MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

SRD ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRỞ THÀNH QUAN SÁT VIÊN CHÍNH THỨC TẠI UNCCD

Mới đây, SRD đã được Ban thư ký Kỳ họp lần thứ 13 (COP 13) các bên tham gia "Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa" (UNCCD) chính thức phê chuẩn với tư cách Quan sát viên của UNCCD.

Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) là một định chế toàn cầu của Liên hiệp quốc có 196 quốc gia tham gia với mục tiêu thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc tế nhằm chống lại tình trạng sa mạc hóa, giảm thiểu tác động của hạn hán góp phần bảo vệ môi trường, quản lý đất và tài nguyên thiên nhiên bền vững, cũng như bảo tồn sự đa dạng của hệ sinh thái trên toàn cầu.

SRD hiện là tổ chức xã hội đầu tiên tại Việt Nam được công nhận tư cách Quan sát viên của UNCCD.

Thông tin về SRD trên website của UNCCD có thể tìm thấy tại đây

 

  UNCCD      UNCCD 1

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt