Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Bối cảnh

Việt Nam là một trong số các quốc gia có khung pháp luật và chính sách khá toàn diện để thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2020, Việt Nam xếp vị trí 87 trên tổng số 153 quốc gia được khảo sát trên thế giới về thu hẹp khoảng cách giới [1]. Nguyên tắc phổ quát về bình đẳng giữa nam và nữ trong Hiến pháp được cụ thể hóa trong nhiều Văn bản Pháp luật và chính sách trên mọi lĩnh vực, thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước; cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết của quốc gia thành viên đối với các công ước và luật pháp quốc tế về bình đẳng giới, như Công ước của Liên hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Cương lĩnh và Tuyên bố Hành động Bắc Kinh, Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Để biết thêm chi tiết, nhấn vào Here 

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt