MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hội thảo "Xác định và kiểm soát rủi ro trong xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ Việt Nam"

 

oct16 hoithaogo1

 

      Ngày 16/10/2020, đại diện của SRD đã tham gia Hội thảo “Xác định và kiểm soát rủi ro trong xuất nhập khẩu các mặt hàng gỗ Việt Nam” tại khách sạn Melia, Hà Nội. Mục đích của Hội thảo nhằm cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong ngành, giúp cho việc định vị và thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro hiệu quả trong các hoạt động xuất nhập khẩu.

 

 

 

 

Những nội dung chính của Hội thảo như sau:

 

(a) Cập nhật tình hình nhập khẩu và xác định rủi ro về vùng địa lý và các loài nhập khẩu đối với gỗ nguyên liệu nhập khẩu là gỗ nhiệt đới, làm cơ sở cho việc thực hiện hiệu quả Nghị định VNTLAS.

- Kiểm soát rủi ro gỗ nhập khẩu theo VPA FLEGT và Nghị định VNTLAS (cơ chế kiểm soát rủi ro)

- Cập nhật thực trạng Việt Nam nhập khẩu gỗ nhiệt đới giai đoạn 1/2019-7/2020 (từ Châu Phi, Lào, Campuchia và Papua New Guinea) 

- Đánh giá rủi ro trong luồng gỗ nhiệt đới nhập khẩu vào Việt Nam (Rủi ro về vùng địa lý và rủi ro về loài nhập khẩu) 

- Đánh giá tình hình thực thi VPA/FLEGT và Nghị định VNTLAS trong tương lai: Nhìn từ góc độ của luồng cung gỗ nhập khẩu rủi ro (Xây dựng và công bố danh sách vùng địa lý và loài rủi ro) 

oct16 hoithaogo

(b) Cập nhật tình hình và xác định rủi ro về gian lận xuất xứ đối với mặt hàng tủ bếp và đồ gỗ sofa

- Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với các mặt hang gỗ của Trung quốc xuất khẩu vào Mỹ

- Tình hình các mặt hang gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ

- Tình hình nhập khẩu một số mặt hang gỗ của Trung Quốc vào Việt Nam (Tủ bếp, ghế sofa)

- Tình trạng gian lận thương mại đối với mặt hàng tủ bếp và ghế sofa (Mô hình không gian lận thương mại, mô hình lẫn tránh xuất xứ hàng hóa)

- Gian lận thương mại và hình thức kiểm soát

- Thực trạng gian lận thương mại hiện nay và chính sách đối với vấn đề này

- Gian lận thương mại trong ngành gỗ: các tín hiệu nhận biết

- Kiểm soát rủi ro trong gian lận xuất xứ

oct16 hoithaogo2

(c) Đưa ra kiến nghị đối với các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp liên quan nhằm giảm thiểu rủi ro trong các khâu (a) và (b).

- Kiến nghị Bộ NN thành lập nhóm kỹ thuật gồm các bên liên quan: có kiến thức tốt về loài, khung pháp lý của các quốc gia nhập khẩu, chứng chỉ,..

- Cập nhật thông tin về tất cả các luồng cung cấp gỗ nhiệt đới

- Tham vấn, yêu cầu trợ giúp của các cơ quan liên quan

- Cập nhật thông tin cho các doanh nghiệp nhập khẩu

- Khuyến khích thay thế sử dụng gỗ nhiệt đới nhập khẩu bằng gỗ rừng trồng (Khuyến khích rừng trồng, phát triển sinh kế cho 1,4 triệu hộ trồng rừng), sản phẩm gỗ rừng trồng, sử dụng gỗ nhập khẩu từ nguồn rủi ro.

- Từ nguồn dữ liệu thống kê về xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan cần phối hợp với thông tin từ doanh nghiệp và các hiệp hội xác định các sản phẩm có dấu hiểu rủi ro

- Hiệp hội quốc gia cần xây dựng mạng lưới thu thập thông tin thông qua các doanh nghiệp và các hiệp hội địa phương

- Hiệp hội quốc gia và các hiệp hội địa phương cần xây dựng các liên kết với các công ty Trung Quốc làm ăn nghiêm túc tại Việt Nam, khai thác và tiếp cận thông tin từ mạng lưới liên kết này nhằm định vị các công ty có hành vi gian lận

oct16 hoithaogo3

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt