MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hội thảo tập huấn "Hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng nội dung đầu vào thực chứng cho thảo luận chính sách về thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và VNTLAS"

 

     Trong thời gian từ ngày 16 đến 18 tháng 9 vừa qua, đại diện của SRD đã tham gia khóa tập huấn “Hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng nội dung đầu vào thực chứng cho thảo luận chính sách về thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và VNTLAS” do PanNature phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) tổ chức. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm củng cố kiến thức và kỹ năng thực hiện thúc đẩy, tăng cường, phối hợp trong quản lý tài nguyên cho các ban quản lý rừng, chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển cộng đồng tại cơ sở. 

     Xuyên suốt khóa tập huấn, các học viên đã cùng nhau phân tích những thông tin khác nhau nhằm xây dựng bản tóm tắt chính sách dựa vào bằng chứng về sự sẵn sàng của các tổ chức và hộ gia đình trong quá trình thực thi VPA. Sau khóa tập huấn, các học viên có khả năng xây dựng một bản tóm tắt chính sách thực chứng chung về quá trình thực thi VPA dựa trên việc cải thiện kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin nhằm xây dựng các tiêu chuẩn và báo cáo chung.

     Nội dung hội thảo tập huấn tập trung vào 4 vấn đề chính:

1.  Xác định các cột mốc chung để thiết lập các mệnh đề thực chứng liên quan đến “Tổ chức và hộ gia đình tham gia vào chuỗi cung ứng được cung cấp thông tin đầy đủ và sẵn sàng tham gia triển khai VNTLAS”;

2. Xây dựng phương pháp khai thác, tóm tắt và phân tích thông tin;

3.  Xây dựng đề cương báo cáo tóm tắt chính sách;

4. Thống nhất lộ trình cho việc xây dựng và hoàn thiện bản tin chính sách chung về thực thi VPA/FLEGT và VNTLAS

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Hội thảo tập huấn

sept25 pan04

sept25 pan01

sept25 pan03

sep25 pan02

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt