Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tuyển Chuyên gia tư vấn, thực hiện rà soát và đánh giá kết quả nghiên cứu (VM066)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Chuyên gia tư vấn thực hiện rà soát và đánh giá kết quả choNghiên cứu cập nhật tiến trình Quản trị rừng trong thực hiện EVFTA tại Việt Nam, những thuận lợi và trở ngại trong lĩnh vực lâm nghiệp”

 

1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại Việt Nam, độ che phủ của rừng đang tăng lên nhưng chất lượng rừng thì lại giảm vì mất rừng và suy thoái rừng. Theo Phạm Thu Thủy và các công sự (2012), nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất rừng là do (i) chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp, bao gồm cả đất trồng cây lâu năm giá trị cao; (ii) chuyển đổi đất lâm nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là để xây dựng các nhà máy thủy điện; (iii) khai thác gỗ không bền vững; và iv) cháy rừng. Ngoài nguyên nhân trực tiếp như đã nêu, cũng còn có các nguyên nhân gián tiếp. Cũng theo nghiên cứu này thì một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng là năng lực quản lý nhà nước còn hạn chế. Điều này cho thấy sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản lý và giám sát việc trồng và khai thác rừng. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức ký kết hiệp định VPA-FLEGT và nhiều doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ. Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) sẽ tạo cơ hội để tự do hoá thương mại các sản phẩm gỗ, từ đó tăng kim ngạch xuất khẩu của nền công nghiệp gỗ, tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động trong nước, tăng cường phúc lợi xã hội cho người lao động. Bên cạnh những lợi ích mà EVFTA mang lại thì cũng sẽ có thể có các rủi ro không mong muốn nếu không được theo dõi và giám sát một cách chặt chẽ. Sự phát triển của thương mại gỗ song phương đòi hỏi phải có sự giám sát độc lập trong khuôn khổ chương Thương mại và phát triển bền vững (TSD) của FTA. Điều này yêu cầu phải có sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội (TCXH).

            Bên cạnh đó, Quản trị rừng là một tiến trình mang tính xã hội cao đòi hỏi trách nhiệm và sự tham gia không chỉ của chính quyền mà còn của nhiều bên ở các cấp khác nhau, đặc biệt là của người dân sống phụ thuộc vào rừng đóng vai trò rất quan trọng giúp ngành lâm nghiệp được bảo vệ và phát triển bền vững. Vấn đề lớn hiện nay là truyền thống của cộng đồng trong sử dụng và sở hữu rừng chưa được thể chế hóa, mặc dù ở nhiều nơi họ vẫn xem mình như chủ rừng, chủ đất quan nhiều đời dẫn đến nhiều tranh cãi và mâu thuẫn tiềm tàng. Thêm vào đó, chia sẻ lợi ích từ rừng của các công ty, đơn vị có giấy phép quản lý sử dụng rừng với người dân sinh sống ở địa phương vẫn mang nặng tính xin-cho chứ chưa minh bạch, công bằng trên cả văn bản pháp luật cũng như trên thực tế, dẫn đến bức xúc. Việc loại bỏ người dân hay cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ra khỏi các bên liên quan trong quản trị rừng tạo ra tình trạng bất ổn xã hội trong ngắn hạn và không bền vững về lâu dài. Vì vậy, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu” thực hiện Nghiên cứu cập nhật tiến trình quản trị rừng trong thực hiện EVFTA tại Việt Nam, những thuận lợi và trở ngại trong lĩnh vực lâm nghiệp để xác định và giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực thi Hiệp định EVFTA, từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp.

            SRD cần tuyển một chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động với nội dung chi tiết như sau:

2. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

            Nhằm đánh giá thực trạng công tác quản trị rừng, các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp và thực trạng điều kiện xã hội trong lĩnh vực lâm nghiệp khi thực hiện EVFTA và VPA/FLEGT làm cơ sở cho việc thảo luận và đề xuất các giải pháp cải thiện việc thực thi Hiệp định một cách thực chất và có hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể:

 • Đánh giá hiện trạng quản trị rừng và các biện pháp chống buôn bán gỗ bất hợp pháp trong bối cảnh thực hiện EVFTA và VPA/FLEGT;
 • Rà soát và dánh giá các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến EVFTA và VPA/FLEGT và quản trị rừng;
 • Xác định những thách thức và lỗ hổng trong quá trình thực thi quản trị rừng và buôn bán gỗ bất hợp pháp trong bối cảnh thực hiện EVFTA và VPA/FLEGT;
 • Đưa ra những đề xuất và khuyến khích cải thiện những hạn chế của quản trị rừng, khai thác gỗ trái phép và các vấn đề đảm bảo an toàn xã hội của chuỗi cung ứng gỗ trong quá trình thực hiện EVFTA và VPA/FLEGT.

2.2. Kết quả mong đợi

-          Đánh giá quá trình tổng hợp và phân tích số liệu của nghiên cứu;

-          Rà soát các kết quả nghiên cứu có đúng với mục tiêu và kết quả ban đầu đặt ra không?

-          Đánh giá các kết quả phân tích có đáp ứng và phù hợp với mục tiêu quản trị rừng trong bối cảnh thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA;

-          Một báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghiên cứu

3. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN

Các hoạt động được thực hiện từ 16/8/2021 đến 27/8/2021, thời gian dự kiến hoàn thành từng hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:

STT

Các hoạt động thực hiện

1

Đánh giá quá trình tổng hợp và phân tích số liệu của nghiên cứu;

2

Đánh giá các thông tin, số liệu và phân tích số liệu có phù hợp với mục tiêu và kết quả dự kiến của nghiên cứu không?

3

Đánh giá các kết quả phân tích có đáp ứng và phù hợp với mục tiêu quản trị rừng trong bối cảnh thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và EVFTA

4

Xây dựng 1 báo cáo góp ý và khuyến nghị cho kết quả nghiên cứu.

4. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU

Các chuyên gia nghiên cứu sẽ chịu trách nhiệm cụ thể như sau:

 • Thực hiện rà soát và đánh giá các kết quả của nghiên cứu đúng theo mục tiêu và kết quả dự tính ban đầu, cũng như tính thực tiễn và chất lượng của báo cáo;
 • Viết báo cáo góp ý kiến và khuyến nghị về các kết quả nghiên cứu của báo cáo.

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Chuyên môn và kinh nghiệm đối trên 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và những lĩnh vực liên quan;
 • Có kinh nghiệm và chuyên môn trong xây dựng chính sách, vận động chính sách, đánh già và nghiên cứu, hiểu biết về VPA/FLEGT và EVFTA;
 • Có mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu và các cấp địa phương;
 • Có kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu và viết báo cáo;
 • Kỹ năng và phương pháp: có kỹ năng làm việc với các bên liên quan khác nhau;
 • Kỹ năng viết báo cáo.
 • 6. HỖ TRỢ TỪ SRD
 • Nhóm cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc (bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với các bên liên quan, công tác hậu cần,…);
 • Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;
 • Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ nguyện vọng đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước ngày 14 tháng 8 năm 2021

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt