Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) đã được ký chính thức vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Hiệp định được EU phê duyệt vào ngày 15/04/2019 và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phê duyêt vào ngày 23/04/2019 tại Nghị quyết số 25/NQ-CP và có hiệu lực từ ngày 1/06/2019. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) được ký kết năm 2020 và có hiệu lực ngay từ tháng 08 năm 2020. Hai hiệp định này đã mở ra cơ hội cho Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến, xuất nhập khẩu hai bên có cơ hội mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Để biết thêm chi tiết, nhấn vào ĐÂY

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt