Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển dụng Chuyên gia trình bày tại Tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên mạng lưới VNGO-EVFTA

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

CHUYÊN GIA TRÌNH BÀY TẠI TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC THÀNH VIÊN MẠNG LƯỜI VNGO-EVFTA VỀ TSD VÀ DAG

 

 1. 1.Thông tin chung

Trong bối cảnh Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) và Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) chính thức có hiệu lực, bước vào quá trình thực hiện. Hai Hiệp định trên tạo ra rất nhiều triển vọng cho quản trị rừng, thương mại gỗ tại Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội và thách thức cho các tổ chức xã hội trong quá trình tham gia giám sát các cam kết trong VPA/FLEGT, EVFTA về quản trị rừng và thương mại gỗ bền vững. Tại Diễn đàn đa bên lần 3 về “Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững” do Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) phối hợp cùng các cơ quan có liên quan vừa qua, các tổ chức đều nhất trí rằng cần tập huấn nâng cao năng lực hơn nữa để tham gia vào quá trình giám sát thực thi EVFTA và VPA/FLEGT.

Từ những kết quả đó, SRD phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên mạng lưới VNGO-EVFTA và các tổ chức xã hội có liên quan về Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) và Nhóm tư vấn trong nước (DAGs) trong khuôn khổ hiệp định EVFTA tại khu vực miền Nam. Trung tâm SRD cần tuyển 04 chuyên gia trình bày tại Tập huấn với các thông tin như sau:

 1. 2.Nhiệm vụ của chuyên gia
 • Nghiên cứu và soạn bài trình bày liên quan Hiệp định EVFTA, Thương mại và Phát triển bền vững (TSD), Nhóm tư vấn trong nước (DAGs)
 • Trình bày tại buổi Tập huấn tổ chức tại Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT II – số 45, Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Trả lời các câu hỏi liên quan đến bài trình bày của các đại biểu tham dự hội thảo
 1. 3.Trách nhiệm của SRD
 • Gửi các dự thảo tài liệu liên quan đến việc tổ chức hội thảo như: đề cương, chương trình
 • Hỗ trợ thù lao cho chuyên gia sau khi hoàn thành công việc trên
 1. 4.Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm của chuyên gia
 • Có trình độ chuyên môn liên quan từ Đại học trở lên, với 3-5 năm kinh nghiệm
 • Có sự hiểu biết trong lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là Hiệp định EVFTA, Thương mại và Phát triển bền vững và Nhóm tư vấn trong nước
 • Có kinh nghiệm trong trình bày tại các buổi tập huấn có sự tham gia của nhiều bên;
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt