MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

THAM VẤN BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Ngày 26/9/2018, tại Hà Nội, Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội (TCXH) hỗ trợ triển khai. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu” do Quỹ môi trường toàn cầu, UNDP tài trợ.  

Báo cáo được xây dựng từ các tài liệu báo cáo, bảng hỏi, thực địa thu thập thông tin, hội thảo tại địa phương do nhóm chuyên gia gồm GS.TSKH Trương Quang Học, Viện Tài nguyên và Môi trường và ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái thực hiện. Thông qua hội thảo này, báo cáo đã nhận được tham vấn từ các nhà khoa học, các TCXH để từ đó thống nhất lựa chọn những mô hình thích ứng với BĐKH thành công nhất chia sẻ với cơ quan soạn thảo NAP và các bên liên quan.

Tại hội thảo, nhiều nội dung quan trọng đã được chia sẻ như: Lộ trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH giai đoạn 2021-2030 và Tầm nhìn 2050; Bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH ở cấp cộng đồng; Kết quả đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH do các TCXH hỗ trợ triển khai… Hội thảo cũng đã ghi nhận một số mô hình được đánh giá thành công nhất bao gồm: Mô hình thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa; Mô hình bảo vệ và làm giàu rừng tạo giá trị đệm trong điều kiện hạn hán ở Vũ Quang, Hà Tĩnh; Mô hình làng thích ứng với BĐKH ở Kỳ Anh Hà Tĩnh…

 

Tiếp thu những ý kiến góp ý cho báo cáo, trong thời gian tới, nhóm chuyên gia sẽ bổ sung, hoàn thiện để chia sẻ cho Ban soạn thảo NAP và các bên liên quan tại hội thảo quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 11/2018.

hội thảo 27.09 2

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội đồng quản lí Trung tâm SRD, phát biểu khai mạc hội thảo

hội thảo 27.09 5

GS.TSKH. Trương Quang Học, chia sẻ về bộ tiêu chí và kết quả đánh giá

 

các mô hình thích ứng với BĐKH do các TCXH hỗ trợ triển khai

Hội thảo 26.09 2

Bà Trần Thanh Nga, Cục BĐKH, Bộ TN&MT, chia sẻ về Lộ trình xây dựng

 

 Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu

 

hội thảo 26.09 5

 

Chia sẻ một số mô hình được đánh giá thành công nhất

hội thảo 27.09 0

 

Thảo luận góp ý cho báo cáo 

hội thảo 27.09 3

 

Kết thúc hội thảo, bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội đồng Quản lí Trung tâm SRD, gửi lời cảm ơn đến các đại biểu và tổng kết lại những kết quả thảo luận, và ý kiến đóng góp từ các đại biểu. Bà cam kết sẽ cùng với nhóm chuyên gia nỗ lực hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất và đề xuất các khuyến nghị chính sách lên chính phủ cho dù đó là một thách thức không nhỏ đối với nhóm chuyên gia. Trong thời gian tới, Trung tâm SRD sẽ phối hợp với nhóm chuyên gia của Cục BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo NAP, lồng ghép các hoạt động của TCXH địa phương trong diễn đàn đối thoại với cơ quan nhà nước.

 

 

Ngày 26/9, tại Hà Nội, Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do các TCXH hỗ trợ triển khai. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu” do Quỹ môi trường toàn cầu, UNDP đã tài trợ.  

Báo cáo rà soát, đánh giá các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do nhóm chuyên gia gồm GS.TSKH Trương Quang Học, Viện tài nguyên và Môi trường và ThS.Hoàng Thị Ngọc Hà, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái xây dựng từ các tài liệu báo cáo, bảng hỏi, thực địa thu thập thông tin, hội thảo tại địa phương. Hội thảo nhằm tham vấn các nhà khoa học, các TCXH thống nhất lựa chọn những mô hình thích ứng với BĐKH thành công nhất để chia sẻ với cơ quan soạn thảo NAP và các bên liên quan.

Tại hội thảo đã chia sẻ các nội dung như: Lộ trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050; Bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH ở cấp cộng đồng; Kết quả đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH do các TCXH hỗ trợ triển khai. Cũng trong hội thảo một số mô hình được đánh giá thành công nhất cũng đã được chia sẻ như: Mô hình thích ứng Biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa; Mô hình Bảo vệ và làm giàu rừng tạo giá trị đệm trong điều kiện hạn hán ở Vũ Quang, Hà Tĩnh; Mô hình làng thích ứng với BĐKH ở Kỳ Anh Hà Tĩnh…

Tiếp thu những ý kiến góp ý cho báo cáo nhóm chuyên gia sẽ bổ sung, hoàn thiện để chia sẻ cho Ban soạn thảo NAP và các bên liên quan tại hội thảo quốc gia dự kiến tổ chức trong tháng 11/2018.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt