Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Giới thiệu và Bối cảnh

 

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Hiệp định là một FTA thế hệ mới, với mức độ tự do hóa cao và tiến tới xóa bỏ phần lớn hàng rào thuế quan để mang lại nhiều cơ hội hơn cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường của các nước EU, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh, trong đó các sản phẩm gỗ. Bằng việc thiết lập nên các tiêu chuẩn và nguyên tắc thuận lợi hoá thương mại, tạo điều kiện dễ dàng cho hàng hoá của Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) tiếp cận thị trường của nhau. Các doanh nghiệp chế biến gỗ phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ các cam kết được quy định tại Chương 13 – Thương mại và phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA. Các cam kết trong Chương này không đặt ra các yêu cầu bắt buộc hay tiêu chuẩn mới, mà chủ yếu là nhắc lại các nghĩa vụ đang thực thi hoặc ghi nhận cam kết nỗ lực cải thiện hiện trạng, nâng cao các tiêu chuẩn nội địa có liên quan, về: (1) Lao động; (2) Môi trường; và (3) Xã hội nhằm thúc đẩy trách nhiệm thực thi tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật đối với doanh nghiệp, nhưng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu không được sử dụng các biện pháp thực hiện cam kết này theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử hoặc hạn chế thương mại.

 

Để biết thêm chi tiết, nhân vào ĐÂY

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt