SRD nhận giải thưởng ASEAN Leadership trong Phát triển Nông thôn và Xóa đói Giảm nghèo
SRD được vinh danh tại sự kiện “Gặp gỡ 2015 vì Hợp tác và Phát triển”
Giám đốc SRD thăm và làm việc với WI và USAID tại Washington DC, Mỹ
SRD nhận bằng khen của VUSTA
SRD xây dựng cẩm nang lồng ghép giới
Nông nghiệp bền vững
Biến đổi khí hậu
FLEGT
Nghiên cứu & Vận động chính sách
Hoạt động mạng lưới
Vấn đề lồng ghép

 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững Biến đổi khí hậu Flegt Nghiên cứu và vận động chính sách Hoạt động mạng lưới Các chủ đề xuyên suốt

  Videos


 

 

Đọc thêm...    

 

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Site Map

 

 

Về SRD

Về SRD

Tầm nhìn

Nhân viên
Thông tin nhân viên

Nhà tài trợ
Danh sách nhà tài trợ

Đối tác 
Danh sách đối tác


Tuyển dụng
Vị trí cần tuyển
Thực tập sinh

 

 

Hoạt động

Nông nghiệp bền vững
Giới thiệu các dự án
Địa bàn hoạt động
Các vấn đề lồng ghép


Biến đổi khí hậu
Các hoạt động can thiệp
Mạng lưới & Vận động chính sách
Lồng ghép biến đổi khí hậu
Giảm nhẹ biến đổi khí hậu


Hoạt động mạng lưới 
Mạng lưới trong nước

Mạng lưới quốc tế

 

Vận động chính sách
Nghiên cứu bằng chứng
Nghiên cứu cấp cơ sở

Dự án khác
Giới
Biến đổi khí hậu
Người khuyết tật
Văn phòng xanh

 

Bản đồ dự án

 

 

Tin tức

Tin tức
Sự kiện

Nông nghiệp bền vững

Biến đổi khí hậu

Hoạt động mạng lưới
Vận động chính sách


SRD trên báo chí
Báo mạng
Báo in

Thông cáo báo chí 

 

Thư viện ảnh
Ảnh thực địa
Ảnh hội thảo
Ảnh sự kiện

 

 

Ấn Phẩm

 

Báo cáo thường niên

2013

2012
2011
2010
2009
2007-08

Báo cáo và nghiên cứu
Biến đổi khí hậu
Nông nghiệp bền vững
Văn phòng Huế

Nguồn tham khảo

Dự án SRD
Mạng lưới 

Văn bản pháp quy

 

Tư liệu dự án

  

Tờ tin

 

 

   

Liên hệ

 

Liên hệ

 

Chính sách bảo mật

 

Site Map

Admin

Technical

Log-in

 

 

 


 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt