Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Our Partners : SRD: Centre for Sustainable Rural Development

 

Đối tác


 

Chỉ có một phương cách duy nhất là thông qua mối quan hệ đối tác và hợp tác, SRD mới có thể thực hiện được tôn chỉ đã đề ra nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn mà ở đó người dân tại các cộng đồng nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ sinh kế và cuộc sống của mình trong một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Các đối tác tri ân của SRD rất đa dạng, bao gồm các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các chuyên gia tư vấn, chính quyền trung ương và địa phương các cấp. Các đối tác đóng vai trò quan trọng trong những thành tựu mà SRD đã đạt được.

Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các đối tác cấp cơ sở tại các địa bàn dự án.

 

Đối tác


 

Chỉ có một phương cách duy nhất là thông qua mối quan hệ đối tác và hợp tác, SRD mới có thể thực hiện được tôn chỉ đã đề ra nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn mà ở đó người dân tại các cộng đồng nông thôn được trao quyền để có thể làm chủ sinh kế và cuộc sống của mình trong một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Các đối tác tri ân của SRD rất đa dạng, bao gồm các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các chuyên gia tư vấn, chính quyền trung ương và địa phương các cấp. Các đối tác đóng vai trò quan trọng trong những thành tựu mà SRD đã đạt được.

Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các đối tác cấp cơ sở tại các địa bàn dự án.

Bắc Kạn

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể
Ủy ban Nhân dân huyện Pắc Nậm
Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới
Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn
Ủy ban Nhân dân huyện Bạch Thông
Ủy ban Nhân dân huyện Na Rì
Chi Cục Bảo vệ Thực vật
Công ty giống cây trồng tỉnh Bắc Kạn

Thái Nguyên

Chi Cục Bảo vệ Thực vật
Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai

Hòa Bình

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Chi Cục Bảo vệ Thực vật

Phú Tho

Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ
Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lập
Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Sơn
Ủy ban Nhân dân huyện Tân Sơn
Chi Cục Bảo vệ Thực vật

Thừa Thiên Huê

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
Sở Tài nguyên & Môi trường
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Trung tâm Khuyến nông tỉnh
Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền
Ủy ban Nhân dân huyện Hương Trà

Lào Cai

Công ty Lâm nghiệp Bảo Yên

Yên Bái

Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Yên Bái
Hội Đông Y
Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình
Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn
Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Búng

Điện Biên

Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo

Hà Tĩnh

Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt