MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

       Tiếp nối những kết quả tích cực từ việc hợp tác điều phối và chia sẻ thông tin về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Cục Biến đổi khí hậu và các tổ chức phi chính phủ theo Bản ghi nhớ hợp tác năm 2011, ngày 06/3/2019, Cục Biến đổi khí hậu và các tổ chức phi chính phủ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2019-2023.

       Trong những năm qua, việc hợp tác giữa Cục Biến đổi khí hậu và các tổ chức phi chính phủ trong Mạng lưới các Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam và Biến đổi Khí hậu (VNGO&CC) và Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu (CCWG) đã được triển khai một cách hiệu quả. Một trong những thành công lớn của hoạt động hợp tác này là đã xây dựng được những ấn phẩm về sinh kế bền vững với BĐKH, tiêu chí đánh giá các điển hình ứng phó BĐKH, đóng góp vào xây dựng NDC(*), Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP), cũng như xây dựng, hình thành các quan điểm của Việt Nam tại các hội nghị quốc tế lớn...Việc hợp tác này đã giúp các chính sách, chương trình của nhà nước về BĐKH mang tính thực tiễn cao, phản ánh được các kinh nghiệm và bài học thực tiễn của cộng đồng và được triển khai nhanh hơn tới cộng đồng. Đồng thời, phía các tổ chức NGO cũng được cập nhật những định hướng, chủ trương lớn của Nhà nước để lồng ghép vào kế hoạch hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
       Theo Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2019-2023, các bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm nâng cao nhận thức, năng lực giữa các cơ quan về BĐKH; phối hợp chia sẻ các thông tin về dự án ứng phó BĐKH cũng như những kinh nghiệm và bài học thành công của các NGO thực hiện ở cấp cơ sở ở từng địa phương; phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế; tăng cường thảo luận, cùng xây dựng các dự án ứng phó BĐKH ở địa phương phù hợp với mục tiêu của các bên. Các cơ quan sẽ thường xuyên liên lạc, thảo luận về các hoạt động hợp tác, đề xuất sáng kiến mới và xây dựng, phối hợp triển khai theo các nội dung thỏa thuận, có báo cáo định kỳ để đánh giá hiệu quả quá trình hợp tác.
       Trên cơ sở các nội dung trong Bản ghi nhớ, hàng năm các bên sẽ cùng trao đổi, chia sẻ thông tin, xây dựng kế hoạch phối hợp và triển khai các hoạt động. Cụ thể trong năm 2019, Cục Biến đổi Khí hậu sẽ tiếp tục phối hợp với các NGO xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP), rà soát cập nhật NDC và chuẩn bị cho các chính sách về BĐKH của Việt Nam để triển khai Thỏa thuận Paris, cũng như nỗ lực tham gia đàm phán về BĐKH toàn cầu vào COP 25.

(*)NDC: viết tắt của cụm từ tiếng Anh "National Determined Contribution", nghĩa là Đóng góp do Quốc gia tự quyết định

 

Một số hình ảnh tại buổi kí kết:

 

1

Ông Phạm Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu

2

Bà Vũ Thị Bích Hợp – Chủ tịch VNGO&CC phát biểu

3

 

Ông Văn Ngọc Thịnh – Chủ tịch CCWG phát biểu tại buổi lễ

 

 MG 4346 chon resize

Các bên cùng ký vào Bản ghi nhớ

 

 

5

Quang cảnh lễ ký Bản ghi nhớ

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt