Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

1.      ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu đã thông qua Quyết định phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào ngày 12/02/2020, đây bước pháp lý cuối cùng theo thủ tục phê chuẩn nội bộ của Liên minh Châu Âu (EU) để Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định, Hiệp định đã chính thức hiệu lực từ ngày 1/8/2020. EVFTA sẽ là cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giảm thuế xuất nhập khẩu tạo lợi thế cạnh tranh, giúp đa dạng hóa thị trường mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt các mặt hàng nông, lâm, thủy sản những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hiệp định EVFTA sẽ tạo hội cho tự do hoá thương mại các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, việc mở cửa thị trường tự do sẽ kéo theo những nguy cơ các hành vi khai thác gỗ và buôn bán gỗ bất hợp pháp do Việt Nam quốc gia nhập khẩu, chế biến gỗ và là nước trung chuyển hàng hoá sang các nước thứ ba. Sự phát triển của thương mại gỗ song phương đòi hỏi phải có sự giám sát độc lập của các tổ chức có liên quan. Trong khuôn khổ chương 13 của Hiệp định EVFTA Thương mại và Phát triển bền vững (TSD) vai trò của các tổ chức xã hội (TCXH) được khẳng định trong tiến trình giám sát thực hiện Hiệp định, trong khi các tổ chức xã hội tại Việt Nam còn yếu về năng lực, do vậy Liên minh Châu Âu (EU) đã hỗ trợ Việt Nam thông qua Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) Dự án Thúc đẩy quản trị rừng và thương mại gỗ hợp pháp trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các Tổ chức xã hội (TCXH) vào tiến trình thực hiện EVFTA tại Việt Nam.

Chi tiết click vào đây

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt