MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ MỐI LIÊN KẾT GIỮA THỰC THI HIỆP ĐỊNH PARIS VÀ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDGs)

Ngày 23/05/2018, Hội nghị Quốc tế về mối liên hệ giữa thực thi Hiệp định Paris và các Mục tiêu Phát triển bền vững do Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu (CCWG) phối hợp cùng tổ chức Friedrich-Elbert-Stiftung Việt Nam tổ chức. Hội nghị là dịp để các ban ngành, cơ quan liên quan và tổ chức xã hội cập nhật thông tin về tiến trình thực hiện SDGs và xác định các khoản đóng góp quốc gia (NDCs) từ phía chính phủ, cũng như phân tích mối liên hệ chặt chẽ giữa hai chương trình này. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các tổ chức dân sự tham gia hỗ trợ chính phủ một cách tích cực và có hiệu quả trong tiến trình thực hiện SDGs và NDCs tại Việt Nam. Tại hội nghị, thay mặt Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Bà Vũ Thị Bích Hợp, Chú tịch Hội đồng Quản lý SRD đã có bài trình bày chia sẻ về những đóng góp của SRD đối với quá trình thực hiện SDGs và NDCs".
Thông tin về bài trình bày của SRD do Bà Vũ Thị Bích Hợp và Ông John W. Mellors, cố vấn phát triển, chuẩn bị xin xem tại đây

Ảnh: Dominik Langen/CCWG

co Hop 1

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch HĐQL SRD trình bày tại hội nghị

co Hop 2

co Hop 3

co Hop 4

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt