Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia tư vấn độc lập, đánh giá dự án của Caritas Australia

Chương trình Người khuyết tật Việt Nam bao gồm hai dự án được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) và CRS Việt Nam với sự tài trợ thông qua Chương trình Hợp tác Phi chính phủ Úc (ANCP). Các dự án được đánh giá chính thức lần cuối vào năm 2018, và dựa trên kết quả đánh giá đã được xây dựng lại. Giai đoạn ba năm thực hiện dự án đã bắt đầu từ tháng 7/2019 và sẽ kết thúc vào tháng 6/2022, vì vậy Caritas Úc cần tuyển chuyên gia tư vấn độc lập và đánh giá dự án. Việc đánh giá kết thúc dự án sẽ tập trung vào giai đoạn hiện tại của dự án và kết quả của đánh giá sẽ được sử dụng để xây dựng, phát triển đề xuất mới giữa Caritas Úc, SRD và CRS Việt Nam. 

 

Việc đánh giá này là một phần của dự án nhằm điều phối tốt hơn và hỗ trợ Chương trình Người khuyết tật Việt Nam, đồng thời việc hình thành khung chiến lược về Người khuyết tật với kế hoạch giám sát và đánh giá tổng thể cho chương trình kết hợp.

 

Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2021

 

Thông tin về Điều khoản tham chiếu tuyển dụng, vui lòng xem tại ĐÂY.

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt