Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN BIÊN DỊCH VIÊN (VM064)

 

 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TÀI LIỆU HÓA QUA SÁCH ẢNH VM064: 10 NĂM ĐỒNG HÀNH

Mã hoạt động: 1.10 & 1.1

1. Tổng quát

Nhiệm vụ:

Biên dịch Kỷ yếu chia sẻ về hành trình tham gia dự án

Vị trí:                         

Biên dịch viên

Thời gian làm việc:

Từ ngày 25/5/2022 đến 20/6/2022

Địa điểm làm việc:

Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Đối tượng:

Đối tác và người tham gia dự án

Báo cáo cho:

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

2. Thông tin chung

            Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật ” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (NKT) (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

            Theo kế hoạch hoạt động năm 2021-2022 của dự án có hoạt động tài liệu hóa các câu chuyện thay đổi, kết hợp với chia sẻ các câu chuyện ấn tượng về hành trình tham gia dự án (sau đây gọi là Kỷ yếu). Do đó, Trung tâm SRD cần tuyển 01 (một) phóng viên/biên tập viên theo thông tin dưới đây.

3. Mục đích

Tổng hợp xây dựng

Kỷ yếu gồm các câu chuyện thay đổi và chia sẻ về hành trình tham gia dự án của các bên liên quan như là tổng hợp các tác động của dự án trong tiến trình 3 giai đoạn từ 2012-2022 để chia sẻ cho các bên liên quan và là ấn phẩm truyền thông cuối kỳ dự án.

4. Kết quả mong đợi

Một kỷ yếu + ảnh từ 50-60 trang được thực hiện, nội dung chia sẻ về tác động của dự án, hiệu quả và dấu ấn để lại sau hành trình 10 năm 3 giai đoạn và thay đổi của các bên tham gia, bao gồm:

-       Chia sẻ từ Ban chỉ đạo dự án: 2 bài (1 bài của Trưởng ban, đại diện cho lãnh đạo UBND huyện và 1 bài của thành viên)

-       UBND xã: mỗi xã 1 bài

-       Câu lạc bộ: mỗi CLB/nhóm 1 bài

-       Khác: từ các thành viên của CLB bao gồm NKT và thân nhân.

Kỷ yếu được in khoảng 500 bản và chia sẻ rộng rãi trong và ngoài vùng dự án cũng như với nhà tài trợ; và là một trong những ấn phẩm lưu niệm phát tại Hội thảo tổng kết dự án vào tháng 6/2022.

Các câu chuyện của các bên được chia sẻ và lan tỏa thông điệp tích cực.

5. Nhiệm vụ của biên dịch viên

            - Biên dịch các nội dung trong ký yếu dự án từ tiếng việt sang tiếng anh;

            - Rà soát các nội dung dịch khi lên maket và hiệu chỉnh nếu cần.

6. Phương pháp

               Qua tài liệu và trực tiếp với các bên liên quan.

7. Kế hoạch thực hiện

Việc thực hiện xây dựng kỷ yếu sẽ bắt đầu vào ngày 25/03/2022 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/06/2021. Thời gian biên dịch sau khi có bản tiếng Việt hoàn chỉnh dự kiến từ tháng 5/2022

8. Yêu cầu đối với biên dịch viên:

Biên dịch viên cần đảm bảo được những tiêu chí sau đây:

           - Có nhiều kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình, có kỹ năng biên dịch

           - Có hiểu biết về: Người khuyết tật; đồng bào dân tộc thiểu số; phụ nữ nghèo,v.v

           - Có kinh nghiệm thực hiện tài liệu truyền thông vận động chính sách, phát triển cộng đồng, đã thực hiện các ấn phẩm truyền thông tương tự.

           - Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

9. Hỗ trợ từ SRD

Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với phóng viên để thực hiện các công việc bao gồm:

           - Hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa;

           - Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về dự án;

           - Thanh toán chi phí cho phóng viên.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm và chương trình tập huấn đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất ngày 20 tháng 5 năm 2022.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt