MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Dự án “Đối thoại về phát triển rừng bền vững ở Việt Nam”

Ngày 09 tháng 07 năm 2020, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đã nhận được thông báo chính thức từ nhà tài trợ là Quỹ Dân chủ Liên hiệp quốc (tên viết tắt là UNDEF) về việc phê duyệt dự án Đối thoại về phát triển rừng bền vững ở Việt Nam (Mã số dự án UDF-18-825-VIE).

 

IMG 3348

 

Dự án sẽ được thực hiện trong hai năm kể từ tháng 07 năm 2020. Mục tiêu của dự án là tăng cường đối thoại giữa các tổ chức xã hội (CSOs), các tổ nhóm cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án dự kiến sẽ phát triển một hệ thống giám sát độc lập sử dụng ảnh viễn thám để phát hiện sự thay đổi của rừng (biến động rừng) gần thời gian thực (Terra-i). Thông qua dự án, các tổ chức xã hội sẽ được xây dựng năng lực về sử dụng hệ thống Terra-I để thu thập và xác nhận biến động rừng để đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp nhằm thúc đẩy các cơ quan này tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những thay đổi ngoài dự kiến và đưa ra các giải pháp kịp thời. Một khi hệ thống giám sát dựa vào người dân như thế này có thể chứng minh được hiệu quả thì sẽ có khả năng nhân rộng trong Chương trình giảm phát thải tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam giai đoạn 2019-2025 (Chương trình này đang trong quá trình phê duyệt của Chính phủ).

  

IMG 2285

 

Địa bàn thực hiện của dự án là ba xã Ba Nang, Đakrong và Hướng Hiệp thuộc huyện Đakrong tỉnh Quảng Trị. Các bên tham gia và hưởng lợi là các tổ chức xã hội địa phương cùng các tổ nhóm cộng đồng từ các xã dự án. Người dân thuộc ba xã được lựa chọn cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin.

 

Dự kiến cuối tháng 7/2020, Trung tâm SRD sẽ phối hợp với các đối tác tại tỉnh Quảng Trị để tổ chức Hội thảo khởi động dự án cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động trong thời gian tiếp theo./.

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt