MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Tăng cường sự hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Giải pháp nào để tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội (TCXH) và các cơ quan nhà nước trong hoạt động hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương được nhiều đại biểu đặt ra tại hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm từ các mô hình thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu do các tổ chức xã hội hỗ trợ" được tổ chức ngày 21/11/2018, tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của hơn 80 đại biểu, các nhà khoa học đến từ các cơ quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, tổ chức xã hội trong cả nước dưới sự chủ trì của Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD).

HT21.11 3Ban chủ trì Hội thảo

Cục Biến đổi khí hậu đã chia sẻ về tiến trình xây dựng Kế hoạch Quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu từ. Tại quyết định số 63/NQCP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành chương trình hành động đã giao Bộ Tài Nguyên Môi trường tổ chức xây dựng Kế hoạch Quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu. Theo đó Bộ Tài Nguyên Môi trường đã giao cho Cục Biến đổi khí hậu chủ trì xây dựng "Kế hoạch Quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050". Theo kế hoạch Cục Biến đổi khí hậu sẽ tham vấn các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội và trong năm 2019 sẽ trình Thủ tướng phê duyệt để triển khai.

HT21.11 4Đại diện Cục biến đổi khí hậu, Ông Vũ Đức Đam Quang chia sẻ và giải đáp thắc mắc tại Hội thảo

Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chia sẻ về hệ thống CSDL mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA) do Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng. Vụ Kế hoạch mong muốn trong thời gian tới các mô hình thành công về thích ứng với BĐKH trong lĩnh vực nông nghiệp do các tổ chức xã hội hỗ trợ sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu này đồng thời sẽ tham khảo bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH do các TCXH xây dựng trong việc thẩm định, đánh giá xếp loại các mô hình trong hệ thống CSDL này.

HT21-compressedĐại diện Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ông Lê Minh Bá chia sẻ và giải đáp thắc mắc tại Hội thảo

Về phía các tổ chức xã hội cũng đã chia sẻ báo cáo rà soát, đánh các giá các mô hình thích ứng với BĐKH do các TCXH hỗ trợ triển khai ở nhiều địa phương. Trong cả nước hiện có hàng nghìn TCXH đang hỗ trợ các cộng đồng ở địa phương phát triển sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với BĐKH. Trong các văn bản của Chính phủ Việt Nam về biến đổi khí hậu cũng đề cập sự tham gia sự tham gia của các TCXH vào công tác ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội phối hợp giữa các TCXH và các cơ quan nhà nước trong hoạt động hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương vẫn còn hạn chế. Những kinh nghiệm, mô hình thành công trong hỗ trợ cộng đồng ứng phó với BĐKH do các TCXH hỗ trợ vẫn chưa được nhân rộng. Nhiều giải pháp đã được đưa ra như các TCXH cần chủ động chia sẻ thông tin với chính quyền địa phương, tiếp cận các nguồn thông tin liên quan đến các chương trình của địa phương về ứng phó với BĐKH hay cần vận động chính quyền địa phương lồng ghép hoạt động ứng phó với BĐKH trong kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của địa phương, đề án sản xuất nông nghiệp hàng năm của địa phương...

 

HT21.11 7

Nhóm chuyên gia chia sẻ về bộ tiêu chí đánh giá các mô hình thích ứng với BĐKH

HT21.11

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án "Tăng cường vai trò của tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu" do Quỹ môi trường toàn cầu, UNDP tài trợ. Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD), với vai trò là Chủ tịch Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VNGO&CC) và thành viên nòng cốt Nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG) được giao chủ trì thực hiện dự án.

Ht21.11 8

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tin bài về hội thảo:

http://baovemoitruong.org.vn/trien-vong-tu-cac-mo-hinh-thich-ung-voi-bdkh-duoc-to-chuc-xa-hoi-ho-tro/ 

http://www.vusta.vn/vi/news/Lien-hiep-hoi-1733/Chia-se-mo-hinh-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-tai-Viet-Nam-61889.html 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt