Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển dụng: Chuyên gia Hỗ trợ mã hóa và xử lý hệ thống thông tin M&E (VM069)

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

 

Chuyên gia Hỗ trợ mã hóa và xử lý hệ thống thông tin M&E

 

(Mã hoạt động 1.4)

1.      ĐẶT VẤN ĐỀ

Bên cạnh những cánh rừng nhiệt đới trên cạn, rừng ngập mặn và đầm lầy là những sinh cảnh tự nhiên có giá trị đa dạng sinh học phong phú, có tiềm năng cung cấp các dịch vụ sinh thái cho con người và thiên nhiên. Rừng ngập mặn cung cấp lương thực và tạo thu nhập, đặc biệt là cho người dân nghèo ở phía Nam bán cầu, đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ bờ biển và chống xói mòn. Rừng còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua quá trình hấp thụ Carbon với khả năng lưu trữ cao gấp 3 đến 5 lần so với rừng trên cạn. Tuy nhiên, rừng ngập mặn trên toàn cầu đang bị đe dọa nhiều nhất, đặc biệt là ở Đông Nam Á do biến đổi khí hậu và việc khai thác quá mức phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Trong những thập kỷ qua, trữ lượng rừng ngập mặn bị thu hẹp hơn 35%. Trong khi đó, sự tàn phá rừng ngập mặn gây ra 10% lượng phát thải khí nhà kính.

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, Ban QLRPH Tam Giang với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ giới thiệu và tăng cường sự tham gia của các cộng đồng trong đồng quản lý rừng, tạo điều kiện phát triển rừng ngập mặn bền vững qua đó tăng cường khả năng hấp thụ Carbon và bảo vệ bờ biển. Giới thiệu và tăng cường các hoạt động sinh kế bền vững kết hợp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn đến với cộng đồng dân cư sống gần rừng, tạo điều kiện gia tăng việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần ổn định xã hội.

Với mục tiêu có thể theo dõi, đánh giá các kết quả đạt được trong suốt thời gian dự án, trong khuôn khổ hoạt động dự án Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)", SRD cần tuyển 01 Chuyên gia hỗ trợ mã hóa và xử lý hệ thống thông tin M&E cho các hoạt động của Trung tâm SRD trong tháng 9 năm 2021.

2.      YÊU CẦU CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ BÀN GIAO

2.1 Yêu cầu công việc

 • Hỗ trợ chuẩn bị, mã hóa và xây dựng các công cụ phục vụ thu thập thông tin M&E cho dự án bằng các bảng biểu thu thập thông tin định tính, định lượng đối với các cá nhân trên phần mềm.
 • Thực hiện vai trò hỗ trợ, tư vấn cho hoạt động triển khai thu thập thông tin tại hiện trường và theo dõi việc tiến hành các phương pháp.
 • Phối hợp với cán bộ SRD để thống nhất, hoàn chỉnh bộ công cụ để có tể thu thập các thông tin hiện có.

2.2 Kết quả bàn giao

 • Tư vấn cần bao giao lại một bộ công cụ, bảng hỏi thu thập thông tin M&E trên phần mềm Kobotoolbox, Google From,… hoặc các phần mềm tương đương khác.
 • Tổng hợp, xử lý thông tin thu thập ban đầu trong đánh giá M&E của dự án đã được thu thập và hiệu chỉnh bộ công cụ.
 • Thời gian: Tổng số ngày công tư vấn không quá 06 ngày. Bao gồm các ngày công chuẩn bị, thực hiện xây dựng công cụ và hoàn thiện sản phẩm.
 • Thời gian thực hiện trong tháng 09/2021 tuỳ vào tình hình dịch bệnh COVID và kế hoạch thực tế của địa phương.

3.      CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN

 

 • Hiện đang sinh sống, làm việc tại địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Có sức khỏe đảm bảo, không là đối tượng bị cách ly, phong tỏa hay hạn chế tiếp xúc.
 • Tốt nghiệp đại học ưu tiên các chuyên ngành đến CNTT, hệ thống thông tin, quản trị mạng, an toàn thông tin, ...
 • Chuyên môn và kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự.
 • Kỹ năng và phương pháp: Làm việc với các bên khác nhau.
 • Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ.
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
 • Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

 

4.      YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 

 • Hiện đang sinh sống, làm việc tại địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Có sức khỏe đảm bảo, không là đối tượng bị cách ly, phong tỏa hay hạn chế tiếp xúc.
 • Tốt nghiệp đại học ưu tiên các chuyên ngành đến CNTT, hệ thống thông tin, quản trị mạng, an toàn thông tin, ...
 • Chuyên môn và kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự.
 • Kỹ năng và phương pháp: Làm việc với các bên khác nhau.
 • Ưu tiên những ứng viên đã từng tham gia với các tổ chức phi chính phủ.
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
 • Tuân thủ qui định và ký nguyên tắc ứng về bảo vệ trẻ em của SRD.

5.      THÙ LAO

Thù lao cho chuyên gia:

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc hoạt động với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các thông tin, chứng từ theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia. Tổng thù lao tính cho số ngày làm việc tại mục 3. Ngày công chuyên gia tối đa là 1.500.000 đồng/ngày, đã bao gồm thuế TNCN.

6.      HỖ TRỢ TỪ SRD

- SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc.

(Bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết SRD có.

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 08 tháng 09 năm 2021.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt