Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia Trình bày tại Hội thảo (VM066)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Tuyển chuyên gia trình tại cuộc hội thảo  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Diễn đàn giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững là một trong những hoạt động thường niên được tổ chức diễn ra hàng năm bởi Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) phối hợp với Tổng Cục lâm nghiệp (TCLN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) nhằm thúc đẩy hiệu quả sự tham gia của các tổ chức xã hội vào giám sát quản trị rừng và theo dõi Hiệp định Đối tác tự nguyện thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), đến nay diễn đàn Quản trị rừng thường niên đã tổ chức ba lần với sự tham gia của nhiều đại biểu quốc gia và quốc tế từ các cơ quan Chính phủ, các Tổ chức nghiên cứu, các Tổ chức phi chính phủ, các Hiệp hội, các Tổ chức quốc tế, chuyên gia độc lập và truyền thông.

Trong bối cảnh VPA/FLEGT hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị thực thi, đồng thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2020, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), cơ quan chủ quản Dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU”, phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, EU, các cơ quan có liên quan, Mạng lưới VNGO-FLEGT và VNGO-EVFTA tổ chức Diễn đàn Quản trị rừng lần thứ 4 với chủ đề  “Giám sát Quản trị rừng và Thương mại gỗ bền vững”.

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

Chuyên yêu cầu xây dựng bài trình bày và trình bày về Cập nhật tiến trình thực hiện VPA/FLEGT và EVFTA: những thuận lợi và vướng mắc” Tại cuộc họp Diễn dàn đa bên lần 4 về Quản trị rừng và thương mại gỗ bền rững

2.2 Kết quả mong đợi

 • Thể hiện đầy đủ và cập nhật tiến tình thực hiện VPA/FLEFT và EVFTA tại Việt Nam
 • Đưa ra những thuận lợi và vướng mắc trong tiến trình thực hiện
 • Trình bài tại hội thảo

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực từ 20/8/2021 đến 25/8/2021 hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng bài trình bày

1,5 ngày

2

Trình bày tại hội thảo

0,5 ngày

Xây dựng và trình bày tại hội thảo với mức tối đa 2.500.000VNĐ/ngày. Mức phí trên đã bao gồm thuế TNCN.

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Chuyên gia có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự;
 • Có kinh nghiệm và chuyên môn trong xây dựng chính sách, nghiên cứu, có hiểu biết về VPA/FLEGT và EVFTA;
 • Có kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu và viết báo cáo;
 • Có kỹ năng làm việc với các bên liên quan khác nhau;
 • Tham gia vào các hội đồng khoa học và phần biện các đề tài nghiên cứu các cấp;

 

8. HỖ TRỢ TỪ SRD

 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt