Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Báo cáo thường niên 

 


Xem thông tin và tải Báo cáo thường niên của SRD qua các năm trong phần dưới đây

 BCTN 2021  BCTN 2020
Báo cáo thường niên 2021 Báo cáo thường niên 2020
FINAL BCTN 2019-01 conver-annual-report-vie 2017v 2016v

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2018 Báo cáo thường niên 2017 Báo cáo thường niên 2016
2015v 2014v 2013v 2012c

Báo cáo thường niên 2015 

Báo cáo thường niên 2014 Báo cáo thường niên 2013 Báo cáo thường niên 2012
2011v 2010v 2009eng  vn  2008v

 Báo cáo thường niên 2011

Báo cáo thường niên 2010 Báo cáo thường niên 2009 Báo cáo thường niên 2008 
Đối tác chiến lược ngành in

in bạt