MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Để gỗ Việt Nam vươn xa

Trong năm 2016 và đầu năm 2017, Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT), với sự điều phối của Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), đã tiến hành một loạt các nghiên cứu thực địa tại 07 tỉnh, bao gồm: Hòa Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, và Kon Tum.

Nhiều phát hiện từ cơ sở với các bằng chứng khoa học và thực tiễn sẽ được Mạng lưới VNGO-FLEGT và SRD phân tích, xem xét và chia sẻ với các bên liên quan, đặc biệt là các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm góp phần cải thiện các chương trình, chính sách hướng đến sự phát triển bền vững của người dân và cộng đồng sống dựa vào rừng.

SRD trân trọng giới thiệu bài viết với tiêu đề "Để gỗ Việt Nam vươn xa" được thực hiện và đăng tải trên trang web của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) mới đây.

Link: http://www.vusta.vn/vi/news/Viet-Nam/De-go-Viet-Nam-vuon-xa-60775.html

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt