Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia tư vấn góp ý Đề cương của bên thứ 3 trong việc thực hiện các chủ đề nghiên cứu liên quan đến quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững trong bối cảnh Hiệp định EVFTA (VM066) (2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Chuyên gia tư vấn góp ý Đề cương của bên thứ 3 trong việc thực hiện các chủ đề nghiên cứu liên quan đến quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững trong bối cảnh Hiệp định EVFTA

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu đã thông qua Quyết định phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sau khi Hiệp định này được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào ngày 12/02/2020. Đây là bước pháp lý cuối cùng theo thủ tục phê chuẩn nội bộ của EU để Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định, Hiệp định đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. EVFTA đây sẽ là cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản là những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hiệp định EVFTA sẽ tạo cơ hội cho tự do hoá thương mại các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, việc mở của thị trường tự do sẽ kéo theo nguy cơ cao các hành vi khai thác gỗ và buôn bán gỗ bất hợp pháp do Việt Nam là quốc gia nhập khẩu gỗ và chế biến và là nước trung chuyển hàng hoá sang các nước khác. Sự phát triển của thương mại gỗ song phương đòi hỏi phải có sự giám sát độc lập trong khuôn khổ chương Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) của EVFTA. Điều này yêu cầu phải có sự tham gia tích cực của các Tổ chức xã hội (CSO).

            Để củng cố và kế thừa những kết quả đạt được trong tiến trình VPA, thúc đẩy và nâng cao vai trò của các CSO trong việc giám sát thực hiện EVFTA liên quan đến thương mại gỗ bền vững, các thành viên có năng lực và quan tâm đến cả 2 Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA của mạng lưới VNGO-FLEGT và một số CSO có liên quan sẽ được lựa chọn để thành lập nên mạng lưới VNGO-EVFTA. Các thành viên của mạng lưới này sẽ được nâng cao năng lực, đảm bảo đủ kiến thức để giám sát việc thực hiện Hiệp định EVFTA cũng như đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững.

            Để lựa chọn được các thành viên phù hợp cho mục tiêu và yêu cầu của mạng lưới VNGO-EVFTA, một hoạt động Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho các thành viên Mạng lưới VNGO-FLEGT và các tổ chức xã hội có liên quan về giám sát thực thi EVFTA và đóng góp hiệu quả vào đối thoại chính sách về các vấn đề liên quan đến Thương mại gỗ bền vững là việc làm cần thiết cần được triển khai sớm. Dựa trên kết quả đánh giá, Mạng lưới VNGO-EVFTA được thành lập với sự tham gia của các tổ chức xã hội, Hiệp hội gỗ, Hội chủ rừng, Liên hiệp các hội ở các tỉnh và các doanh nghiệp gỗ có tham gia vào việc giám sát thực thi Hiệp định EVFTA, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững. Bên cạnh đó, nắm bắt được tầm ảnh hưởng của truyền thông đối với công chúng nói chung và các bên liên quan trong hoạt động thương mại gỗ hợp pháp – quản trị rừng bền vững nói riêng, dự án cũng đã lồng ghép hoạt động “Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về VPA và EVFTA” nhằm thu thập thông tin về năng lực thực thi EVFTA cũng như VPA/FLEGT trong các cá nhân và tổ chức ngoài nhà nước hoạt động về lĩnh vực Lâm nghiệp cũng như ảnh hướng của các điều khoản của hiệp định EVFTA và VPA/FLEGT đến quản trị rừng và xuất khẩu lâm sản bền vững và tác động của EVFTA đến môi trường xã hội tại các doanh nghiệp chế biến xuất nhập khẩu lâm sản Việt Nam. Dự án cũng sẽ thực hiện các nghiên cứu nhằm cập nhật việc xem xét các vấn đề liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, thực thi VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO. Nghiên cứu sẽ cập nhật những thông tin về các hoạt động liên quan đến quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp, việc triển khai thực hiện VPA cũng như các chỉ số quan trọng của các Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) của EVFTA từ góc độ CSO. Bên cạnh đó, đơn vị thuộc TCXH Việt Nam sẽ được lựa chọn để cùng SRD triển khai thực hiện các chủ đề nghiên cứu có liên quan đến quản trị rừng, thương mại gỗ bền vững, tổ chức các hoạt động liên quan và khuyến nghị chính sách, góp phần cung cấp thông tin, những khuyến nghị cho JIC.

SRD cần tuyển 01 chuyên gia cao cấp có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn đóng góp ý kiến cho đề cương nghiên cứu như sau:

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Mục tiêu cụ thể của dự án: Đẩy mạnh vai trò của Mạng lưới các tổ chức xã hội Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT), để các thành viên tích cực, đủ năng lực có thể giám sát quá trình thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) trong lĩnh vực quản trị rừng và thương mại gỗ.

Mục tiêu cụ thể của chuyên gia

 • Đánh giá tổng thể đề cương nghiên cứu gồm: mục tiêu, phương pháp, công cụ, kết quả của nghiên cứu có tính thực thi và phù hợp với bối cảnh thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA tại Việt Nam;
 • Đưa ra những góp ý giúp cho nhóm nghiên cứu có thể bổ sung và chỉnh sửa đề cương được rõ ràng về phương pháp và kết quả đầu ra của nghiên cứu;
 • Đánh giá tính khả thi của nghiên cứu có thể đóng góp vào chính sách và thực trạng của ngành lâm nghiệp;

2.2. Kết quả mong đợi

-          Một bản góp ý kiến cụ thể cho đề cương nghiên cứu khả đáp ứng các quy định của Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA về vấn đề môi trường, xã hội và lao động của doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực hiện từ 04/04/2022 đến 07/04/2022, thời gian dự kiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

Ngày/Date

Hoạt động/ Activities

Địa điểm/Place

Số ngày/ Days

04 – 07/4/2022

Góp ý cho nghiên cứu:

 • Nghiên cứu khả năng đáp ứng các quy định của Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA về vấn đề lao động của doanh nghiệp lâm nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA.

Hà Nội

02

 

Tổng

02

Mức chi phí của chuyên gia góp ý là 1.000.000 VND/đề cương nghiên cứu

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU

Chuyên gia nghiên cứu sẽ chịu trách nhiệm cụ thể như sau:

-          Đưa ra những ý kiến đóng góp chi tiết cho những kết quả của nghiên cứu đáp ứng mục tiêu và kết quả mong đợi của nghiên cứu trong bối cảnh thực thi Hiệp định VPA/FLEGT.

7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Đánh giá tính khả thi của nghiên cứu trong bối cảnh thực thị Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA;
 • Đưa ra những khuyến nghị để hoàn thiện đề cương nghiên cứu
 • Chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giới và những lĩnh vực liên quan;
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng và các doanh nghiệp chế biến gỗ;
 • Có chuyên môn và kinh nghiệm trong các hoạt động liên quan đến VPA/FLEGT.

8. HỖ TRỢ TỪ SRD

 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 24 tháng 3 năm 2022

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt