Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

TÓM TẮT

Hộ trồng rừng dân tộc thiểu số là tác nhân quan trọng trong hầu hết các chuỗi cung ứng gỗ ở Việt Nam. Những cản trở đối với hộ trồng rừng dân tộc thiểu số để tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ xuất khẩu sang Châu Âu bao gồm: gỗ nhỏ không đủ tiêu chuẩn kích thước cho chế biến và sản xuất đồ gỗ; hầu hết gỗ rừng trồng của hộ dân tộc thiểu số đi theo chuỗi cung với các tác nhân không hợp pháp; tồn tại tranh chấp trên đất trồng rừng; đất trồng rừng chưa có chứng nhận quyền sử dụng đất; và kiến thức của hộ trồng rừng liên quan đến VPA FLEGT còn rất hạn chế. Để tháo gở những rào cản này nhằm tạo cơ hội cho các hộ trồng rừng dân tộc thiểu số tham gia vào các chuỗi cung ứng gỗ xuất khẩu Châu Âu nói riêng và chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp nói chung, cần thực hiện đồng thời nhiều nội dung chính sách, đó là: thúc đẩy giao đất giao rừng và giải quyết tranh chấp đất đai; thúc đẩy phát triển liên kết giữa hộ trồng rừng với doanh nghiệp gỗ trong chuỗi cung ứng; hỗ trợ phát triển rừng gỗ lớn cho các hộ trồng rừng; và nâng cao nhận thức và hiểu biết cho hộ trồng rừng DTTS về Hiệp định VPA FLEGT và quy định pháp luật về gỗ hợp pháp.

Để biết thêm chi tiết, nhấn vào ĐÂY

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt