Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Khảo sát thông tin sinh kế bền vững

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Chuyên gia về khảo sát thông tin về sinh kế bền vững thông qua hệ thống nông Lâm nghiệp

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Vượn đen phương Tây (Nomascus concolor) hiện là loài Cực kỳ nguy cấp (IUCN) với số lượng dưới 1400 cá thể trên toàn cầu (năm 2006). Số lượng của loài Vượn này hiện nay có thể thấp hơn rất nhiều. Nguyên nhân phần lớn là do nạn phá rừng tiếp tục tang, săn bắt trái phép và buôn bán động vật hoang dã cũng như việc luật pháp Việt Nam chưa có những chế tài xử lý nghiêm minh. Ở Việt Nam, lô rừng tiếp giáp của Khu bảo tồn sinh cảnh các loài ở Mù Cang Chải (MCC SHCA) và Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (MLNR) có 19 nhóm và khoảng 80 cá thể.

            Với tỷ lệ đa dạng sinh học và đặc hữu rất cao, đặc biệt là các loài động vật chân vịt, động vật ăn thịt, động vật ăn thịt và cây cối, thực vật, hai khu bảo tồn MCC SHCA và MLNR nằm trong số các khu bảo tồn còn nguyên vẹn nhất về hệ sinh thái rừng và quần tụ các loài động vật hoang dã trên cạn, những thứ mà các nơi khác ở Việt Nam đang bị khai thác cạn kiệt bởi săn bắt và bẫy rừng. Ngoài ra, sinh kế chính của cộng đồng người dân tộc thiểu số ở nơi đây như làm ruộng bậc thang, chăn nuôi hay khai thác tài nguyên rừng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mối đe dọa đối với đa dạng sinh học. Ngoài ra, việc trồng thảo quả của người dân cũng có những ảnh hưởng không nhỏ đến rừng như phải phát quang rừng sâu dẫn đến giảm quá trình tái sinh rừng và làm mỏng tán rừng. Đây là một dạng suy thoái rừng và là mối đe dọa trực tiếp đến môi trường sống của các loài sinh trưởng.

            Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa FFI, SRD đảm nhận một số hoạt động trong kết quả 3 của Dự án “Xây dựng năng lực kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác trong công tác bảo tồn loài Vượn đen tuyền tại Việt Nam và bảo vệ những vùng rừng trọng yếu thông qua cải thiện sinh kế, nâng cao công tác quản trị rừng tại Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (MCC SHCA) và Khu bảo tồn thiên nhiện Mường La (MLNR), tỉnh Sơn La, Việt Nam” nhằm tăng năng suất, phát triển các sinh kế một cách bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sinh kế ngoài (nhưng tương thích với) trồng trọt. SRD đang thực hiện hoạt động tham vấn cộng đồng nhằm xác định thực trạng sinh kế đời sống của người dân tộc sống trong và xung quanh khu khu bảo tồn liên quan đến nông lâm nghiệp, nhu cầu sử dụng Lâm sản ngoài gỗ, chăn nuôi, trồng trọt, cung ứng dịch vụ… mà có tác động đến tài nguyên rừng cũng như bảo tồn đa dạng sinh học.

            Để thực hiện hoạt trê, SRD cần hai chuyên gia có kinh nghiệm thu thập thông tin phối chịu trách nhiệm thực hiện “Khảo sát thông tin về sinh kế bền vững thông qua hệ thống nông Lâm nghiệp” tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung

            Tham vấn cộng đồng địa phương về khả năng đảm bảo sinh kế của người dân gắn với sử dụng hệ thống nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên bền vững nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên bảo tồn.

Mục tiêu cụ thể

 • Phối hợp cùng SRD thiết kế và xây dựng nội dung và bảng hỏi tham vấn tại cộng đồng;
 • Xác định được thực trạng sử dụng tài nguyên rừng của cộng đồng và sự tác động lên rừng và bảo tồn các loài động thực vật hoang dã (Thực trạng săn bắt, khai thác động thực vật; thực trạng gây trồng lâm sản, LSNG, chăn nuôi có liên quan đến tài nguyên rừng);
 • Xác định được tình hình/thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông lâm sản trong nông nghiệp và chăn nuôi tại địa phương;
 • Xác định được thực trạng các dịch vụ cung ứng tại địa phương;
 • Đưa ra các khuyến nghị và đề xuất các cơ hội cho việc phát triển sinh kế bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học.

2.2. Kết quả mong đợi

 • 01 bảng hỏi khảo sát cộng đồng về thực trạng sinh kế (khó khăn, trở ngại, thách thức) tại hai Mường La, Sơn La và Mù Cang Chải, Yên Bái;
 • 01 bản thu thập thông tin, số liệu liên quan đến thực trạng sinh kế (khó khăn, trở ngại, thách thức) của cộng đồng người dân địa phương tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;

3. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực hiện từ ngày 06/01/2022 đến 28/02/2022, thời gian dự khiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian hoàn thành

Số ngày

1

Trao đổi, góp ý và chỉnh sửa bảng khảo sát thông tin

06/01/2022

0.5

2

Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến thực trạng sinh kế của cộng đồng người dân địa phương tại hai khu vực tham gia khảo sát tại Mường La, Sơn La

10 - 17/01/2022

2

3

Thu thập thông tin, số liệu liên quan đến thực trạng sinh kế của cộng đồng người dân địa phương tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Tổng hợp kết quả và báo cáo tổng hợp của 2 huyện Mường La, Sơn La và Mù Cang Chải, Yên Bái

17 - 28/02/2022

6

 

Tổng

 

8.5

 

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Trao đổi và xây dựng nội dung điều tra tham vấn và bảng hỏi khảo sát cộng đồng về thực trạng sinh kế (khó khăn, trở ngại, thách thức) tại Mù Cang Chải, Yên Bái;
 • Thực hiện nghiên cứu khảo sát tại huyện Mù Cang Chải, chịu trách nhiệm về kết quả và tính chính xác của thông tin thu thập được;
 • Tổng hợp số liệu thu thập thông tin;

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Chuyên môn và kinh nhiệm về lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, sinh kế và những lĩnh vực liên quan;
 • Có kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu và viết báo cáo;
 • Có kỹ năng và phương pháp làm việc với các bên liên quan;
 • Có mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và các cấp địa phương.

6. HỖ TRỢ TỪ SRD

 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ từ tổ chức, liên hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,..);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 03 tháng 01 năm 2022.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt