MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

 

     Ngày 01/9/2020, Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam đã chính thức được Chính phủ ban hành và đi vào hiệu lực từ ngày 30/10/2020. Nghị định đã góp phần cụ thể hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc thực thi VPA. Thay mặt mạng lưới Các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực VPA-FLEGT (VNGO), Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững đã có Công văn số 43/SRD-CT gửi Tổng cục Lâm nghiệp - cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp tại Việt Nam (Nghị định VNTLAS).

     Qua văn bản, các thành viên mạng lưới đã nêu một số điểm nổi bật của Nghị định VNTLAS. Từ đó, mạng lưới VNGO-FLEGT đã rút ra một số hạn chế của Nghị định cũng như đề xuất các khuyến nghị cho việc thực thi Nghị định đạt hiệu quả mong đợi.

 

Dưới đây là toàn văn của Công văn:

 

CV so 43 ve viec gui y kien nhan xet cua mang luoi VNGO-FLEGT ve Nghi dinh so 102.2020-1

CV so 43 ve viec gui y kien nhan xet cua mang luoi VNGO-FLEGT ve Nghi dinh so 102.2020-2

CV so 43 ve viec gui y kien nhan xet cua mang luoi VNGO-FLEGT ve Nghi dinh so 102.2020-3

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt