MENU TOP TITLE V A Nông nghiệp bền vữngBiến đổi khí hậuHoạt động mạng lướiVận động chính sáchSự kiện

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Thúc đẩy hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản

Thúc đẩy thành viên các nhóm sở thích chủ động trong phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững để tạo giá trị cho sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA), cũng như có kỹ năng liên kết và hợp tác nhóm để sản xuất và bán nông sản ra ngoài thị trường, tăng giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình là một trong những chiến lược của SRD nhằm hỗ trợ các cộng đồng nghèo phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong tháng 6 năm 2020, Trung tâm SRD đã tổ chức 02 lớp tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp cận thị trường theo nhóm” cho 71 thành viên chủ chốt của các nhóm sở thích tại 2 xã Bon Phặng và Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, dưới sự hướng dẫn và thúc đẩy của chuyên gia tư vấn. Đây là hoạt động trong khuôn khổ của dự án “Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La”, do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới và tổ chức Manos Unidas tài trợ.

Khóa tập huấn nhằm mục tiêu giúp thành viên các nhóm sở thích của dự án có thể: (1) Xây dựng mục tiêu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng năm của nhóm; (2) Lập kế hoạch kinh doanh của nhóm theo đnh hướng thị trường – vấn đề cốt lõi cho sự vận hành và hiện thực hóa mục tiêu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của nhóm; (3) Khởi xướng thành lập các nhóm sinh kế cùng hợp tác sản xuất và tìm kiếm thị trường để bán các mặt hàng nông sản do chính các thành viên sản xuất từ các hoạt động CSA.

Dưới sự thúc đẩy của chuyên gia tư vấn và cán bộ của SRD, các nhóm học viên đã cùng nhau thảo luận về Kế hoạch tìm kiếm thị trường và bán hàng, các kênh bán hàng trực tiếp (offline) và trực tuyến (online); thảo luận Kế hoạch sản xuất, thu gom, sơ chế, bảo quản, đóng gói và vận chuyển hàng hóa - Thông qua kế hoạch này nhóm sẽ tính được các chi phí cho sản xuất, giá thành của sản phẩm từ đó đưa ra mức giá bán hợp lý trên thị trường. Các nhóm cũng thảo luận về Kế hoạch nhân sự - tầm quan trọng của việc xây dựng từng vị trí công việc trong nhóm như Người điều phối phụ trách tìm kiếm thị trường và bán hàng, Người điều phối phụ trách kỹ thuật sản xuất, Người điều phối phụ trách vấn đề thu gom, sơ chế, bảo quản, đóng gói, Người điều phối phụ trách vận chuyển và giao hàng, vai trò trách nhiệm của thư ký và kế toán nhóm.

Trong quá trình tập huấn, các học viên đã được chia thành các nhóm nhỏ tương ứng với các bộ phận cần vận hành khi hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn. Việc phân nhóm dựa trên sự tự nguyện theo nhu cầu và sự quan tâm của cá nhân và các nhóm đã thực hành lập kế hoạch thị trường, sản xuất, thu gom, sơ chế và vận chuyển các loại nông sản được sản xuất từ chính gia đình của các thành viên, đồng thời thực hành lập kế hoạch về nhân sự, quản lý và kế hoạch về vốn. Tất cả các học viên đã tham gia rất tích cực vào quá trình thảo luận, lập kế hoạch dựa vào chính những hoạt động CSA đang thực hiện tại các bản dự án. Sản phẩm thảo luận của các nhóm là kế hoạch về tìm kiếm thị trường trong và ngoài tỉnh như bán hàng qua facebookFacebook, zaloZalo, kết nối với một số nơi thu mua như chợ đầu mối Long Biên - Hà Nội, Hải Phòng…; Kế hoạch sản xuất, bảo quản, sơ chế và vận chuyển và các loại nông sản sạch và an toàn như Cà phê, Nhãn, Mận, Mơ, Xoài, Nếp tan, Na, Chanh leo, Gà bản, ngan vịt, cá, bò… cũng được thảo luận sôi nổi và trình bày, chia sẻ trong quá trình tập huấn. Kế hoạch về vốn và nhân lực cũng được thảo luận tích cực và đã chọn được các thành viên có năng lực để khởi xướng việc lập nhóm sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Tất  cả các học viên đều sẵn sàng hợp tác để tạo lập nhóm sản xuất và bán nông sản sạch và an toàn. Kết thúc khóa tập huấn, mỗi xã đã lập ra một nhóm liên kết hợp tác sản xuất và bán sản phẩm – Nhóm Sinh kế Muổi Nọi (https://www.facebook.com/groups/729234304506206) và Nhóm sinh kế Bon Phặng (https://www.facebook.com/groups/574284360148999). Hiện tại hợp tác nhóm nhỏ để bán sản phẩm qua facebook đang được vận hành.

Dưới đây là một số ảnh về hoạt động đào tạo Kinh doanh theo nhóm:

Thảo luận nhóm  xã Bon Phặng

Thảo luận nhóm – xã Bon Phặng 

Trình bày kết quả thảo luận nhóm  xã Bon Phặng

Trình bày kết quả thảo luận nhóm – xã Bon Phặng

Thảo luận nhóm  xã Muổi Nọi

Thảo luận nhóm – xã Muổi Nọi

Trình bày kết quả thảo luận nhóm  xã Muổi Nọi

Trình bày kết quả thảo luận nhóm – xã Muổi Nọi

 

 

 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt