Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Truyền thông về COVID-19

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“ Truyền thông về Covid ”- code: 8.3

1. Tổng quát

Nhiệm vụ:

Thúc đẩy chia sẻ và trao đổi về phòng chống dịch Covid 19

Vị trí:                         

Thúc đẩy viên

Thời gian làm việc:

Tháng 2-4/2022

Địa điểm làm việc:

Tỉnh Quảng Trị

Đối tượng:

Thành viên CLB NKT

2. Bối cảnh:

Kế thừa và nhân rộng kết quả dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” được thực hiện tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2018, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững xây dựng dự án “Nâng cao vị thế Người Khuyết tật” giai đoạn 3 tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị từ 7/2018-6/2022. Mục tiêu chung của dự án là Người khuyết tật (bao gồm cả trẻ em và người lớn) tại 7 xã của huyện Gio Linh được hỗ trợ cải thiện cuộc sống và giảm tính dễ bị tổn thương để chủ động tham gia và nâng cao vị thế trong cộng đồng cho đến năm 2022.

 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế người khuyết tật” trên địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị năm 2021-2022 có hoạt động truyền thông chia sẻ thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid 19, cụ thể tập trung vào chủ đề thích ứng và sống chung với dịch bệnh; dự án cần tuyển thúc đẩy viên có chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện, nội dung cụ thể như sau:

  1. a.Mục đích:

-          Cung cấp các nôi dung liên quan đến các qui định mới về thích ứng và sống chung với dịch bệnh theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và Bộ Y tế;

  1. b.Kết quả mong đợi

-          100% người tham gia nắm và hiểu được các nội dung chia sẻ;

-          80-90% người tham gia có thể chia sẻ và trao đổi và áp dụng các nội dung liên quan trong thực tế.

  1. c.Nhiệm vụ và trách nhiệm của thúc đẩy viên

-          Chuẩn bị nội dung liên quan phù hợp với đối tượng tham gia như mục 2;

-          Chia sẻ, trao đổi và tư vấn trực tiếp về các nội dung sau:

-          Trao đổi và tư vấn về các nội dung liên quan trong thực tế gồm:

  • Phải làm gì khi trong nhà có người mắc bệnh
  • Những điều nên làm và không nên làm trong chăm sóc, điều trị F0 tại nhà
  • Tiêu chuẩn cách li và dỡ bỏ cách li với người mắc Covid-19 điều trị tại nhà
  • Lưu ý chăm sóc với người cao tuổi trước, trong và sau khi tiêm vắc xin
  • Lưu ý đối với cha mẹ khi con trở lại trường học trong giai đoạn dịch bệnh

-          Trả lời các câu hỏi của người tham gia nếu có.

  1. d.Thời gian và địa điểm

-          Thời gian dự kiến: Tháng 2-4/2022 (dự kiến 3 ngày trong tháng 2 và 5 ngày trong tháng

  1. e.Thời lượng: từ ½ -1 ngày/xã x 3-5 xã

7. Chi phí : Theo định mức của dự án, tối đa không quá 2.000.000đ/ngày.

Ghi chú:

- Chi phí đi lại và tiền ăn ở tại hiện trường sẽ được thanh toán theo thực tế.

- Chi phí cho thúc đẩy viên nói trên không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trung tâm SRD có trách nhiệm thanh toán và nộp thuế TNCN cho tập huấn viên.

8. Báo cáo

- Sau khi kết thúc hoạt động, thúc đẩy viên viết một báo cáo (theo mẫu SRD) với các nội dung chủ yếu bao gồm: Nội dung, phương pháp đã triển khai và tổng hợp kết quả các ý kiến thu thập được từ tập huấn

9. Yêu cầu đối với thúc đẩy viên

- Có kiến thức và thông tin về dịch bệnh Covid 19 cũng như nắm được các hướng dẫn của Bộ Y tế về dịch bệnh này;

- Có kinh nghiệm thực tế về chia sẻ các nội dung ở mục 2;

- Linh hoạt trong nội dung tùy theo thực tế và quan tâm của người tham gia;

- Cách chia sẻ, trao đổi và tư vấn dễ hiểu, gần gũi và dễ tiếp nhận đối với người tham gia, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm và câu chuyện thực tế tại địa bàn và sử dụng dụng cụ trực quan, sinh động;

- Có kinh nghiệm làm việc với người khuyết tật;

- Không có tiền sử liên quan đến các vấn đề về trẻ em.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt