Representatives and members of farmer interest groups of Son La project visit sustainable custard apple planting model in Yen Chau district, Son La province
Representatives of Manos Unidas visit the project in Son La
The 2nd Forest Governance Monitoring Forum
Gender Mainstreaming Guideline
SRD attended “The world philanthropy forum” held in China
Sustainable Agriculture & Livelihoods
Workshop on Social organizations in Vietnam towards the National Adaptation Plan on Climate Change
Cross-Cutting Issues
The communication event on the occasion of the Vietnamese Traditional Day on Natural Disaster Prevention (May 22)
SRD responses to The 16 Days of Global Action on Agroecology
The Vietnam Union of Science and Technology (VUSTA), has continued to recognize SRD as one of thirteen Vietnamese organizations which has stood out for its positive contributions to sustainable development
“Action Month for Children”
Climate Smart Agriculture (CSA)
Drills responding to natural disaster

 

Sustainable Climate change FLEGT Research & Advocacy Networking Cross Cutting Issues

  Videos


 

 

Read more...     

  Donors & Funding Partners


Manos UnidasCaritasDFATEUUSAIDFERNWinrockSearice  Care  Department for International Development FAO Forest Trends Cordaid apwld Panap

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Vũ Văn Triệu

Tiến sĩ Vũ Văn Triệu được mời làm thành viên Ban cố vấn của SRD từ năm 2009. Trước đây, tiến sĩ Triệu đã có nhiều năm giảng dạy tại các trường Đại học và công tác tại các cơ quan của chính phủ đồng thời cũng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ với những vai trò quan trọng như: 

  • Giảng viên Đại học Thủy Lợi (1968-1974), Đại học Bách Khoa TP.HCM (1975-1983);
  • Chuyên viên chính Vụ HTQT Bộ Khoa học, Công nghệ & Môi trường (1984-1986);
  • Phó Vụ trưởng Vụ HTQT Bộ Thủy Sản (1996-2002), Chuyên viên Cao cấp (từ 2000);
  • Vụ trưởng Vụ HTQT Bộ Thủy Sản (2003-2006);
  • Trưởng Đại diện IUCN tại Việt Nam (2007-2009). 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

< Trở lại trang Nhân viên

    

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt