Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Dự án "Bảo vệ khí hậu và rừng ngập mặn kết hợp với cải thiện thu nhập cho cộng đồng dễ bị tổn thương" (VM069) bắt đầu thực hiện từ tháng 04 năm 2021 với tổng kinh phí là 940.000EUR do tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới của Đức tài trợ và UBND tỉnh đóng góp 15%. Dự án sẽ triển khai trong 3 năm tại xã Đất Mũi thuộc địa bàn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và xã Tam Giang Đông thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tam Giang. Mục tiêu của dự án là tăng cường việc tích lũy Carbon của rừng ngập mặn thông qua các nỗ lực bảo tồn rừng, phát triển rừng và cải thiện sinh kế cho cộng đồng người nghèo và dễ bị tổn thương sống ở vùng rừng ngập mặn được nâng cao mà không ảnh hưởng đến bảo vệ môi trường và rừng ngập mặn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Cà Mau là đơn vị phối hợp, đồng thực hiện dự án với SRD trong hợp phần sinh kế thích ứng với BĐKH.

 

Thông tin tổng quan kết quả dự án của HPN Cà Mau trong quý 2 (tháng 4 - 6/2022):

Xem tại đây

 

Thông tin tổng quan kết quả dự án của HPN Cà Mau trong quý 3 (tháng 7 - 9/2022):

Xem tại đây

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt