ý nghĩa then chốt quyết định sự thành công và tính bền vững của liên kết này là thành lập các tổ hợp tác sản xuất.

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Cải thiện cơ hội sinh kế cho những hộ nghèo và cận nghèo ở 2 xã thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Quảng Nam thông qua quản lý và phát triển cây dược liệu theo định hướng chuỗi giá trị” do tổ chức Manos tài trợ, từ ngày 10-19/9/2018 Trung tâm Phát triển Bền vững (SRD) đã kết hợp với Trung tâm Khuyến Nông Quảng Nam tiến hành thành lập các tổ hợp tác về sản xuất cây dược liệu tại xã Tam Thái và xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, đã có hơn 60 nông dân tham gia vào 3 tổ hợp tác sản xuất cây dược liệu tại 02 xã dự án, số lượng nông dân tham gia vào tổ hợp tác được kỳ vọng là sẽ tăng lên một cách đáng kể trong năm sau. Với cách làm này, dự án hy vọng sẽ thúc đẩy sản xuất cây dược liệu một cách bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho những người dân vùng nông thôn huyện Phú Ninh.

thành lập tổ hợp tác sx

Họp khởi xướng thành lập Tổ hợp tác sản xuất cây dược liệu

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt