Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TUYỂN CHUYÊN GIA TẬP HUẤN VỀ GIỚI VÀ ĐO ĐẾM CÁC-BON

logo-srd-gsuite

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tổ chức thực hiện hoạt động Tập huấn về Giới, về đo đếm các bon trong đất và Giám sát lấy mẫu, phân tích các bon trong đất

 1. 1.Tổng quát

Nhiệm vụ:

 1. 1.Soạn thảo tài liệu tập huấn, chuẩn bị các công cụ đo các bon và biểu mẫu giám sát, thu thập số liệu;
 2. 2.Trực tiếp hướng dẫn, tập huấn, triển khai và hỗ trợ thực hiện hoạt động;
 3. 3.Phân tích dữ liệu đo đếm các bon.
 4. 4.Viết báo cáo tập huấn Giới, đo các bon trong đất.

Vị trí:                                      Nhóm Tư vấn/chuyên gia trong nước (02 người)

Thời gian làm việc:              Tháng 12/2022.

Tổng số thời lượng làm việc: 13 ngày cho chuyên gia và 09 ngày cho trợ lý chuyên gia.

Khu vực làm việc:               Địa điểm: Hà Nội, Sơn La

Đơn vị:                                   Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Báo cáo:                                 Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

 

 1. 2.Bối cảnh

Dự án Tăng cường hỗ trợ, xây dựng năng lực cộng đồng và hợp tác để loại bỏ thuốc trừ sâu độc hạithúc đẩy sinh thái nông nghiệp cho một Châu Á không có hóa chất độc hại” được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác với Mạng lưới Hành động về hóa chất trừ sâu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (PAN-AP) từ tháng 1/2022 đến 6/2024. Các hoạt động của dự án được thực hiện tại hai xã gồm Muổi Nọi và Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trong tháng 12 năm 2022, theo kế hoạch hoạt động đã được PAN AP duyệt, dự án sẽ tiến hành thực hiện 02 hoạt động gồm: 1) Tập huấn về giới cho thành viên hội phụ nữ và đại diện nữ nông dân; 2) Tập huấn đo và phân tích các bon trong đất và Tổ chức lấy mẫu đất để đo và phân tích cho đại diện người dân và các bên liên quan tại địa bàn dự án”.

Để chuẩn bị và thực hiện các hoạt động nêu trên, Trung tâm SRD cần tuyển nhóm chuyên gia (02 người) về nông nghiêp để tiến hành các công việc. Thông tin cụ thể như sau:

 1. 3.Mục tiêu và kết quả mong đợi của hoạt động
  1. a)Các tài liệu tập huấn, biểu mẫu thu thập thông tin; công cụ giám sát... của các hoạt động sẽ được nhóm chuyên gia chuẩn bị và hoàn thiện trước khi tiến hành các hoạt động tại thực địa;
  2. b)Thực hiện tập huấn cho những người có liên quan và hướng dẫn, hỗ trợ khảo sát, giám sát các hoạt động tại hiện trường;
  3. c)Thực hiện nhập dữ liệu, phân tích dữ liệu đo các bon trong đất và gửi cho nhà tài trợ;
  4. d)Viết và hoàn thiện báo cáo tập huấn về Giới, về đo đếm các bon trong đất.
  5. 4.Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhóm chuyên gia

Để thực hiện được các mục tiêu và mong đợi trên, nhóm tư vấn/chuyên gia cần phải thực hiện những hoạt động sau:

 1. a)Phối hợp cùng cán bộ SRD để thống nhất nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện các ngày tập huấn;
 2. b)Chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu tập huấn, tài liệu giám sát và thu thập số liệu;
 3. c)Trực tiếp tập huấn cho những người liên quan và trực tiếp hướng dẫn, giám sát tại hiện trường;
 4. d)Nhập dữ liệu và phân tích dữ liệu;
 5. e)Viết báo cáo kết quả tập huấn và hỗ trợ tại hiện trường.

5. Phương pháp

-         Sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia;

-         Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin;

-         Giải đáp các thắc mắc của nhóm khảo sát để hoàn thiện công cụ và kỹ năng, phương pháp khi khảo sát tại thực địa.

6. Chương trình làm việc và kinh phí

6.1 Chương trình làm việc dự kiến:

Chương trình làm việc của nhóm chuyên gia gồm 3 hoạt động nêu trên, với số ngày công của chuyên gia như sau:

TT

Hoạt động

Số ngày làm việc cho chuyên gia chính

Số ngày làm việc của trợ lý chuyên gia

 1. 1.

Chuẩn bị các tài liệu tập huấn về Giới; Đo đếm và phân tích các bon

04 ngày

 

 

 1. 2.

Chuẩn bị mọi công tác liên hệ, tổ chức và hậu cần cho 2 hoạt động

 

02 ngày

 1. 3.

Thực hiện tập huấn về Giới

01 ngày

01 ngày

 1. 4.

Thực hiện tập huấn về đo đếm các bon trong đất

01 ngày

01 ngày

 1. 5.

Giám sát, hỗ trợ quá trình lấy mẫu đất để phân tích, đo đếm tại hiện trường

03 ngày

04 ngày

 1. 6.

Nhập số liệu và phân tích số liệu về đo đếm các bon

02 ngày

01 ngày

 1. 7.

Viết và hoàn thiện báo cáo về Giới và đo đếm các bon

02 ngày

 

 

Tổng số ngày làm việc có tính phí

13 ngày

09 ngày

6.2 Kinh phí

Tư vấn sẽ làm việc trong tháng 12/2022 đối với các hoạt động tại thực địa và cung cấp báo cáo kết quả cuối cùng cho SRD chậm nhất vào ngày 31/12/2022.

Tổng thời gian làm việc của tư vấn/ chuyên gia dự kiến là 13 ngày với thù lao cho chuyên gia chính là 2.500.000đ/ ngày (đã bao gồm thuế TNCN) và trợ lý chuyên gia là 09 ngày, với mức thù lao là 1.500.000đ/ngày).

Ghi chú:

-         Ăn, ở, đi lại tại thực địa sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.

7. Yêu cầu đối với Chuyên gia và trợ lý chuyên gia:

 • §Trình độ bậc đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
 • §Ưu tiên người có kinh nghiệm tập huấn cho các dự án phát triển;
 • §Có kinh nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng từ 5 năm trở lên, đặc biệt là làm việc với người dân tộc thiểu số;
 • §Có kỹ năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập;
 • §Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em và Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD;
 • §Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;
 • §Ưu tiên tư vấn đã và đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ.

8. Hỗ trợ từ SRD

 • §Cán bộ, quản lý dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia và trợ lý chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm thảo luận, thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện, hỗ trợ tổ chức, liên hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);
 • §Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • §Thanh toán thù lao cho chuyên gia và trợ lý chuyên gia.

 

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV về địa chỉ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 30/11/2022

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt