MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

ÁP DỤNG TERRA-I VÀO GIÁM SÁT SỰ THAY ĐỔI RỪNG TẠI HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG TỈNH NGHỆ AN

“Chuyến đi khảo sát thực địa lần này đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách sử dụng hệ thống Terra-I và thấy được hiện trạng cũng như nguyên nhân mất rừng hiện nay để từ đó đề ra được những giải pháp nhằm quản lý và bảo vệ rừng tại địa phương chúng tôi”- Ông Lô Văn Tiến chia sẻ vào cuối buổi khảo sát thực địa được diễn ra vào ngày 11-12/5 tại khu vực rừng của 2 xã Tam Thái và Tam Quang với sự tham gia của 20 người dân địa phương và các cán bộ ở hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ và các tổ chức xã hội tại địa bàn. Sau khi truy cập vào Website của Terra-I, căn cứ vào các mức cảnh báo tại mỗi điểm mất rừng trên bản đồ, người dân và tổ chức chính quyền đã chọn ra được các điểm sẽ kiểm tra tại hiện trường. 

Tại thực địa, những người được tập huấn được hướng dẫn cách sử dụng GPS, GPS Test và điện thoại trong quá trình thực địa; cách xác định điểm cần giám sát trên thực địa (kinh độ, vĩ độ), cách quan sát và ghi chép các thông tin giám sát vào phiếu thực địa. Mặc dù một số học viên vẫn còn khá khó khăn trong việc sử dụng cũng như điền mẫu phiếu tại thực địa ở địa điểm khảo sát đầu tiên, tuy nhiên ở các điểm tiếp theo thì đã có thể sử dụng thành thạo và điền được mẫu phiếu khảo sát mà không cần nhiều hướng dẫn từ phía chuyên gia Terra-I.
Sau 2 ngày thực địa, một số người được tập huấn đã có thể tự tin sử dụng GPS, GPS Test, điện thoại phục vụ kiểm tra rừng; đa số người được tập huấn đã có thể quan sát thực tế và điền vào phiếu giám sát tại thực địa, nhiều người đã có thể hướng dẫn cho những người khác trong nhóm sử dụng GPS, GPS Test, điện thoại thông minh có Google Map.

 1 

2.1 

3.1 

4.1

                                                                                Người dân thực hành tại địa điểm khảo sát

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt