MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tổ chức diễn đàn chia sẻ và trao đổi giữa các nhóm sinh kế

“Tổ chức diễn đàn chia sẻ và trao đổi giữa các nhóm sinh kế” là hoạt động vừa được Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) tổ chức cho các nhóm và hộ sinh kế thuộc các câu lạc bộ người khuyết tật (CLB NKT) trên địa bàn 9 xã dự án vào ngày 15/5/2020. Hai mươi thành viên thuộc sáu nhóm và hộ tham gia hoạt động cải thiện và phát triển sinh kế trong phạm vi dự án đã có một ngày trao đổi, chia sẻ thông tin và tìm hiểu cách tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Thông qua diễn đàn này, NKT ngoài chia sẻ kinh nghiệm còn học thêm cách tổ chức, quản lý và vận hành một cách hệ thống khi cùng nhau làm việc theo nhóm hoặc hộ.

Chị H.T.B - Thành viên CLB NKT xã Gio An, thành viên nhóm sinh kế bán hàng online chia sẻ: “Diễn đàn có nhiều nội dung hay và với quy mô nhóm nhỏ hiện tại chúng tôi vẫn có thể áp dụng một số hướng dẫn. Chúng tôi sẽ cần thời gian để tiếp cận, học và áp dụng cũng như cải thiện kỹ năng làm kinh tế bài bản, phù hợp để tạo thu nhập”.

Anh N.X.T - Phó chủ nhiệm CLB NKT Trung Sơn, đồng trưởng nhóm sinh kế Trung Sơn: “Nội dung nghe thấy hay, biết được cách làm việc theo trình tự cho có hiệu quả. Tuy nhiên, để áp dụng vào nhóm thì sẽ cần thời gian và điều chỉnh cách làm hiện tại. Nếu trước đây làm được bao nhiêu chia đều bấy nhiêu thì bây giờ khoán sản phẩm, ai làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công bằng cho mọi người và có tích lũy để tái đầu tư cũng như dự phòng rủi ro”.

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vị thế Người khuyết tật” do Caritas Úc và DFAT tài trợ.

IMG 4193 

IMG 4247 

IMG 4260 

IMG 4290

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt