Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN THÚC ĐẨY VIÊN TẬP HUẤN GHI CHÉP VÀ GIÁM SÁT (VM075)

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hoạt động:     3.1.3.1 Tập huấn ghi chép sổ sách và giám sát

   3.1.3.2 Tập huấn làm việc nhóm

   2.1.1.1 Chia sẻ kết nối nghề nghiệp qua khởi nghiệp online.

1. Tổng quát

Nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, nội dung và thúc đẩy

Vị trí:                        

Thúc đẩy viên

Thời gian làm việc:

Tháng 05-06/2023

Địa điểm làm việc:

Vùng dự án thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Đối tượng:

Thân nhân và NKT là thành viên CLB NKT ở cácdự án

2. Bối cảnh:

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Chúng ta (có thể) cùng nhau ” tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ 07/2022 - 06/2027. Mục tiêu của dự án là: Người khuyết tật tại các xã thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, sống độc lập, tự chủ và được thụ hưởng các quyền của mình với vị thế bình đẳng trong xã hội.

 

Và các kết quả dài hạn gồm:

1. Người khuyết tật đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

2. Người khuyết tật, bao gồm cả phụ nữ, có năng lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực để cải thiện kinh tế.

3. Người khuyết tật, thân nhân và tổ nhóm người khuyết tật chủ động tham gia vào các quyết định chung của cộng đồng, xã hội ở các cấp khác nhau về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

4. Các bên liên quan nâng cao chất lượng cung cấp và giám sát thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật.

Trong khuôn khổ dự án Chúng ta cùng nhau” trên địa bàn huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị năm 2022-2023 có hoạt động: (1) 3.1.3.1 Tập huấn ghi chép sổ sách và giám sát và (2) 3.1.3.2 Tập huấn làm việc nhóm và (3) 2.1.1.1 Chia sẻ kết nối nghề nghiệp qua khởi nghiệp online. Dự án cần tuyển thúc đẩy viên có chuyên môn và kinh nghiệm với các nội dung cụ thể ở các phần tiếp theo.

3. Mục đích và mục tiêu:

a.    Mục đích:

Xây dựng năng lực cho Ban chủ nhiệm và các thành viên các CLB có thể quản lý và vận hành câu lạc bộ hiệu quả, tiếp cận cơ hội nghề nghiệp qua kênh online.

b.    Mục tiêu:

-       Người tham gia áp dụng vào điều hành và quản lý CLB/Nhóm của mình – tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp; tích cực tham gia quản lý, thực hiện và giám sát hoạt động dự án tại cộng đồng;

-       Chia sẻ lại cho các thành viên trong CLB NKT và Nhóm cha mẹ TKT của mình để nâng cao năng lực cho các thành viên còn lại;

-       Các thành viên của CLB NKT và Nhóm cha mẹ TKT có thể  hỗ trợ hoặc điều hành CLB/Nhóm khi được phân công;

4. Đối tượng:

-  Là thành viên Ban chủ nhiệm CLB NKT và Nhóm cha mẹ TKT mong muốn tham gia tập huấn, có các hoạt động nghề nghiệp/sinh kế liên quan/phù hợp và sẵn sàng làm việc, đóng góp cho CLB NKT và Nhóm;

5. Nội dung: tập trung vào các nội dung sau

- Làm việc nhóm, giao tiếp

- Kỹ năng điều hành cuộc họp;

- Kỹ năng viết biên bản;

- Kỹ năng ghi chép và theo dõi sổ sách của CLB;

- Giám sát hoạt động dự án;

- Kỹ năng chụp ảnh bán hàng online;

- Kỹ năng viết và đăng bài bán hàng online.

6. Phương pháp:

- Trình bày;

 - Trao đổi trực tiếp;

- Thảo luận nhóm;

- Động não.

7. Thời gian, thời lượng và địa điểm:

STT

Hoạt động

Số ngày

1

3.1.3.1 Tập huấn ghi chép sổ sách và giám sát

2

2

3.1.3.2 Tập huấn làm việc nhóm (2 ngày tập huấn)

4

3

2.1.1.1 Chia sẻ kết nối nghề nghiệp qua khởi nghiệp online.

2

 

Cộng (đã bao gồm thời gian chuẩn bị và báo cáo cho mỗi hoạt động)

08 ngày

 

8. Chi phí:

- Thù lao: 2.500.000đ/ngày x 08 ngày = 20.000.000đ

Ghi chú:

- Chi phí đi lại và tiền ăn ở tại hiện trường sẽ được thanh toán theo thực tế.

- Chi phí cho tập huấn viên nói trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trung tâm SRD có trách nhiệm thanh toán và nộp thuế TNCN cho tập huấn viên.

 

9. Báo cáo, giám sát:

- Báo cáo tình hình và kết quả tập huấn cho Dự án sau đợt tập huấn kết thúc (theo mẫu SRD). Báo cáo phải có những đánh giá kết quả đầu vào và kết quả đầu ra, phương pháp và khuyến nghị.

- Cán bộ SRD sẽ hỗ trợ và giám sát lớp tập huấn theo lịch dự kiến.

10. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với tập huấn viên

10.1 Nhiệm vụ:

            - Chuẩn bị chương trình tập huấn theo nội dung yêu cầu ở mục 5;

            - Thúc đẩy tâp huấn tại thực địa theo kế hoạch dự kiến ở mục 7;

            - Hoàn thành báo cáo sau mỗi lớp tập huấn;

10.2. Yêu cầu

- Có kinh nghiệm làm tập huấn viên ở nội dung liên quan;

- Linh hoạt trong nội dung và phương pháp tùy theo khả năng của người học;

- Có kỹ năng truyền đạt và kiểm soát thời gian tốt;

- Hiểu rõ các khó khăn của người khuyết tật trong vấn đề tiếp nhận thông tin cũng như thực hành các kỹ năng;

- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   chậm nhất ngày 14 tháng 05 năm 2023.

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt