MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

HỘI THẢO TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI KHÔNG HOÀN LẠI DÀNH CHO CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM”

Ngày 19 - 20/4/2018, Liên hiệp hội Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo tập huấn "Hướng dẫn tiếp nhận, sử dụng và quản lý nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại dành cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên Hiệp hội Việt Nam" thông qua cuốn Sổ tay hướng dẫn dựa trên nguyên tắc hệ thống hóa các thủ tục, do VUSTA phối hợp với các chuyên gia xây dựng dựa trên các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

Bà Nguyễn Kim Ngân – Giám đốc SRD vinh dự được mời và tham gia trong tổ chuyên gia, phụ trách về quy trình thực hiện chính sách thuế của các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài và trình bày hướng dẫn tại Hội thảo.

Mục đích của Bộ công cụ thuế giúp các đơn vị trực thuộc VUSTA khi nhận các dự án tài trợ nước ngoài xác định các loại thuế áp dụng, quy trình thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm về thuế đối với các dự án nhận tài trợ nước ngoài đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

IMG 1407

IMG 1408

Bà Nguyễn Kim Ngân, Giám đốc SRD, trình bày tại hội thảo

IMG 1409

Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA, chia sẻ tại hội thảo

IMG 1405

 

IMG 1406

Các đại diện tổ chức trực thuộc và nhóm chuyên gia chụp ảnh kỉ niệm

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt