Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tor trưởng nhóm sinh kế, xã hội

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG

Trưởng nhóm - Điều tra thông tin về sinh kế, xã hội tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang, tỉnh Cà Mau nhằm cung cấp thông tin cơ sở đầu vào cho dự án.

1.         ĐẶT VẤN ĐỀ

Bên cạnh những cánh rừng nhiệt đới trên cạn, rừng ngập mặn và đầm lầy là những sinh cảnh tự nhiên có giá trị đa dạng sinh học phong phú, có tiềm năng cung cấp các dịch vụ sinh thái cho con người và thiên nhiên. Rừng ngập mặn cung cấp lương thực và tạo thu nhập, đặc biệt là cho người dân nghèo ở phía Nam bán cầu, đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ bờ biển và chống xói mòn. Rừng còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua quá trình hấp thụ Carbon với khả năng lưu trữ cao gấp 3 đến 5 lần so với rừng trên cạn. Tuy nhiên, rừng ngập mặn trên toàn cầu đang bị đe dọa nhiều nhất, đặc biệt là ở Đông Nam Á do biến đổi khí hậu và việc khai thác quá mức phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Trong những thập kỷ qua, trữ lượng rừng ngập mặn bị thu hẹp hơn 35%. Trong khi đó, sự tàn phá rừng ngập mặn gây ra 10% lượng phát thải khí nhà kính.

Dự án “Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho các cộng đồng dễ bị tổn thương (VM069)” được thực hiện tại Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, Ban QLRPH Tam Giang với mục tiêu tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển rừng ngập mặn góp phần thúc đẩy quá trình hấp thụ Carbon, tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu, đảm bảo sinh kế bền vững và hoà nhập xã hội cho các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án sẽ giới thiệu và tăng cường sự tham gia của các cộng đồng trong đồng quản lý rừng, tạo điều kiện phát triển rừng ngập mặn bền vững qua đó tăng cường khả năng hấp thụ Carbon và bảo vệ bờ biển. Giới thiệu và tăng cường các hoạt động sinh kế bền vững kết hợp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn đến với cộng đồng dân cư sống gần rừng, tạo điều kiện gia tăng việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần ổn định xã hội.

Theo kế hoạch hoạt động dự án năm thứ nhất; nhằm có những thông tin, dữ liệu đầu vào cần thiết cho việc theo dõi, triển khai và đánh giá dự án, dự án cần tuyển 01 chuyên gia kinh tế, xã hội học để thực hiện các hoạt động điều tra, nghiên cứu.

2.         MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

2.1. Mục tiêu:

Mục tiêu chung:

Khảo sát, thu thập, tổng hợp các thông tin cơ sở ban đầu liên quan đến các kết quả và chỉ số đầu ra của dự án. Đặc biệt là các thông tin ban đầu về đầy đủ thông tin về thu nhập, sinh kế hiện có tại địa phương, các mô hình sinh kế dựa vào rừng ngập mặn và tiềm năng phát triển, tình trạng xã hội các HGĐ tại khu vực thụ hưởng dự án, bình đẳng giới và phân công công việc hiện có,…

Mục tiêu cụ thể:

 • Khảo sát, thu thập số liệu thực tế và tiến hành đánh giá tại địa bàn nghiên cứu về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và xóa đói giảm nghèo của các HGĐ sống trong VQG Mũi Cà Mau. BQLRPH Tam Giang hoặc có sinh kế phụ thuộc vào rừng ngập mặn.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin ban đầu hiện có về các mô hình sinh kế hiện có, hiệu quả và tác động với rừng ngập mặn, các chính sách tại địa phương, các mô hình sinh kế có tiềm năng phát triển cùng tác động tích cực đến rừng ngập mặn. Tác động, ảnh hưởng của thiên tai, suy giảm rừng ngập mặn, biến đổi khí hậu,… đến việc phát triển sinh kế tại địa phương, các giải pháp hiện có.
 • Xác định những ảnh hưởng, tác động của các chính sách quản lý rừng ngập mặn, chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp bao gồm các quy định từ văn bản chính sách và vận dụng thực tiễn, tìm hiểu các vấn đề liên quan, các nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện việc quản lý bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển sinh kế hộ gia đình và ổn định xã hội.
 • Xác định hiện trạng bất bình đẳng giới đang xảy ra tại địa phương, phân công công việc theo giới trong các hoạt động sinh kế và bảo vệ rừng ngập mặn.

2.2. Kết quả mong đợi

 • 01 Báo cáo nghiên cứu cung cấp đầy đủ các thông tin cùng các công cụ là thông tin cơ sở cho việc thực hiện, giám sát dự án và chia sẻ đến SRD, đối tác, nhà tài trợ.

3.         THỜI GIAN

Thời gian thực hiện hoạt động: 40 ngày làm việc từ tháng 04/2021 đến tháng 07/2021. Tuỳ theo tình hình của đại dịch COVID-19 và điều kiện bố trí thời gian của đối tác địa phương. Thời gian làm việc cụ thể với từng hoạt động như sau:

STT

Hoạt động

Sản phẩm bàn giao

Thời gian

1

Xây dựng bộ công cụ/bảng hỏi hoàn chỉnh cho cuộc khảo sát tại thực địa và có thể sử dụng cho các đợt điều tra đánh giá kết quả hàng năm sau này;

- 01 bộ công cụ/bảng hỏi hoàn chỉnh cho khảo sát thực địa và khảo sát đánh giá hàng năm.

10 ngày

2

Tiến hành khảo sát thực địa, bao gồm phỏng vấn người dân địa phương; thảo luận/phỏng vấn các bên có liên quan, chính quyền địa phương ở cấp tỉnh/huyện/xã;

- 01 Báo cáo cuối cùng tổng hợp và phân tích đầy đủ các thông tin đã thu được sau quá trình thu thập thông tin thứ cấp và thu thập thông tin tại thực địa.

- 01 bộ thông tin, dữ liệu đã được thu thập và xử lý trong quá trình thực hiện hoạt động.

15 ngày

3

Hoàn thiện báo cáo cuối cùng và báo cáo kết thúc hoạt động cung cấp đầy đủ thông tin nghiên cứu được đã được thu thập, tổng hợp.

15 ngày

4.         NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm chuyên môn, tư vấn kỹ thuật, tập huấn, tham gia và thúc đẩy thực hiện các hoạt động. Cụ thể:

 • Nghiên cứu các tài liệu, chỉ số của dự án và xây dựng đề cương nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu dựa trên điều khoản tham chiếu này và các thông tin, các tài liệu có liên quan do SRD cung cấp. Trong lập kế hoạch bao gồm lựa chọn cỡ mẫu, phân công nhiệm vụ và lập lịch đi phỏng vấn, tổng hợp và xử lý thông tin…để đảm bảo các quy định về thời gian, phối hợp với SRD, đối tác dự án để chuẩn bị khảo sát thực địa.
 • Xây dựng bộ công cụ/bảng hỏi hoàn chỉnh cho cuộc khảo sát tại thực địa và có thể sử dụng cho các đợt điều tra đánh giá kết quả hàng năm sau này;
 • Tiến hành khảo sát thực địa, bao gồm phỏng vấn người dân địa phương; thảo luận/phỏng vấn các bên có liên quan, chính quyền địa phương ở cấp tỉnh/huyện/xã;
 • Hoàn thiện báo cáo cuối cùng cung cấp đầy đủ thông tin nghiên cứu được đã được thu thập, tổng hợp. Trình bày kết quả báo cáo trước trung tâm SRD, đối tác của dự án.
 • Chuyên môn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành kinh tế, xã hội học, quản lý. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, xã hội học. Có kinh nghiệm trong việc đánh giá, thu thập thông tin cho các dự án.
 • Kỹ năng và phương pháp: điều tra, quy hoạch lâm nghiệp, sử dụng tốt các công cụ giám sát rừng, bản đồ lâm nghiệp.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về lâm nghiệp tại địa phương.
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
 • Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.

5.         YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

 • Chuyên môn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành kinh tế, xã hội học, quản lý. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, xã hội học. Có kinh nghiệm trong việc đánh giá, thu thập thông tin cho các dự án.
 • Kỹ năng và phương pháp: điều tra, quy hoạch lâm nghiệp, sử dụng tốt các công cụ giám sát rừng, bản đồ lâm nghiệp.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia các hoạt động có nội dung tương tự và đã từng tham gia hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các chương trình dự án về lâm nghiệp tại địa phương.
 • Không có tiền sử về xâm hại và lạm dụng trẻ em.
 • Tuân thủ quy định và ký nguyên tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em của SRD.

6.         BÁO CÁO:

Sau khi kết thúc các mỗi hoạt động cụ thể, chuyên gia cần viêt một bản báo cáo bằng Tiếng Việt với các nội dung cơ bản như: Nội dung, phương pháp đã triển khai, kết quả đạt được, các đánh giá về kết quả thu được,nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hoạt động và đề xuất nếu có khó khăn thách thức; và kế hoạch thực hiện tiếp theo.

7.         NGÂN SÁCH

Thù lao cho chuyên gia:

1.500.000 Đồng x 40 ngày công = 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán sau khi kết thúc mỗi hoạt động cụ thể với số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các báo cáo, chứng từ theo yêu cầu của SRD và thỏa thuận với chuyên gia.

Các chi phí ăn, ở, đi lại tại thực địa cho chuyên gia sẽ do dự án chi trả theo thực tế và qui định của Trung tâm SRD.

8.         HỖ TRỢ TỪ SRD

- Cán bộ dự án của SRD sẽ phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để thực hiện công việc

(bao gồm hỗ trợ tổ chức, liện hệ với địa phương, công tác hậu cần tại thực địa);

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết;

- Thanh toán thù lao tư vấn cho chuyên gia;

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV, thư bày tỏ quan tâm đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) chậm nhất trước ngày 14  tháng  04 năm 2021.                                            

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt